Výzva k podání nabídky

„Vedení účetnictví a zajišťování dalších služeb s tím spojených“

Více informací o výzvě.

termín ředitelského volna: 

30. a 31. 10. 2014

Změna placení obědů

Od března 2014 dochází k těmto změnám placení obědů ve školní jídelně:

  • platby v hotovosti POUZE středy od 6 do 14 hodin
  • bezhotovostní platby do 27. v měsíci.

Aktuality

Filmová noc

23.10.2014 10:49

Večer ve středu 22. října se před školou sešla skupina 24 filmuchtivých dětí na prvním projektu filmové noci.

Tento večer byl programově zaměřen na českou polistopadovou tvorbu, kterou reprezentovala tři velká díla - Lidice, Obecná škola a Pelíšky. Žáci po šesté hodině večerní zasedli do učebny s interaktivní tabulí a po krátkém úvodu a přípravě začali s maratonem. Bylo potěšující sledovat, že všechny filmy, občas proložené komentářem učitele a krátkou diskusí, mladé diváky zaujaly, a tak večer příjemně utíkal. Po každém představení následovala krátká přestávka na záchod, občerstvení a poté i rozložení spacáků a karimatek, protože další filmy se už sledovaly vleže...

Samotného konce projekce se dočkali skoro všichni, a tak nezbylo než něco málo po půlnoci zavelet ke spánku, který v některých případech ne a ne přijít... Přesto vše nakonec utichlo a tak se ráno mohli žáci rozejít do školních lavic snad obohaceni o nové zážitky nejen z kvalitních filmových děl, ale i ze společně stráveného večera.

Vladimír Chlup (promítač :) )

Další návštěva knihovny

22.10.2014 18:43

Dne 21. října 2014 rozšířila třída VI. A řadu návštěvníků českodubské knihovny. Naší průvodkyní se stala milá paní Alena Tvrzníková, která nám ukázala krásné prostředí knihovny a vysvětlila případným budoucím čtenářům, jak probíhá vypůjčování knížek. Přestože v této třídě je velký počet pravidelných čtenářů, dokázaly všechny děti nalézt knížku, která je zaujala a do které se ihned začetly. Doufám, že se další děti naučí do knihovny chodit pravidelně z čisté radosti ze čtení a ne jen pod hrozbou povinné četby!

PaedDr. Pavla Pižlová (vyučující českého jazyka)

Víčko k víčku pro Aličku

22.10.2014 15:16

Pokračujeme ve sběru víček. Podpoříme tím malou Aličku, která trpí dětskou mozkovou obrnou.

Víčka vybíráme každou středu a pátek ráno před vyučováním na sběrovém místě EKO sběru (za šatnami u tunelu).

Mgr. Helena Knoblochová a Mgr. Martina Růžičková

Páťáci v knihovně

22.10.2014 15:01

V úterý 7. 10. žáci páté třídy navštívili  českodubskou Městskou knihovnu. Hlavním cílem naší "dvouhodinovky" bylo poznat život a dílo  známého dětského spisovatele Ondřeje Sekory. Letos v září jsme si připomněli jeho 115. výročí narození. Paní Tvrzníková nám četla zajímavé informace ze života spisovatele a děti poté vyplňovaly pracovní listy, ve kterých se ukázalo, kdo správně poslouchal. Poté skupinky žáků dostaly obrázky a texty ze Sekorových knih a  úkolem dětí bylo přiřadit správný text k obrázku. Až na jednu skupinku to zvládli všichni na jedničku. Třetí neméně zajímavou aktivitou byla přímo čtenářská aktivita. Každý žák dostal knihu Ondřeje Sekory, do které se měl během 15 minut začíst a potom ostatním  povědět, o čem kniha či úryvek je. Protože jsme knihovnu navštívili v rámci Týdne knihoven, několik žáků z naší třídy využilo příležitosti a založili si novou průkazku do knihovny (půjčovné do konce roku 2014 zcela zdarma). Radost tedy měli z toho, že si úplně poprvé mohou půjčit knížky. Čas rychle utíkal, ale přesto jsme si stihli prohlédnout krásné kresby českodubských památek od paní H. Knéblové-Cejnarové. Myslím, že se dětem v knihovně opět líbilo a chtěla bych poděkovat paní Tvrzníkové za bezvadně připravený program. Určitě se do knihovny opět rádi vydáme.

Fotografie si můžete prohlédnout na rozarky.rajce.idnes.cz/Knihovna-Ondrej_Sekora/

Mgr. Helena Knoblochová (třídní učitelka)

Sběr papíru

22.10.2014 08:32

20.10. jsme již za tmy začali shromažďovat sběrový papír, v 7:50 dorazil kontejner  a začalo nakládání. Poslední kartony jsme jako čepičku navrch pokládali až o půl dvanácté. Naložili jsme celkem 7 180 kg - z toho žáci se svými rodiči přinesli 6  604 kg. Pořadí tříd je uvedené v sekci aktivity. Děkuji všem silákům, kteří při nakládání přiložili ruce k dílu - pomáhali žáci IX.A,B, VIII.B, ST i 2 sedmáci.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor EVVO)

Podzimní projektové dopoledne

21.10.2014 09:44

V pátek 10. října se žáci všech tří speciálních tříd místo tradičního vyučování zúčastnili podzimního projektového dopoledne. Děti byly rozděleny do družstev a vyrazily z Českého Dubu směrem na Malý Dub a Za Vrchy. Cestou plnily připravené úkoly týkající se změn v podzimní přírodě. Sbíraly přírodniny, kreslily a zpívaly na zadané téma. Podzimní dopoledne se nám vydařilo, většina úkolů byla splněna a z lesa jsme se vraceli do školy s dobrým pocitem a vědomím, že umíme o kousek víc než dřív. Také jsme si vyzkoušeli, jak se nám daří vzájemná spolupráce.  V pondělí jsme svoji práci vyhodnotili, podělili se o diplomy a sladké odměny.  Už nyní se těšíme na další povedené akce.

Mgr. Renata Polcarová (třídní učitelka I. ST)

Více fotek je v naší fotogalerii.

Den s drakem

21.10.2014 09:07

Podzim je v plném proudu a kromě změn počasí, kratších dnů a více vrstev oblečení k němu neodmyslitelně patří také papírový drak. My jsme mu věnovali celý čtvrtek 16. října. Všichni druháci si vyrobili draka moudrého, ze kterého se dá číst i počítat. Zopakovali jsme si s ním všechny poznatky o podzimu, které jsme za poslední měsíc získali, četli jsme, psali krátké povídání o podzimu a drakovi, počítali jsme příklady a samozřejmě jsme si draka omalovali a vyzdobili s ním chodby před našimi třídami. Kvůli nepříznivému počasí si naši dráčci nemohli zalétat, ale snad jim to nevadí.

Mgr. Martina Růžičková a Milena Charvátová (třídní učitelky)

Další fotky jsou v naší fotogalerii.

Harmonizační pobyt

18.10.2014 23:17

Ve dnech 6.- 7. 10. a 9.- 10. 10. vyjeli žáci šestých tříd na dvoudenní harmonizační pobyt do Hořeních Pasek. S Mgr. Petrem Šolcem za účasti třídních učitelů a metodika prevence pracovali na zkvalitnění vztahů a nastavení pravidel v nově vznikajícím kolektivu. Výjezd se velmi podařil, zažili jsme spoustu krásného, počasí nám také přálo, tak už si jen přát, aby to šesťákům klapalo i nadále.

Mgr. Kateřina Eichlerová, Bc. Matěj Hodač, Mgr. Ivana Kotíková (učitelé)

Více na stránkách tříd VI. A a VI. B.

Výsledkové listiny ze Zátopkovy štafety

18.10.2014 20:55

Možná s nedočkavostí čekáte na výsledkové listiny. Ve družině je máme vyvěšeny, nejlepší běžci obdrželi diplomy a drobné ceny.

I když jsme s hezkým počasím ukončili atletickou podzimní sezónu, doufáme, že nás sluníčko ještě ohřeje a přinese alespoň pár dnů babího léta, abychom se dostatečně vydováděli a ve škole ani doma moc nezlobili. A nyní už výsledky k nahlédnutí.

Zatopkova_stafeta_2014_1.-2.odd..doc (112,5 kB)

Zatopkova_stafeta_2014_-_3.-4.odd..doc (116,5 kB)

Fotky jsou jako obvykle v naší fotogalerii.

EDUCA 2014

15.10.2014 16:02

Mezi dlouhodobé cíle naší školy patří příprava žáků na další studijní cestu a výběr budoucího povolání. V rámci této přípravy každoročně navštěvujeme veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí se žáky osmých tříd. Nejinak tomu bude i letos. Třídy VIII. A  a  VIII. B navštíví Educu v TIP SPORT ARÉNĚ v Liberci  v pátek 17. října 2014. Děti tak budou mít možnost udělat si přehled o možnostech dalšího studia a seznámí se s nabídkou jednotlivých škol. Dopravu na veletrh nám uhradí Krajský úřad v Liberci na základě žádosti o dotaci, kterou jsme v září podali. Žáci devátých ročníků navštíví Educu s rodiči, protože jejich výběr už musí být zodpovědný.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérová poradkyně)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>