Aktuality

Druháci na výstavě betlémů

04.12.2016 18:19

S příchodem Adventu se třída 2. A vydala na návštěvu Husova sboru v Českém Dubu, kde jsme si prohlédli výstavu betlémů. Velmi mile nás přivítala paní Havelková, slovem i cukrovím. Pověděli jsme si o narození Ježíška a o tradici výroby betlémů. Pak už jsme si šli prohlédnout krásné betlémky, které shromáždil a řemeslně  připravil pan Petr Dědek. Dostali jsme obtížný úkol - spočítat všechny Ježíšky, které v místnosti najdeme. Společnými silami jsme to nakonec dokázali. Bylo jich 23! Děkujeme paní Havelkové za milé přijetí a za čas, který nám věnovala.

Mgr. Helena Knoblochová (třídní učitelka 2. A) 

Olympiáda v českém jazyce

02.12.2016 08:42

23.11. se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Z patnácti účastníků se na 1.místě umístila Lucie Pytlounová z 8.B a na 2.místě Julie Müllerová z 9.A. 

Obě postupují do okresního kola, které se koná v únoru v Liberci. Blahopřejeme!

Mgr. K. Kotrbatá (učitelka ČJ)

Nela Tvrzníková si vylezla pro zlatou medaili

29.11.2016 21:17

V úterý 29. 11. se konaly již podruhé v tomto roce závody ve sportovním lezení na obtížnost. Nela Tvrzníková z IX.B se s účastí na školních závodech rozloučila opět prvním místem. Obě kvalifikační cesty bez problému vylezla k poslednímu chytu a s finálovou cestou si poradila nejlépe ze všech 7 závodnic. Děkujeme Nele za skvělé reprezentování naší školy od 3. třídy, kdy se pravidelně těchto závodů účastnila. 

Mgr. Lenka Tichá (trenérka lezení)

VI.A „Díky, nechci" - preventivní program

27.11.2016 21:59

Dne 23. 11. 2016 proběhl v 6. A program zaměřený na prevenci závislosti na alkoholu a tabákových výrobcích. Po úvodním seznámení s lektorem děti vytvářely plakáty. Cílem této aktivity bylo zjistit, do jaké míry jsou žáci v dané oblasti informováni a tyto informace utřídit případně více vysvětlit. Následovala soutěž skupin. Na závěr si děti nacvičily jak odmítnout alkohol nebo cigaretu. 

FOTO ZDE

Mgr. Radana Plummer (třídní učitelka 6.A)

Náboj - junior

25.11.2016 20:13

Dne 25.11. se  Martin Pacák (IX.A), Lucie Pytlounová (VIII.B), Adéla Kolomazníková (VIII.B) a Kateřina Dostálová (VIII.A) zúčastnili matematicko - fyzikální celorepublikové soutěže Náboj - junior pro 8. a 9. ročníky. Celá soutěž trvala 120 minut, během nichž se týmy snažily vyřešit co nejvíce úloh. Naše skupina získala krásných 16 bodů a ty nám zajistily 8. místo ze 17 přihlášených v České Lípě. V konkurenci gymnázií jsme obstáli a gratulujeme k pěknému výkonu. Výsledky k nahlédnutí ZDE. Fotografie ZDE.

Mgr. Dana Suchánková 

Dubák přírodovědec

24.11.2016 23:54

Ve středu 23. 11. 2016 proběhl již 3. ročník přírodopisné soutěže Dubák přírodovědec, kterou naše škola vyhlašuje pro žáky 7. ročníku základních škol libereckého kraje. Letošním tématem byli Obojživelníci a plazi ČR, živočichové žijící poměrně nenápadně, ale v přírodě jsou velmi důležití. A právě znalosti o jejich životě, o tom, co je ohrožuje a jak jim lidé mohou pomoci, si mohli žáci ověřit v soutěžních úkolech. Poznali byste slepýše, užovku nebo zmiji? Viděli jste někdy mloka skvrnitého? Poznáte žáby podle jejich hlasu? Víte, co správně udělat při uštknutí zmijí? To všechno a spoustu dalších věcí sedmáci věděli.

Soutěže se účastnilo celkem 33 žáků z 11 škol libereckého kraje a tady jsou výsledky:
Žáci hostující:
1. místo – Terezie Lenková ze ZŠ Oblačná, Liberec
2. místo – Lukáš Lukášek ze ZŠ Antonína Bratršovského, Jablonec nad Nisou
3. místo – Jan Kupský ze ZŠ Doctrina, Liberec

Žáci ZŠ v Českém Dubu:
1. místo - Michaela Kovářová
2. místo – Lenka Gärtnerová
3. místo – Veronika Rybářová

Musím pochválit naše žáky za velmi pěkné umístění v celkovém pořadí (2., 4. a 5. místo). V obou kategoriích byli vítězové odměněni hodnotnými cenami – mobil, velká encyklopedie Zvíře, flashdisk. Tyto ceny a také dopravu žáků z Liberce sponzoroval pan Aleš Kabátek, za což mu patří velký dík. Také bychom chtěli poděkovat za knihy o přírodě Libereckého kraje a drobné dárky Krajskému úřadu v Liberci, odboru životního prostředí, za odborné rady děkuji panu Mgr. Radomíru Studenému.

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka soutěže)

Profesní diagnostika

22.11.2016 13:12

Chvatem se blíží termín, kdy žáci devátých tříd budou podávat přihlášky k dalšímu studiu. Ve správné volbě by jim měla napomoci i profesní diagnostika od společnosti COMDI, kterou jim naše škola zprostředkovala a kterou zájemci z řad devátých ročníků absolvovali v uplynulém týdnu. Během tříhodinového testování ověřovali nejen své znalosti z matematiky, českého jazyka a naukových předmětů, ale i své představy o jednotlivých povoláních a prostřednictvím osobnostních testů též poznávali své osobnostní rysy a výkonové faktory. Hlavním přínosem projektu bylo pomoci žákům při ujasnění si vlastní identity a nastavení životních cílů. Výstupem z testování byl komplexní rozbor osobnostní struktury žáka a vyhodnocení jeho vědomostí a znalostí (v porovnání se stejně starými žáky z celé republiky), které ho předurčují pro doporučené studium na konkrétní střední škole.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce)

Vánoční charitativní sbírka

20.11.2016 18:23

Ve čtvrtek 24.11. a v pátek 25.11. se uskuteční tradiční vánoční sbírka, jejíž výtěžek je určen na školné pro Ochienga z Keni. Letos budou žáci devátého ročníku nabízet plátěné tašky, vánoční dekorace a textilní kočky, cena výrobků bude 10 - 35 Kč. Poprvé se k akci připojí i žáci 5.A a 5.B. Děkujeme všem za podporu!

Mgr. Kateřina Kotrbatá (koordinátor sbírky)

Seznam studijních a učebních oborů

20.11.2016 11:58

Upozorňujeme žáky a rodiče vycházejících žáků, že na školních stránkách kariérového poradce byl zveřejněn seznam všech studijních a učebních oborů v Libereckém kraji. Seznam všech škol a jejich nabídky oborů je možno si zapůjčit u kariérového poradce.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce)

Matematický Dubák

15.11.2016 18:18

Ve středu 7. 12. 2016 uspořádá naše škola už třetí ročník soutěže Matematický Dubák. Jedná se o otevřené mistrovství ZŠ Český Dub v matematice pro žáky 8. tříd. Soutěže se zúčastní i zástupci dalších základních škol Libereckého kraje. Pro výherce jsou i letos připraveny hodnotné ceny. Tuto soutěž podporuje Liberecký kraj. 

Bližší informace o soutěži  zde.  

Mgr. Martina Pánková (organizátorka akce)

Návštěva Úřadu práce v Liberci

15.11.2016 17:59

V měsíci listopadu jsme se žáky devátých tříd absolvovali několik akcí, které byly intenzivně zaměřené na přípravu volby další vzdělávací cesty.  Hned dvě úterní dopoledne strávili budoucí studenti v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce v Liberci. Celodopolední program byl věnován besedě dětí s pracovnicí ÚP o aspektech rozhodování při volbě budoucího povolání. Dověděli se, na co všechno musí brát při výběru školy ohled, jaké osobnostní vlastnosti jsou potřebné pro jednotlivá povolání, jaká zdravotní omezení ovlivňují volbu, která povolání jsou nejžádanější na trhu práce a která naopak v následujících letech zaniknou. Na závěr si žáci mohli udělat dotazník zájmů, který jim naznačil, jakým směrem by se měli při dalších studiích vydat.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce)

Dějepisná olympiáda

15.11.2016 15:24

Téma, kterým se letos budou zabývat jednotlivá kola dějepisné olympiády, je Marie Tezerie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové v 18. století. Školní kolo vyhrál Štěpán Paclt (VIII.B) s 37 body následovaný Adélou Kolomazníkovou (VIII.B) a Kateřinou Dostálovou (VIII.A), obě s 35 body. Maximum bylo 60 bodů. Štepánovi gratulujeme k postupu do okresního kola.

Mgr. Matěj Hodač (učitel dějepisu)

Základní kolo florbalu chlapců 8. a 9. třída

14.11.2016 15:14

V pondělí se skupina devíti chlapců zapojila do florbalového boje o jedno postupové místo v ZŠ Lesní. Vítězství se ZŠ Kobyly a ZŠ Harcov bylo povinností. Utkání se ZŠ Doctrina se nevyvíjelo dobře. Po risku v podobě zúžení sestavy tým znovu inkasoval, to znamenalo konec nadějí na výhru. Poslední utkání se ZŠ Lesní bylo dobře odpracované a skončilo remízou. 

Tabulka

Mgr. Matěj Hodač (učitel tělesné výchovy)

Prezentace projektu Zoo v V. A

13.11.2016 19:28

V říjnu jsme navštívili Zoo Liberec. Žáci měli za úkol ve skupinách zpracovat plakát o zvířatech, která viděli v Zoo. Dalším úkolem bylo najít a vybrat nejdůležitější informace o zvířeti, které si vybrali. Posledním a nejtěžším úkolem byla prezentace před spolužáky a to zpaměti. Někteří měli připravena dokonce dvě zvířátka. Projevila se trochu tréma, ale všichni se úkolu zhostili se ctí, nikdo nic nezapomněl a nakonec se vše povedlo. Ostatní fotky najdete ZDE.

Jitka Pacltová (tř. uč.)

Sběr papíru

08.11.2016 08:39

Další  sběr starého papíru se koná v pátek 11.11. a v pátek 25.11.2016 vždy od 7:15 do začátku vyučování.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Florbalový turnaj dívek 6. - 7. tříd

05.11.2016 22:02

Ve čtvrtek 3.11. vyjelo 9 dívek ze 6. a 7. tříd do Liberce na základní kolo ve florbalu. Jelikož jsme byly na prvním florbalovém utkání, tak nešlo ani tak o výsledek, jako o novou zkušenost, zakusit atmosféru turnaje a tak trochu se porovnat s ostatními tými. Ač jsme skončily 4. ze 4, tak radost ze hry nás neopustila a myslím, že příští rok věnujeme přípravě více času a zase se zúčastníme.

Mgr. Dana Suchánková (učitelka Tv)

Burza škol v Turnově

03.11.2016 16:50

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 navštívili žáci devátých ročníků společně tradiční Burzu středních škol v prostorách Střední odborné školy v Alešově ulici v Turnově. Žáci se seznámili s nabídkou studijních oborů v Turnově a okolí a ve většině případů šlo o obory, které není možné studovat v Liberci. Například hned v přízemí nás zaujala expozice České lesnické akademie v Trutnově a další netradiční obory. Velmi poutavě představila svou školu naše bývalá žákyně a dnes studentka 4. ročníku Hotelové školy v Turnově Zuzana Nešverová. Ve své prezentaci nám ukázala, co všechno se mohou studenti na této škole naučit. Za necelé tři měsíce si budou muset žáci posledního ročníku vybrat svoji budoucí střední školu. Přejme jim proto, aby jejich volba byla správná. Snad i dnešní návštěva burzy jim usnadní rozhodování.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérová poradkyně)

Soutěž Dubák přírodovědec

02.11.2016 11:10


Sedmáci, pozor! Právě pro vás je tu již
3. ročník přírodovědné soutěže
Dubák přírodovědec. Letošní téma je Obojživelníci a plazi ČR.

Soutěž se koná ve středu 23. listopadu 2016 od 9:00 do 12:30 v naší základní škole (nemusíte nikam jezdit). Tak neváhejte a přihlaste se u paní učitelky Škodové, dozvíte se zajímavé věci, porovnáte své znalosti s žáky jiných škol a jde i o hodnotné ceny. Podrobnosti k přípravě a organizaci naleznete zde: Dubák přírodovědec, plakát.docx (127254)  
obojzivelnici_liberecka.pdf (4012181)

Mgr.Věra Horáčková (organizátorka soutěže)

VI.A má svůj strom

30.10.2016 17:34

Hodina člověk a práce probíhala tentokrát trochu jinak, vysadili jsme si náš třídní strom.      
Ke kořenům jsme vložili různé vzkazy, některé  jsme si přečetli nahlas. Teď už jen budeme sledovat  zaznamenávat  přírůstky. Třeba se tento strom stane místem, kde se budeme v budoucnu setkávat. 

Celá akce mohla být zrealizována díky pomoci rodičů. Formánkovi dodali stromy a Bergmanovi poskytli nejen pozemek, ale i další vybavení. Moc jim všichni děkujeme. 

FOTO ZDE

Mgr. Radana Plummer (třídní učitelka VI. A)

 

Základní kolo florbalu 6.–7. tříd

30.10.2016 12:46

V pátek 21. října se skupina vybraných chlapců 6.–7. tříd zúčastníla základního kola ve florbalu v ZŠ Barvířská v Liberci. Bohužel se po úvodní výhře nad ZŠ Kaplického nedokázali vyrovnat se sportovní ZŠ Barvířská a následně nezvládli zápas s ZŠ Aloisina výšina.

 Výsledky 

Mgr. Matěj Hodač (učitel tělesné výchovy)

Zdravý týden v 1. B

30.10.2016 11:18

Poslední říjnový týden před prázdninami se žáčci 1.B věnovali dalšímu projektovému vyučování. Tématem bylo ovoce a zelenina. Děti do školy nanosily tolik vzorků ovoce a zeleniny, že jsme je mohli nejenom poznávat, počítat, porovnávat, třídit, ve výtvarné výchově malovat, ale nakonec i sníst. Nejvíce se dětem líbila ochutnávka se zavázanýma očima. Děvčátka připravila obložené chlebíčky a práce jim šla pěkně od ruky. Ze zbylých jablíček jsme si v závěru týdne upekli báječné štrůdly. Moc děkuji rodičům za poslané ovoce a zeleninu, zdravý týden si v budoucnu určitě zopakujeme.                                  

 Mgr. Hladká Blanka (třídní učitelka)

Setkání mapovatelů a příprava na GIS Day

28.10.2016 22:08

Ve čtvrtek 20. října odpoledne se naši mapovatelé obojživelníků a plazů v Podještědí sešli s panem Mgr. Radomírem Studeným z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje a měli spoustu práce. Po více než půlročním terénním průzkumu Českodubska a širšího okolí, kdy mapovatelé svá pozorování zaznamenávali  a vkládali do mapy k tomuto účelu zvlášť vytvořené na webu, bylo zapotřebí záznamy zkontrolovat, upravit a roztřídit. Každý ze sledovaných druhů živočichů má v mapě svou značku a barvu, obojživelníci zelenou, plazi žlutou, např. užovka obojková je označena žlutým kolečkem, zmije obecná hvězdičkou, slepýš křehký kapkou, ještěrka živorodá čtverečkem atd. K řadě pozorování se nám povedlo získat i krásné fotografie, které jsme také vkládali k záznamům. A výsledek stojí za to: celkem máme v mapě 111 bodů pozorování obojživelníků a 65 bodů pozorování plazů. Tento výsledek bude prezentován na dnech GIS (Geografické informační systémy) ve Vědecké knihovně v Liberci ve dnech 14. - 16. 11. 2016. Cílem je mimo jiné ukázat, co se dá s GISem provádět v ochraně přírody. Tentokrát, jak informatika pomáhá v mapování druhů.

Poděkování za zpracování projektu mapování si zaslouží tito žáci: Matěj Polcar z 5.B, Jáchym Panuška, Adam Polcar, Kristýna Stará, Lucie Pytlounová a Adéla Kolomazníková z 8.B, Petr Hofman a Tobias Fátor z 8.A, Barbora Trejtnarová z 9.B.

Poděkování patří i dalším žákům, kteří přispěli záznamy svých pozorování: Jindra Rybář, Adéla Cerhánová, Lenka Štefanová, Jaroslav Mach, Anička Vrátilová, Eliška Prokopová, Katka Sluková, Jana Gärtnerová, Ondra Guschl, Pavel Boháček

Mgr. Věra Horáčková (koordinátorka projektu)

Den s dráčkem Podzimáčkem ve 2.A

26.10.2016 19:06

V pátek před podzimními prázdninami jsme si v naší třídě užili den s draky. Dráček Podzimáček nám ve třídě zanechal dopis, ve kterém jsme se dozvěděli, odkud pochází a jaké úkoly si pro nás připravil. Během dne nás čekala dračí matematika, výroba okenních dráčků, čtení s porozuměním, také jsme psali dopis dráčkovi, společně jsme si otisky rukou vyzdobili našeho třídního dráčka. Na závěr dne nás čekalo to nejlepší, na co jsme se těšili celé dopoledne. Drakiáda. Připojili se k nám naši spolužáci ze 2.B a šlo se létat. Pán větrů nám moc nepřál a přiliš nezafoukal, ale i přesto jsme si pouštění draků hezky užili a třeba se proletíme zase za rok. A jedna velká pochvala letí všem rodičům, kteří dětem draka dovolili přinést do školy. Bylo krásné vidět téměř celou třídu a louku plnou krásných draků...

Fotogalerie ZDE.

Mgr. Helena Knoblochová (tř. učitelka 2.A)

VI. A harmonizační pobyt

24.10.2016 14:40

V 6. A jsou tři noví spolužáci a nová třídní učitelka. Abychom správně nastartovali druhý stupeň, vydali jsme se do penzionu Horka v Hořeních Pasekách. Čekal nás tam bohatý program vedený etopedem Petrem Šolcem a metodičkou prevence Ivou Kotíkovou.

V prostorném sále penzionu probíhaly různé aktivity zaměřené na vzájemné poznávání, sdělování našich pocitů a posilování spolupráce. Navzdory nevlídnému počasí jsme se dostali i ven. Ve čtyřech týmech jsme si vyzkoušeli, jak těžké je prolézt pavučinou nebo postavit věž z kostek a i jiné činnosti, které vyžadovaly týmovou spolupráci.

Přestože byl program nabitý, měli jsme i několik přestávek, které jsme využívali po svém. Všichni se těšili na večerní program, který byl v režii dětí. Ještě před tím jsme si šli okysličit mozky výstupem do nejbližšího lesa. Zpět jsme se vraceli po dvojicích, provázely nás jen svíčky. Pak už přišlo vytoužené překvapení. Děvčata házela PET lahví a chlapci  se jako modelky předváděli na místním podiu. Večerní program jsme ukončili společnou ukolébavkou a znělo nám to pěkně. Odebrali jsme se do útulných pokojíčků, kde jsme si ještě hodně dlouho špitali.

Ráno nás vzpružila rozcvička. Po snídani jsme zhodnotili program, bylo příjemné slyšet tolik pozitivních reakcí. Každý z nás si kromě vzpomínek odnesl ještě milé vzkazy od spolužáků. Cesta zpět do Českého Dubu byla pojata turisticko - houbařsky. A hlavně jsme si všichni pořádně popovídali.

Dobře jsme vykročili na cestu druhým stupněm, teď záleží jen na nás, jaká ta cesta bude. 

Foto ZDE

Mgr. Radana Plummer (třídní učitelka 6.A)

Čas jablíčkových vůní

21.10.2016 17:13

V pátek 21. října si prvňáčci užívali dalšího projektového dne, jehož tématem bylo jablíčko. Nejprve jsme důkladně zkoumali barvu, tvar i velikost našich jablíček a potom jsme  je také podle barvy a velikosti uspořádali. Pak už byli všichni natěšení na přípravu jablečného závinu. Vzali jsme si škrabky a pustili jsme se do toho. Ve třídě zavládlo naprosté ticho, protože všichni byli tímto nelehkým úkolem zaujati. Nakonec se to všem podařilo a pak už jsme jablíčka krájeli na těsto, vše jsme osladili, dochutili a rychle do kuchyňky péci. Mezitím jsme počítali semínka z jablíček, tvořili jsme jablíčkové příklady nebo jsme také skládali slova básně podle předlohy. Každý si také svoje jablíčko namaloval. Nejlepší však bylo ochutnávání výborného štrůdlu, po kterém se jen zaprášilo. Mňam!

Další foto ZDE:

Mgr. Kateřina Řídká (třídní učitelka 1.A)

1 | 2 | 3 >>

Projekt Matematický Dubák je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Sponzoři:

 
 

Projekty: