Realizujeme projekt "Učíme se kvalitě!"

Výzva k podání nabídky - jazykový pobytový kurz ZDE.

Výsledek výzvy 22. 7. 2015 ZDE.

Aktuální výzva k podání nabídky - jazykový pobytový kurz ZDE.

9. A vzpomíná ...

Aktuality

Těšíme se k moři

05.07.2015 10:52

24.7. odjíždí 30 účastníků do Itálie kemp Mare Pineta. Po řadu let pořádá Helena Kaulfussová zahraniční dětské tábory se vším, co k táborům patří - koupání, slunění, různé závody a soutěže, večerní společné posezení se scénkami, soutěžemi, společenskými hrami. Co ale chybí, je táborák - bohužel, ten se v kempech dělat nesmí. Ale co nechybí?! Je pravidelné cvičení na hudbu - jak ráno, tak i večer. V tomto kempu můžeme využít všech nabídek, aerobik ve vodě, různé animační programy, ale také celodenní výlet na kolech. V kempu projíždí elektrický vláček , mohou ho využít všichni obyvatelé kempu.V přilehlém městečku ve večerních a nočních hodinách to žije různými koncerty, divadlem na ulici, různými atrakcemi jak pro děti, tak dospělé.

Těšíme se k moři - všem hezké prosluněné prázdniny

Rozloučení s žáky devátých tříd

28.06.2015 22:32

Předposlední den na českodubské základní škole strávili naši deváťáci ve velmi slavnostním duchu.  Již při jejich příchodu do školy jsme si uvědomili, že tito mladíci v oblecích a slečny v překrásných šatech a lodičkách s vysokými podpatky už opravdu patří jinam. Před osmou hodinou jsme se špalírem tvořeným ze všech žáků školy, učitelů i rodičů a za cinkání zvonečků a klíčů přesunuli na radnici do obřadní síně.  K proslovu pana starosty a pana ředitele připojil také svůj proslov zástupce každé deváté třídy. Deváťáci obdrželi pamětní list a květinu a společně s rodiči se vrátili do školy. Tentokrát již každá třída zvlášť vyslechla ocenění třídní učitelky a zhlédla vzpomínkový film.

Našim deváťákům přejeme šťastný vstup a mnoho úspěchů v nové škole a spokojený život vůbec. 

Foto:  ackazduba.rajce.idnes.cz/Rozlouceni_-_radnice_25.6./

Mgr. Petra Blahovcová a Mgr. Ivana Kotíková (třídní 9. tříd)

Návštěva budoucích šesťáků ze světelské školy

26.06.2015 22:02

V pondělí 22. 6. v odpoledních hodinách jsme přivítali ve škole milou návštěvu - skupinku deseti páťáků s paní ředitelkou Renatou Pluhařovou ze Základní školy ve Světlé pod Ještědem. Přijeli se seznámit s prostředím, ve kterém stráví nadcházející čtyři roky své školní docházky. Absolvovali zevrubnou prohlídku celého areálu školy včetně sportovní haly a jídelny. Věřím, že prohlídka školy se světelským žákům líbila a seznámení s prostory i několika učiteli snad zahnalo případné obavy z přechodu na větší školu.

Milí budoucí šesťáci ze Světlé pod Ještědem, těšíme se na vás.

Mgr. Petra Blahovcová

MUDr. Martin Ponikelský o zásadách první pomoci

23.06.2015 21:19

V úterý 23.6. navštívil naši školu pan doktor Martin Ponikelský, který pracuje v Krajské nemocnici v Liberci na ARO (Anesteziologicko resuscitační oddělení), aby žákům v 7.třídách připomněl zásady první pomoci při ztrátě vědomí, které řada z nich již zapomněla, a zároveň přidal řadu nových informací. Žáci si mohli zkusit nejen masáž srdce a dýchání z úst do úst na figuríně, ale poprvé viděli, jak se používá defibrilátor a jak probíhá volání na linku 155, kdy je skutečná operátorka přesně instruovala při záchraně osoby v bezvědomí. Děkujeme panu doktorovi za cenné rady a za trpělivost při nácviku - podařilo se mu navodit reálnou situaci, a tím i dětem dodat sebedůvěru pro případ, že by opravdu zachraňovaly lidský život.

Foto: http://skolacdub.rajce.idnes.cz/Prvni_pomoc,_beseda_23.6.2015

Kateřina Kotrbatá

Ocenění výsledků práce ZŠ Český Dub.

20.06.2015 14:20

Rád bych touto cestou ocenil práci učitelů ZŠ v Českém Dubu. 7 žáků z českodubské ZŠ si podalo přihlášku ke studiu na Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školu v Liberci pro školní rok 2015/2016. Při vyhodnocení výsledků u přijímacích zkoušek jsme zjistili, že všichni uchazeči ze ZŠ Český Dub byli přijati (přitom se do školy hlásilo na 180 míst 336 žáků). Ze 7 uchazečů se nakonec 6 rozhodlo, že nastoupí na naši školu a pouze jeden dal přednost jiné škole. Úspěch žáků ze ZŠ Český Dub u přijímacího řízení ukazuje na kvalitní práci pedagogického sboru a vedení školy. Postavení učitele v naší společnosti je často nedoceněné, a to zejména po finanční stránce, ale často i v prestižním
žebříčku povolání. Proto jim alespoň touto cestou poděkujme! 

S úctou
Ing. Josef Šorm 
(ředitel Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy v Liberci)

Kin - ball ve 4. B

20.06.2015 14:12

Čtvrťáci si na vlastní kůži vyzkoušeli hru jménem Kin-ball. Za ukázku této hry vděčíme vychovatelce Heleně Kaulfussové, která ji dětem zřetelně přiblížila a vysvětlila. Děti pravidla po krátké době pochopily a hra je začala velice bavit. Hraje najednou 12 hráčů, takže se naštěstí mohlo i střídat, čehož někteří žáci s vděčností využili již po prvních minutách. Po dvou vyučovacích hodinách si všichni unaveně stírali pot z čel. V šatně ještě o této kolektivní hře bouřlivě diskutovali a určitě se někteří připojí k členům Kin-ballového kroužku. Jěště jednou děkujeme p. vychovatelce H. Kaulfussové.

( Mgr. Blanka Hladká, třídní učitelka 4. B)

III. A na školním výletě v Pěnčíně

20.06.2015 14:11

16. 6. jsme navštívili kozí farmu v Pěnčíně u Jablonce. Hned ráno nás uvítal páv, u kterého jsme obdivovali jeho krásná barevná pera. Prohlédli jsme si sklárnu a výrobu perliček, shlédli film o výrobě kozích sýrů, potěšili se se zvířátky, vyrobili si dárky v korálkové dílně, svezli se vláčkem do Krásné a navštívíli kostelíček u Kittelova muzea. Den nám rychle utekl, nezapomněli jsme ani na dárky z výletu. Další fotky z výletu naleznete ZDE.

Mgr. Jitka Pacltová (tř. uč.)

Krajské finále atletického trojboje

20.06.2015 14:10

Ve středu 17. 6. 2015 se David Čermák (5. tř.), Tonda Makowski (4. B) a Ondra Rybář (2. B) zúčastnili krajského finále Atletického trojboje všestrannosti s Adamem.

Patronem tohoto klání je Adam Sebastian Helcelet – český reprezentant v desetiboji, odchovanec turnovské atletiky a v neposlední řadě i držitel bronzové medaile z ME do 23 let. Adam zhlédl celé klání a ochotně se s dětmi fotografoval, rozdával autogramy a na závěr předal vítězům medaile.

Do tohoto finále postoupili 4 nejlepší chlapci a 4 nejlepší dívky z každého ročníku – z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Semily (dle výsledků okresního kola).

Od rána bylo krásné počasí a do Turnova dorazilo 163 závodníků ze 47 škol.

Kluci dali do svých výkonů srdce i duši, čemuž odpovídaly i jejich výsledky, a přestože soupeřili s velmi zdatnými sportovci, podařilo se Tonimu Makowski vybojovat stříbrnou medaili.

Toto krásné umístění jsme poté oslavili zmrzlinou v ovocném baru a se „sluníčkovou“ medailí se vraceli domů.

Klukům moc děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, krásné sportovní výkony i chování, fandění a vzájemnou podporu při závodech.

Fotografie k prohlédnutí ZDE.

Katka Rybářová (vychovatelka ŠD, sportovní doprovod)

Prázdninový Tučňák

20.06.2015 14:07

Asi každý je touto dobou myšlenkami o pár dní dopředu, plánuje prázdninový čas, těší se na teplé dny u vody, ohýnkové večery, snad i ranní chlad ve stanu. My v redakci Tučňáka nejsme výjimkou, avšak těšíme se i z příjemného vědomí, že jsme „to“ zvládli i letos. Zase nám v redakci visí na stěně 9 čísel letošního školního roku. Zaplnili jsme těch 9 háčku, které nás občas během roku i trochu děsí. Věřím, že stejné pocity spokojenosti a určitě i nostalgie cítí také naši deváťáci, kterým jsme částečně věnovali toto číslo. Nezapomněli jsme ani na páťáky, které také čeká nový začátek na II. stupni a loučení s třídní učitelkou. A protože prázdniny jsou již za dveřmi, můžete se nechat inspirovat třídními výlety i dovolenými našich učitelek a vyzkoušet to na vlastní kůži. Při prázdninovém lenošení přijdou jistě vhod i další články a pravidelné rubriky. Co dodat? Užijte si našeho prázdninového Tučňáka.  Ať se vaše čtenářské fantazie promění v realitu a vy si vychutnáte 2 měsíce volna co nejlépe.

Petra Blahovcová

Horačky a jejich dopoledne na ZŠ

19.06.2015 23:28

Dne 19. června 2015 se na půdě Základní školy v Českém Dubě prvně představil regionální folklorní soubor Horačky, který si pro žáky připravil erudovaný program zaměřený na rozbor podještědského kroje. Představení bylo doplněno lidovou hudbou, tancem a nástinem místních zvyků. Nás může těšit, že jsme mezi nadšenci pro lokální folklor nalezli naše současné žáky, absolventy i kantory. Věříme, že Horačky k nám zavítají i v příštím školním roce, a tak navážeme bližší spolupráci. Více informací naleznete ZDE

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Žáci ZUŠ hráli pro ZŠ

19.06.2015 22:45

Poté, co se ve středu 10. června žáci Základní umělecké školy představili svým rodinným příslušníkům v prostorách Podještědského muzea, si do svého domovského prostředí pozvali spolužáky ze Základní školy Český Dub. Čtvrteční dopoledne 18. června 2015 opanovaly podkrovní sál školy tóny klavíru, kytary a houslí, které byly střídány uznalým potleskem dětského obecenstva. ZŠ se těší na další spolupráci ve školním roce 2015/2016. Více informací naleznete ZDE

Mgr. Jan Goll (ředitel ZŠ)

Rozloučení s deváťáky

19.06.2015 20:27

Středověká světice v podání žákyně 9. ročníku

19.06.2015 19:42

V rámci Festivalu muzejních nocí se v románsko-gotických prostorách Johanitské komendy v Českém Dubu představila žákyně 9. ročníku Petra Linková, coby svatá Zdislava z Lemberka. Společně se „svým chotěm“ Havlem představili nejvýznamnější mezníky středověké éry Českého Dubu a následně se zaposlouchali do hudby dobových minnesängrů v podání Rožmberské kapely. Ať žije středověk za aktivní účasti ZŠ! Více informací naleznete ZDE

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Multikulturní program - VIETNAM

18.06.2015 21:45

Ve čtvrtek 18. 6. 2015  páťáci v rámci multikulturní výchovy poznávali Vietnam. Lektorka Žaneta Kaprasová z Centra na podporu integrace cizinců nás seznámila  se základními reáliemi této vzdálené země a ukázala nám ji na mapě světa. Vysvětlila nám, proč vlastně obyvatelé Vietnamu přicházejí k nám, jaké k tomu mají důvody. Poodhalila nám mentalitu a zvyky Vietnamců. Prakticky jsme si všichni vyzkoušeli, jak se jí s hůlkami a komu nejvíc sluší tradiční vietnamský klobouk. Poslechli jsme si vietnamskou pohádku a prohlédli několik fotografií z této zajímavé země.  V závěru dvouhodinovky děti malovaly obrázky s vietnamskou tematikou. 

Fotografie ZDE.

Mgr. Helena Knoblochová (třídní učitelka) 

Cykloturistický kurz 15.-18.6.2015

18.06.2015 18:23

Skupina osmáků strávila necelý týden ke konci školního roku na cyklistickém kurzu ve Stráži pod Ralskem. Počasí nakonec přálo a tak si děti mohly vyzkoušet množství aktivit. Žáci podnikali cyklovyjížďky do mikroregionu Podralsko, na cyklostezce zahřáli ložiska na svých kolečkových bruslích, navštívili zámek Zákupy a vyzkoušeli si vodní lyže. V Hamru na Jezeře také proskákali lanové centrum, projeli se na loďkách a okusili i koupání. Poslední večer prožili společně u ohně a druhý den zdolali úspěšně vrchol Ralsko. 

Čtyři dny utekly jako voda. Všem děkujeme za skvěle strávený čas.

Fotogalerie

Mgr. Matěj Hodač a Mgr. Ivana Kotíková (instruktoři)

Páťáci v IQ parku a planetáriu

16.06.2015 19:25

Na rozloučenou s prvním stupněm se páťáci vydali ještě na 2. výlet. Tentokrát jsme nešlapali na kolech, ale vydali jsme se do libereckého IQ parku a planetária. V IQ Parku se dětem nejvíce líbily zábavné prvky jako zrcadlové bludiště, vodní svět, Titanic či rotující válec. Neméně zajímavé bylo i prověřování fyzických sil (např. rychlost běhu či jízda na rotopedu) a vysvětlení fyzikálních jevů. Prohlédli a vyzkoušeli jsme si desítky interaktivních exponátů. Po krátké svačince jsme se odebrali do vedlejší IQ Landie a čekalo nás planetárium. Nejprve nám lektor ukázal několik zajímavých pokusů, abychom vyplnili čas zbývající do začátku představení. V pololežaté poloze jsme se seznámili s nejznámějšími souhvězdími noční oblohy a pak nás čekal zajímavý film o planetách sluneční soustavy. Měla jsme radost, že na téměř všechny otázky týkající se vesmíru, které nám slečna průvodkyně kladla, dokázaly děti odpovědět správně. Hodiny vlastivědy, kdy jsme probírali vesmír, byly tedy nejspíš  důkladné a poznatky se dětem vryly do paměti. 

Děkuji Míle Havelkové, že mne doprovázela na tomto výletě. Naše početná třída se totiž na obě cesty autobusem musela rozdělit na dvě party, aby nás řidiči pobrali i s dalšími běžnými pasažéry na trase Český Dub - Liberec. Děti musím pochválit za slušné chování jak v autobuse, tak i v zábavních centrech.

Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

Mgr. Helena Knoblochová (třídní učitelka)

Okamžiky života - fotografie L. Novosada

16.06.2015 19:05

Začátkem června navštívily některé třídy naší školy zajímavou výstavu fotografií Lubomíra Novosada v Husově sboru. Jednalo se o snímky zachycující mnohdy dramatické okamžiky, při kterých šlo doslova o život. Pan Novosad se totiž zabývá fotografováním zajímavých situací z moto závodů. Rychlost jezdců na pořízených snímcích dosahuje mnohdy přes 200 km/h. Pozitivní na snímcích je, že všechny zachycené nehody a karamboly dopadnou dobře a závodníci odcházejí "po svých" nebo jen s drobným zraněním. Snímek s názvem Hadí muž byl dokonce oceněn na prestižní fotografické soutěži Zlaté oko v roce 2013 jako nejlepší snímek pořízený na závodech v ČR. Děkujeme panu Novosadovi za zajímavé povídání a přiblížení atmosféry motoristických závodů a paní Havelkové za milé přijetí na půdě Husova sboru.

Fotografie si prohlédněte ZDE.

Mgr. Helena Knoblochová, Mgr. Petra Blahovcová, Mgr. Kateřina Řídká, Mgr. Martina Růžičková, Mgr. Blanka Hladká (třídní učitelky)

Výlet na hrad Bezděz

15.06.2015 21:24

V úterý brzy ráno mě vzbudilo bubnování dešťových kapek. "Jak je možné, že nám opět prší?" Na nepřízeň počasí jsme už zvyklí, ale dnes prší opravdu dost. Utěšuji se tím, že se počasí má postupně vylepšovat. Nevzdáváme to a odjíždíme na hrad Bezděz. Ještě asi 20 minut prší, ale pak déšť ustává. Na Bezdězu jsem byla mnohokrát, ale takovou atmosféru jsem ještě nezažila. Cesta byla tajemná a hrad na nás vykukoval z mlhy. Nejprve si děti koupily drobné suvenýry, pohledy či něco malého na zub. Potom nás čekala prohlídka hradu, gotické kaple, věže a výstava obrazů. Po prohlídce jsme se vydali občerstvit výbornými palačinkami, šťouchanými bramborami či se zahřát zázvorovým čajem. Dále už nás čekala stezka Karla Hynka Máchy. Procházeli jsme krásným borovým lesem až do Doks. Šli jsme se podívat i na Máchovo jezero a původně slíbený parník. Bohužel je zatím hladina jezera, po úpravě hráze, o metr níže, takže parník nevyplouvá. Mohli jsme se tak kochat alespoň krásnými labutěmi. Pak nás už čekala jenom cesta domů, někteří si trochu pospali, protože je turistika trochu zmohla.

Mgr. Kateřina Řídká, Mgr. Blanka Hladká (třídní učitelky IV. ročníků)

Trojboj všestrannosti

14.06.2015 22:27

V úterý 9.6.2015 se 5 chlapců a 2 dívky z 2.-5.tříd zúčastnili okresního finále Trojboje všestrannosti s Adamem v Liberci ( hod míčkem, skok do dálky, běh na 50m).

I přes nepřízeň počasí podali závodníci skvělé výkony. Do krajského kola v Turnově postupují 3 chlapci.

Toni Makowski se ve IV.kategorii umístil na 1.místě ( v hodu míčkem měl nejlepší výkon ze všech závodníků), v V.kategorii byl David Čermák na 3. a ve II.kategorii Ondra Rybář na 4., též postupovém místě.

Děkuji dětem za vzorné reprezentování školy ( a i za vzorné chování ).

Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

Katka Rybářová (vychovatelka ŠD, sportovní doprovod)

9. A v Sedmihorkách

14.06.2015 21:54

Ve středu 10. 6. se 9. A vydala na svůj poslední třídní výlet - stanovat do kempu v Sedmihorkách. 

Po turnovském přesednutí z autobusu na vlak a příjemné jízdě moderním vlakem jsme donesli svá nelehká zavazadla do kempu v Sedmihorkách. Byli jsme rádi, že si můžeme uschovat zavazadla na recepci a nalehko vyrazit na dvanáctikilometrovou túru. Vlakem jsme se přiblížili k našemu cíli - Troskám, ale pak už jen po svých. Po návratu jsme postavili stany, kluci měli ještě sílu zahrát si fotbal, někteří otužilci se dokonce vykoupali. Večer jsme zakončili posezením u ohýnku, ale spát se ještě dlouho nešlo. Druhý den dopoledne jsme se už vydali jen na kratší výlet. Navštívili jsme Symbolický hřbitov horolezců a  kochali se pohledem z Mariánské vyhlídky. Bylo skvělé, že s námi jela paní učitelka Tichá - lezkyně, protože nám vyprávěla spoustu zajímavostí o horolezcích a zdolávání skal i hor vůbec. Pak už jen odpočinek v kempu a cesta zpátky přeplněným vlakem a autobusem.

Mgr. Petra Blahovcová (třídní učitelka)

Druhý ročník se loučil se školním rokem

14.06.2015 13:45

Žáci 2. A a 2. B, pod vedením třídních učitelek Mileny Charvátové a Martiny Růžičkové, „v kostce“ představili rodičům, co všechno se ve školním roce 2014/2015 naučili. Předvedli se jako výborní zpěváci, recitátoři i znalci anglického jazyka. Pohodový podvečer vrcholil dětským ztvárněním Červené karkulky. Náročné textové, dramaturgické, hudební i kostýmní pojetí pohádky zvládli bez potíží a se suverénním nadhledem. Budoucím třeťákům, jejich rodičům i oběma paním učitelkám přejeme pohodové prázdniny! Více informací naleznete ZDE

Mgr. Jan Goll (ředitel školy) 

Kin-ball v Českém Dubu

14.06.2015 09:18

V sobotu 13.června 2015, od 9.00 - 17.00 h. ve sportovní hale ZŠ, se konal turnaj v Kin-ballu. Zúčastnilo se ho celkem 9 družstev .

Po dvou  z Kamenického Šenova, z Rumburku, z Pardubic, z Českého Dubu a po jednom z Liberce. Zápasy pískali rozhodčí z Hradce Králové a z Pardubic.

Alice a Martin Pauerovi z Hradce vyzkoušeli nový herní systém. Přišlo i několik diváků z řad rodičů, ale i spolužáků. Turnaj byl zajímavý, plno nečekaných zvratů, ale  nakonec si medaile odvezli naši soupeři z Pardubic a z Liberce. Děkuji našim hráčům za pomoc při organizaci turnaje a za vynikající sportovní výkon. Fotografie jsou uloženy na http://sportcdub.rajce.idnes.cz/KIN-BALL_C.Dub_13.6.2015

  Helena Kaulfussová ( trenérka Kin-ballu)

Slavnost slabikáře

13.06.2015 20:33

  V úterý 9. června 2015 se třída I. B zaplnila rodiči, prarodiči, sourozenci a kamarády, kteří napjatě očekávali, co předvedou prvňáčci. Ti se na tento den pilně připravovali a hořeli nedočkavostí všem přítomným ukázat, že už umí číst, ale také zpívat, recitovat a tančit. Rodiče odměnili děti nejen potleskem, ale i pěknou knihou. Slavnostní událost byla zakončena sladkou tečkou – dortem ve tvaru slabikáře, na kterém si všechny děti pochutnaly. Více informací naleznete ZDE

Mgr. Jiřina Filová (třídní učitelka I. B) 

Sběr papíru

10.06.2015 11:48

10.6.2015 jsme svezli poslední kontejner s papírem. Za celý rok jej  žáci nasbírali 23 781 kg. Pořadí tříd uvádím v sekci aktivity.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Pohádkový park

07.06.2015 22:24

Ve čtvrtek 4. 6. uspořádali deváťáci pohádkový park pro děti z MŠ. Začínalo se u místní sokolovny a následovalo deset zastavení, kde čekaly na ty nejmenší kromě pohádkových bytostí také různé úkoly. Po jejich splnění se všichni setkali společně v cíli, kde děti obdržely ještě malé překvapení. Počasí vyšlo nádherně a tak jsme si užili krásný den. Deváťákům díky a stejně tak všem, kteří se na akci podíleli a pomáhali nám s přípravami (více fotografií zde). 

Mgr. Ivana Kotíková (třídní učitelka) 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fotogalerie: Úvod

Tato fotogalerie je prázdná.

Fotogalerie: Úvod

Tato fotogalerie je prázdná.