Aktuality

Indiánské dny ve IV. A

13.10.2015 21:43

Minulý týden jsme strávili tři dny s Indiány. Vyráběli jsme čelenku, hráli hry, pojmenovali si své kmeny, získávali informace a předávali je kamarádům, zpívali indiánské písničky. Nakonec jsme si vyrobili lapač snů, aby pochytal všechny zlé sny. Některé děti se mne snažili přesvědčit, že jsme se vůbec neučili. Není to pravda, jenom to moc rychle uteklo. Naše fotky najdete ZDE.

                                           Mgr.Jitka Pacltová ( tř. učitelka IV. A )

Stínování v Chorvatsku

13.10.2015 20:58

V třetím zářijovém týdnu se v rámci projektu Učíme se kvalitě, financovaného ze zdrojů EU,  tři učitelky naší školy  zúčastnily stínování v chorvatské základní škole ve Vodnjanu.
Stínování, neboli shadowing, je novou metodou práce, která se z oblasti vzdělávání manažerů prosazuje i v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Jde o podporu přímé výměny nejlepších postupů v učitelské profesi, kdy pedagog “stínuje” kolegu z jiné instituce za účelem studia jeho každodenních pracovních činností. Sleduje jeho pracovní prostředí, metody a postupy. Učí se, jak lze dané metody uplatňovat v praxi.

Navštěvovaly jsme hodiny přírodovědných předmětů a poznávaly tak způsob výuky a práce s žáky zahraničních kolegů.
V rámci pobytu jsme se seznámily s místní faunou a flórou i geologickými podmínkami regionu. Získaný materiál využijeme k obohacení výuky přírodopisu i zeměpisu. Byla to pro nás zkušenost k nezaplacení.

Mgr. Alena Lacinová (účastník stínování)

1. svoz papíru

13.10.2015 14:17

12.10.2015 jsme odevzdali 4 525 kg sběrového papíru. Další možnost odevzdat papír bude v prosinci nebo větší množství po telefonické dohodě s koordinátorem sběru.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Beseda nad knihou

11.10.2015 20:23

V pátek 9. října jsme byli pozváni na besedu se spisovatelem M. Pitrem do Podještědského muzea. Toto setkání bylo uspořádáno při příležitosti akce Týden knihoven 2015. Děti tak měly příležitost setkání se známým autorem dětské historicko-naučné literatury. Martin Pitro seznámil děti se svými knihami Staré pověsti české a Staré řecké báje a pověsti, které jsou zpracovány do podoby komiksu, která je u našich dětí ve stále větší oblibě. Stateční hrdinové, mocní bohové a dávná vyprávění tak znovu ožívají a mění se spolu s mnoha krásnými ilustracemi na zábavné příběhy. Povídali jsme si nejen o historii a knihách, ale i o životě, zájmech či autorových plánech do budoucnosti. V závěru besedy byli odměněni tři milovníci historie knihou M. Pitra. Pak už nezbývalo nic jiného než se rozloučit a nechat si podepsat památník či autorovu knížku. Děkujeme za pozvání a v březnu se můžeme těšit na spisovatelku I. Březinovou, která přijala pozvání na naši školu.

Mgr. Kateřina Řídká

Koncert

11.10.2015 11:11

V úterý 6. října jsem měli na programu koncert pana Hraběte. Přivezl nám ukázat elektronické hudební nástroje a velký saxofon. Některé děti si mohly hru na nástroje vyzkoušet. Dětem se koncert velmi líbil, byly nadšenými posluchači.

Milena Charvátová (účastník akce)

Den architektury ve škole

07.10.2015 21:11

V sobotu 3. října se již po páté konal celorepublikový Den architektury, jehož pořadatelem je spolek Kruh. Komentované prohlídky městem mají za cíl propagovat historickou i současnou architekturu mezi širokou veřejnost. Naše město se k této akci letos již  podruhé také připojilo.  Vycházku na téma „Nové ve starém, staré v novém“ vedl památkář a bývalý žák naší školy Mgr. Jaroslav Horáček. Řeč byla o stavebních zásazích v historické zástavbě Českého Dubu za posledních 100 let, o nedostavěném Domu kultury, o začlenění budovy školy do celkové architektury historického městského jádra i o výhledech stavebního rozvoje města. Podívali jsme se i dovnitř do budovy školy a sledovali vztah mezi původní architektonickou koncepcí a  současným využitím prostor. Ukázalo se, že téma architektury města je velmi aktuální, neboť vyvolalo živou diskusi, a určitě si zaslouží další setkání. Zajímavý by byl i pohled nejmladší generace – žáků školy.   

Mgr. Věra Horáčková (účastník akce)

Žáci ZŠ představili vzácné dřeviny

06.10.2015 19:40

  Žáci 8. ročníku ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Věry Horáčkové zorganizovali procházku s odborným výkladem k vzácným dřevinám v okolí Domu s pečovatelskou službou. Seznámili posluchače s mnohými zajímavostmi. Například upozornili na jedovatost brslenu, představili rododendron jako národní nepálskou květinu, vysvětlili, že není smrk jako smrk a že rybíz nemusíte nutně hledat jen na zahrádkách. Prohlídka vrcholila pod korunou největšího skvostu "DPS dřevin" - korkovníku amurského. Základoškolský projekt "Adopce dřevin"  spatřil světlo světa díky entusiasmu paní učitelky a jejich žáků, díky sponzorské dotaci firem KOVO Perner a Agrokomlet a díky podpoře Města Český Dub. 

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Prezentaci školního projektu „ADOPCE DŘEVIN“

05.10.2015 20:57

Základní škola v Českém Dubu zve v úterý 6.října na Prezentaci školního projektu „ADOPCE DŘEVIN“. Sraz v 17 hodin na parkovišti u Domu s pečovatelskou službou. Přijďte se s námi projít kolem Domu s pečovatelskou službou a prohlédnout si zajímavé okrasné dřeviny, které zde rostou. Žáci pro Vás připravili vyprávění o dřevinách, kvíz i odměnu.

Za zhotovení jmenovek dřevin děkujeme firmám Agrokomplet a KOVO Perner.

Fotogalerie

Mgr. Věra Horáčková (vedoucí projektu)

Pohádkový park

05.10.2015 20:15

Malí školáčci prožili čtvrteční Den pro zdraví pohádkovým putováním, které si pro ně připravili žáci devátých ročníků.  A tak jako v každé pohádce musí hrdinové překonávat překážky a plnit nastražené úkoly, tak i děti musely splnit osm záludných úkolů. Ale všem se podařilo nástrahy překonat a za odměnu si děti odnášely na památku malého mimoně.

PaedDr. Pavla Pižlová (třídní IX.B)

                            

Den pro zdraví 2015

01.10.2015 19:43

 Den pro zdraví je tradiční projekt školy, který byl letos netradičně pojat. Byl inspirován hrou Pevnost Boyard. Žáci rozdělení do skupin plnili záludné úkoly v jednotlivých třídách, které se proměnily v soutěžní místnosti. Hlavním cílem hry bylo rozluštit heslo. Za každý splněný úkol děti dostaly písmeno, které bylo součástí hesla hry. Pořadí písmene získali odpovědmi na otázky o lidském tělu. K heslu se mohli dostat i pomocí indicií schovaných v QR kódech v prostorách chodby. 

Celé dopoledne bylo strávené v soutěžním duchu a aktivním pohybem. Žáci byli do hry zapálení, i proto většina slavila vítězství, a na závěr získali i drobnou odměnu za odhalené heslo – KALOKAGATHIA (antický ideál krásy těla i ducha).

Děkujeme všem za účast.

Fotogalerie

Mgr. Matěj Hodač (organizátor projektu)

A jaké byly jednotlivé disciplíny?

Pelikán
Vydrž stát jako pelikán na jedné noze po dobu 50 vteřin. Máš na to vždy tři pokusy. Pokud to zvládne polovina tvého týmu, máte další písmeno zajištěno. 

Pokud plníš úkol znovu, odečti si vždy 10 vteřin z předchozího pokusu.

Složitě slož
Do vyznačeného tvaru na podlaze slož různé geometrické tvary. Nic nesmí přečuhovat. Pokud úkol plníš vícekrát, řekni si o nápovědu.

Workout
Pozorně poslouchej pokyny v angličtině, poté je bezchybně poveď. Pokud úkol děláš vícekrát, dostaneš nápovědu. Poté získáš další písmeno.

Minové pole
Vyberte dva odvážlivce, kteří projdou papírové minové pole, aniž by chybovali. Slepě poslouchej domluvené signály. Pokud uspěješ, písmeno je tvoje.

Schodolez
Pečlivě spočítej všechny schody v zeleném patře. Výsledek vynásob dvěma.

Sečti minuty všech přestávek, když začínáš v 7:40 a končíš v 12:55.

Tyto hodnoty sečti a připočítej ještě tři tucty. Výsledek je kód, který zadej na kufr. V něm najdeš další písmeno.

Číslovaná
Vypočítej správně všechny příklady a najdi výsledky po třídě. Odměna tě nemine.

Pavoučí síť
Proklouzni přes pavučinu bez dotyku. Pokud se dotkneš, musíš znovu na začátek. Stihni časový limit. Musí projít alespoň 8 dětí. Další startuje, až když je ten před ním v cíli.

Twister
Vyberte osm mrštných a vytrvalých. Vydržte hrát twister bez chyby, dokud nevyprší limit. Váha těla musí stále spočívat pouze na končetinách.

Transport
Přenes přes celou třídu celý tým pomocí transportního úchopu. Máš na to 4 minuty, pokud spadneš, musíš znovu.

Odhad času
Bez pomoci stopek odhadni 2 minuty. Máš na to dva pokusy. Tolerance je 5 vteřin. Při každém dalším pokusu je tolerance o pět vteřin větší.

Na skok do Vietnamu s 5. B

29.09.2015 21:13

Ve čtvrtek 24.9.2015 jsme měli možnost seznámit se s životem lidí ve Vietnamu.

Navštívila nás totiž paní Kaprasová z Centra pro integraci cizinců v Liberci. Po úvodním rozhovoru o této zemi měly děti možnost vyzkoušet si nabrat rýži hůlkami, seznámit se s pravidly stolování, zdravení či chválení. Vyzkoušeli jsme si též typický bambusový klobouk a vysvětlili si, proč nosí oblečení s širokými rukávy a nohavicemi. Na rozloučenou jsme paní Kaprasové namalovali obrázky.

Dvě hodiny společného povídání tak rychle utekly, že jsme se otázkou Vietnamu zabývali ještě celé páteční dopoledne. Vyhledávali jsme různé zajímavosti, přiblížili si jejich další tradice,

zabývali se přírodními i ekonomickými podmínkami této země a vše se snažili zapsat, abychom si získané informace mohli kdykoli připomenout. Věřím, že získané vědomosti nám pomohou lépe pochopit život a postoje Vietnamců žijících v naší zemi.

Mgr. Blanka Hladká (třídní učitelka V. B)

Oblíbený projekt opět startuje

29.09.2015 16:31

    Dnešním dnem jsme opět zahájili projekt Čtení v mateřské škole, který již velmi úspěšně probíhal po celý loňský školní rok. Jako první četla dětičkám Eliška Ponikelská, žákyně deváté třídy. Další šikovné čtenářky se budou střídat v předčítání každé druhé úterý odpoledne. Nenašel by se také nějaký čtenář?

PaedDr. Pavla Pižlová (koordinátor projektu)

                                                                                                               

EDUCA MY JOB

28.09.2015 20:17

Opět je tu veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MY JOB 2015. Veletrh se koná ve dnech 15. až 17. října 2015 v HOME CREDIT ARENĚ v Liberci. Ve čtvrtek a v pátek můžete veletrh navštívit od 9 do 18 hodin, v sobotu pak v době  od 9 do 13 hodin. Jeho návštěvu by rozhodně neměli vynechat žáci devátých ročníků se svými rodiči.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce)

25.09.2015 16:31

Zářijové počasí je přímo ideální k atletické průpravě, protože sluníčko už tlumí svoji intenzitu a není nám takové vedro, jako bylo o letošních prázdninách. Trénujeme sprinty i vytrvalostní běhy, protože se opět přidáváme k dalším školám z celé republiky, které ctí tradici Zátopkových štafet. Letos už probíhá 24. ročník této soutěže, při které si děti na dálku poměřují své síly z různých koutů naší republiky. Pan Emil Zátopek byl náš významný atlet. Za svou kariéru vytvořil 18 světových a 51 národních rekordů. V současné době se mnozí naši sportovci stávají patrony této akce, patří mezi ně například Jan Železný a Jarmila Kratochvílová, kteří v minulosti svými rekordy také proslavili naši republiku.Letos jsme zaběhli tuto štafetu ve čtvrtek 17. 9. Počasí nám přálo, běhalo celkem 50 dětí ve dvou štafetách. První štafeta dosáhla času 18:06 min a druhá 22:32 min. Oproti minulému roku jsme o pár minutek lepší, ale stále se nám nedaří překonat rekord z roku 2008, kdy se podařilo 25 nejrychlejším běžcům dosáhnout času 13:47:82. Nevzdáváme to, budeme bojovat a určitě se vylepšíme. 

Tak zase za rok.

Milena Havelková (vychovatelka ŠD)  

Harmonizační kurz - VI.B

24.09.2015 09:01

První akci máme za sebou. Harmonizační kurz 6. třídy. Program byl nabitý a měl ho na starost etoped a speciální pedagog Petr Šolc. Dále s námi jela milá paní učitelka Ivana Kotíková, která na škole působí jako metodik prevence. Počasí nám přálo a připomnělo léto v plné síle. Hry se hrály venku, vevnitř, ve skupině i jednotlivě. Ve večerním programu si měla děvčata přichystat překvapení pro chlapce a obráceně. Kluci nachystali stezku odvahy zakončenou sladkou odměnou a holky připravily, ač na poslední chvíli, ale velmi vydařenou soutěž Harmonizák má talent. Spokojenost byla na všech stranách.

Druhý den jsme se každý rozcvičil podle svého gusta buď během nebo gymnasticky a nakonec jsme se navzájem obdarovali milým vzkazem. Poslední tečkou byl pěší přesun do školy. Určitě jsme se více poznali navzájem, ale objevili i kousek sebe sama v situacích, které nejsou tak obvyklé. Byl to prima čas.

Mgr. Dana Suchánková (třídní učitelka)

Sběr recyklovatelných materiálů

22.09.2015 17:20

Od středy 23. 9. 2015 opět začíná pravidelný sběr recyklovatelných materiálů. Výběrové dny jsou středa a pátek od 7.25 do 7.40 hod. Více informací v sekci Aktivity/sběr/recyklovatelné materiály. ZDE.

Pomáhejme třídit odpady, pomůžeme naší Zemi!

Těšíme se na Vás, milí ekologové.

Mgr. M. Růžičková a Mgr. H. Knoblochová (koordinátorky ekosběru)

Návštěva výstavy chovatelů

22.09.2015 11:32

V pátek 18. září využili žáci druhých tříd pěkného počasí a navštívili chovatelskou výstavu. Na vlastní oči měli možnost si prohlédnout domácí zvířata i exotické ptáky. Pro některé žáky to byla jedinečná možnost pozorovat je zblízka a dovědět se některé zajímavosti o jejich chovu.

                 Mgr. Jiřina Filová a Mgr. Radka Tejnská (třídní učitelky)

Multikulturní program - Vietnam

19.09.2015 20:50

Ve čtvrtek 17. září k nám přišla paní Žaneta Kaprasová z Centra pro integraci cizinců, aby nás seznámila s reáliemi této vzdálené země. Hledali jsme ji na mapě světa a povídali jsme si o tom, jak lidé ve Vietnamu žijí. Vysvětlili jsme si, jaké měli Vietnamci důvody k příchodu do naší země. Ukázali jsme si, jak se Vietnamci zdraví, jak stolují, jak si děkují. Zkusili jsme si jíst hůlkami a zjistili jsme, že to vůbec není jednoduché. Slušeli nám také bambusové klobouky, které se ve Vietnamu běžně nosí. Poslouchali jsme pohádky, prohlíželi fotografie a kreslili obrázky. Myslím si, že jsme díky tomuto poutavému vyprávění pochopili lépe chování a zvyky Vietnamců, kteří žijí v naší zemi. 

Mgr. Kateřina Řídká ( třídní učitelka V.A) 

Sportfest

18.09.2015 21:19

 

Druhý zářijový čtvrtek v podvečer měli žáci a jejich rodiče možnost přijít do sportovní haly a zhlédnout nabídky sportovních aktivit pro děti a mládež. Děti si mohly vyzkoušet jednotlivé sporty a zapsat se na pravidelné lekce. Podobná akce se konala poprvé, a proto nešlo předvídat zájem ze strany dětí a rodičů. Návštěvnost dopadla nad očekávání, a proto věříme, že se děti alespoň na chvíli odpoutají od počítačů a zažijí nové sportovní zážitky i úspěchy.

Za organizátory sportovních kroužků a  oddílů

Mgr. Matěj Hodač

Sběr papíru

17.09.2015 13:43

Další možnost odevzdání sběrového papíru máte ve středu 7.10. a v pondělí 12.10. - vždy od 7:00 do začátku vyučování. V pondělí zároveň proběhne 1. svoz.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Harmonizační kurz III. A

14.09.2015 22:14

Ve čtvrtek 10. 9. a v pátek 11. 9. jsme využili pozvání manželů Markéty a Jirky Kabátkových, kteří naší třídě půjčili celou svou chalupu kousek od Plání. Začátek roku je pro všechny žáky celkem náročné období, proto se snažíme vracet se ke školním povinnostem pomalu a mezitím se věnujeme zlepšování vztahů ve třídě. První týden školy jsme sepsali třídní smlouvu s pravidly, poznávali jsme své zájmy, vlastnosti i rodiny,... Završením těchto aktivit byl právě dvoudenní "harmonizační" kurz. Nejdříve jsme vyrazili na Ještěd lanovkou a dál už jsme pokračovali po svých. Cestou jsme plnili různé úkoly, které byly podmínkou vstupu na chalupu. Většina z nich byla splnitelná pouze tehdy, když spolupracovala celá naše třída. Při těchto aktivitách jsme poznali, kdo je ochotný pomoci druhým, kdo rychle myslí, běhá, kdo má velkou sílu,...Až do půlnoci jsme hráli hry, vymýšleli jsme příběhy, stavěli domečky pro skřítky, hráli jsme divadlo, zpívali jsme, snažili jsme se říci někomu, proč si ho vážíme, čím nám udělal radost, posilovali jsme svá těla a mnoho dalších zajímavých aktivit, opekli jsme si buřtíky k večeři, zkrátka prožili jsme spolu dva dny plné pohody a smíchu. 

Mgr. Martina Růžičková (třídní učitelka)

                                                                                                                                           

1. hodiny kroužků

13.09.2015 19:43

Vážení rodiče a žáci,

pro 1. pololetí školního roku budou pod vedením uč. Hodače otevřeny tyto kroužky:

Netradiční hry 5.–9. třída  úterý    14:30–16:00

Netradiční hry 1.–4. třída  pátek   13:00–14:30

Atletika      3.–9. třída      čtvrtek    14:30–16:00

Parkour      5.–9. třída      středa     13:15–14:15

K zapsání je pouze posledních pár volných míst. Uhrazení ceny kroužků proběhne na úvodních lekcích v hale. Přihlášení žáci nezapomeňte přijít. :) S sebou sportovní obuv a sportovní oblečení :)

Přihláška

Mgr. Matěj Hodač (vedoucí kroužků)

Harmonizační pobyt 6. A

12.09.2015 23:10

6. A už je sehraná! Od 9. do 10 září absolvovali žáci harmonizační pobyt. V příjemném prostředí penzionu Horka v Hořeních Pasekách, s Ještědem za zády, pod skvělým vedením etopeda Petra Šolce a preventistky Ivany Kotíkové si užila kompletní třída 6. A s třídní učitelkou středu naplněnou aktivitami v kruhu i na čerstvém vzduchu, které se střídaly téměř bez přestávek. Úkoly zábavné, akční i na zamyšlenou plnili žáci každý sám za sebe, ve skupinách nebo rozděleni na holky a kluky. Aby to vůbec všechno stačili, využili i pozdních večerních hodin. Jít spát včas by byla škoda. Čtvrteční ráno patřilo milým vzkazům. Pak už jsme se mohli vydat pěšky zpět do Českého Dubu. Seznámili jsme se s novými spolužáky, ale i ty známé jsme poznali lépe, někteří dokonce poznali lépe i sami sebe. Zažili jsme si pohodu, přátelství a porozumění. Jsme báječně nastartovaní na společné školní soužití. 

                                  Mgr. Petra Blahovcová (třídní 6. A)

Ekologický pobyt Hubertka

12.09.2015 20:13

Žáci 8.A a 8.B zahájili školní rok v přírodě - dvoudenním pobytem na chatě Hubertka v Jizerských horách. První den jsme podnikli s panem Janem Zemanem, který tyto akce již léta pořádá, pěší výlet do okolí - vystoupili jsme na rozhlednu na vrcholu kopce Paličník a podívali jsme se i k pramenu Jizery. Cestou jsme se dozvěděli řadu zajímavostí o chráněných rostlinách i lesní zvěři a mohli jsme obdivovat i to, kolik úsilí pan Zeman věnoval výrobě a umístění tří tisíc ptačích budek. Večer jsme si ukázali, jak a proč se třídí a využívají recyklovatelné suroviny a podívali jsme se i na zajímavé obrázky z treku v Apeninách. Druhý den jsme strávili v lese sběrem dřeva, které ti nejzdatnější dopravovali k chatě. Myslím, že na pobyt v tradiční horské chatě obklopené nádhernou přírodou budou děti vzpomínat v dobrém, a snad jim nově získané poznatky budou k užitku.

Mgr. Kateřina Kotrbatá a Mgr. Martina Pánková (třídní učitelky)

                                                                                                                               

sběr papíru

10.09.2015 13:34

Ve středu 16.9.2015 od 7:00 do začátku vyučování opět vybíráme starý papír.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

 

1 | 2 >>

 Projekty