Aktuality

Sbírejte šípky

23.09.2016 16:10

Využijte krásné podzimní počasí a vydejte se na procházku do přírody. Určitě cestou někde narazíte na šípkový keř plný oranžových šípků. Teď je nejlepší čas je nasbírat a nasušit. V zimě přijde k chuti výborný šípkový čaj (před vařením je dobré šípky přes noc namočit do hrnce s vodou a ráno pak povařit, nebo rozdrcené šípky 10 minut povařit v hrnci s vodou a pak přecedit přes sítko s ubrouskem, aby se odstranila zrníčka s chloupky). Nasušené šípky můžete také přinést do školy. 

Vykupujeme: 1kg sušených šípků za 25Kč

Přineste také nasušené byliny, které jste nasbírali o prázdninách. Nasušené byliny a šípky vybírá paní učitelka Horáčková v 1. patře staré budovy, nebo je odevzdejte třídnímu učiteli (1.stupeň).

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka sběru léčivých bylin)

Sběr papíru

23.09.2016 11:51

V pondělí 3.10.2016 bude možné odevzdat sběrový papír od 7:15 cca do 10:00. V tento den nakládáme 1. svoz, protože jsme již sebrali 4 777,7 kg a skladovací místnost je plná.

Mgr. Dana Škodová(koordinátor sběru)

Hubertka

22.09.2016 11:47

Také letošní osmáci měli možnost  zúčastnit se 15. - 16.9. dvoudenního semináře na chatě Hubertka v Jizerských horách. Za luxusního počasí vystoupali z Bílého Potoka na horu Smrk, objevili pramen Jizery a přes Tišinu se vrátili na chatu Hubertku. Večer absolvovali seminář o možnostech recyklace druhotných surovin. Během pobytu se každý z nich podílel na vaření, mytí nádobí nebo úklidu chaty. Druhý den ještě vystoupali na Kočičí kameny a stihli nanosit na chatu dříví na topení. Pak už jen s plnou polní sestoupili k vlaku a domů. Jak jinak, než s úsměvem.

Mgr. Dana Škodová, Mgr. Matěj Hodač (organizátoři akce)

Matematický kroužek pro 9. ročník

22.09.2016 11:30

Žáci 9. tříd mohou i letos navštěvovat Matematický kroužek. Scházíme se každý týden ve středu ve 13:30. Začínáme 5. října.

Mgr. Martina Pánková (vedoucí kroužku)

Sedmáci navštívili Prahu

20.09.2016 17:52

Autobus zaplněný sedmáky a desítkou deváťáků vyrazil v pondělí ráno do Prahy. Naším hlavním cílem byl Senát a muzeum voskových figurín Grévin. Také jsme měli v plánu projít areálem Pražského hradu. Bohužel kvůli ranní dopravní zácpě na dálnici jsme stihli jen rychlé foto před Katedrálou sv. Víta. V 11 hodin jsme byli očekáváni v Senátu, kde se nás ujala milá paní průvodkyně. Po prohlídce historické budovy Valdštejnského paláce jsme v jedné ze zasedacích místností mohli pohovořit s tiskovou tajemnicí Evou Davidovou. Někteří využili této příležitosti a snažili se zjistit odpovědi na otázky, které byly na pracovním listě od paní učitelky Lacinové na hodinu občanské výchovy. Po polední přestávce příjemně strávené v zahradách paláce, jsme se vydali rušnými ulicemi velkoměsta, přes starobylý Karlův most na Staroměstské náměsti, kam jsme dorazili  právě minutu před 13. hodinou, a tak jsme viděli orloj v celé své kráse. Do muzea voskových figurín už jsme to měli jen kousek. Na prohlídku tří podlaží jsme si stanovili hodinu a kromě prohlížení a vzájemného focení se slavnými osobnostmi jsme měli možnost prostřednictvím počítačové techniky vytvořit postavu s naším obličejem. A pak už jsme jen svižným tempem dorazili na smluvené místo a nechali se pohodlně odvézt autobusem zpátky do Českého Duba. Praha je krásná a míst, která bychom rádi viděli, je spousta. Rádi bychom jezdili častěji.

Mgr. P. Blahovcová a Mgr. D. Suchánková (třídní sedmých tříd)

FOTO ZDE.

Exkurze do mokřadu v Jablonném

18.09.2016 22:15

Ve čtvrtek 8. září se 11 žáků naší školy s paní učitelkou Horáčkovou vypravilo na exkurzi do mokřadu v Jablonném v Podještědí. Byla to odměna za jejich práci na projektu „Mapování obojživelníků a plazů v Podještědí“, s jehož výsledky vás také brzy seznámíme.

Lektoři ze Společnosti přátel přírody Čmelák pro nás připravili velice zajímavý, poučný, ale i zábavný a dobrodružný program. Vybaveni holínkami jsme procházeli mokřinou v rákosí, po mechem zarostlých kmenech přecházeli přes potok, prošli jsme blátem a kopřivami i po dřevěných hatích v miniaturním lužním lese. Někteří prolezli i spadlým dutým kmenem. Ukázalo se, kdo se umí pozorně pohybovat v přírodě -  ten nezapadl do bahna, ale našel v blátě zamaskované dřevěné nášlapy.  Viděli jsme „ještěrkovník“ i „hadník“, místa, která lidé upravili k rozmnožování, úkrytu i zimování plazů. V „hadníku“ jsme zahlédli ještěrku živorodou i slepýše. Dozvěděli jsme se, že tento mokřad vznikl ze zanedbané plochy se spoustou černých skládek, že mokřady patří k druhově nejbohatším ekosystémům s nezastupitelným významem pro lidi i přírodu. Sami jsme mohli prozkoumat život v tůni: vyzbrojeni síťkami jsme lovili živočichy v mělčině u břehu tůně, obsah síťky jsme vypláchli ve vodě v miskách a překvapeně pozorovali, kolik různých živočichů bylo ukryto mezi řasami a vegetací. Pomocí určovacích klíčů a kelímkové lupy jsme objevili splešťuli blátivou, chrostíky, vírníky,  koretry, larvy motýlic, klešťanky, boduli i voduli, a další živočichy. Všechny jsme samozřejmě nakonec vypustili zpět do vody. Někteří odvážlivci natáhli i „broďáky“ a zkoumali život i ve hlubších vodách. Prostě jsme si to v mokřadu užili a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí.

Chtěli bychom za krásný program poděkovat Společnosti přátel přírody Čmelák, odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, který pro nás zajistil bezplatně mikrobus, dále panu Studenému z odboru životního prostředí za podporu v našem projektu Mapování.

Další foto zde

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka akce)

Žáci pomáhají chovatelům

17.09.2016 11:43

Žáci 8. ročníku Barbora Hornová, Pavel Rybář, Kristýna Stará a Nikola Fričová pomáhali s přípravou Podještědské výstavy zvířat Český Dub 2016. Chystali kotce, přenášeli zvířata, asistovali při jejich vážení a vypisovali identifikační štítky. Všichni „školní účastníci“ akce projevili cit pro práci se zvířaty! 

Těšíme se na další spolupráci s Českým svazem chovatelů Český Dub!

Další fotografie naleznete ZDE

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Žáci základní školy si připomněli Dny evropského dědictví

17.09.2016 10:49

Žáci Základní školy Český Dub za podpory Podještědského muzea navštívili významná historická místa Českého Dubu. Ve věži kostela Seslání svatého Ducha si vyslechli novinky o českodubských zvonech, výstava v knihovně jim blíže představila místního továrníka Franze von Schmitt a v jeho noblesním bydlení, Schmittově zámku, dnešním Domově důchodců, je doprovodili muzejní průvodci, aby jim ukázali, jak se žilo průmyslníkům za „Franze Josefa“. Tradice velela připomenout si rovněž Karolinu Světlou v prostorách Podještědského muzea a středověkou minulost města Český Dub v Johanitské komendě! Architektonické a historické „perly“ regionu a „motivační kartičky“ pro děti přilákaly na muzejní akci četné žákovské zástupy!

Děkujeme muzejníkům za spolupráci!

Další fotografie naleznete ZDE

Mgr. Jan Goll (ředitel ZŠ Český Dub)

Sportfest 2016

17.09.2016 09:20

Ve čtvrtek 8. 9. 2016 „zaplavili“ Sportovní halu Základní školy Český Dub mladí zájemci o sport. Základní škola Český Dub pod vedením učitele tělesné výchovy Mgr. Matěje Hodače zorganizovala další ročník Sportfestu, akce, jež dala příležitost sportovním organizacím, které zaštiťují různé sportovní aktivity na Českodubsku, aby se představily dětskému a rodičovskému publiku. Florbal, stolní tenis, parkour, sebeobrana, in-line bruslení, atletika, tanec, netradiční hry, … To všechno u nás lze navštěvovat a provozovat!

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Kroužek Mladý badatel

16.09.2016 08:47
 Na kroužku se děti budou zabývat vyvozováním přírodních zákonů  formou pokusů a pozorování. Nahlédnou pod pokličku matematických hříček, logických her a praktické pomůcky k pozorování si vyrobí v nově vybavených školních dílnách. Kroužek je určen především pro žáky 5. - 7. tříd. 
Kdy: pondělí 13:30 - 15:00
Cena: 450,- Kč
Maximálně 15 dětí. Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 10 dětí.
Kroužek začne 3.10. a proběhne do konce ledna 15-krát.
                                                            
                                                                                                     Mgr. Dana Suchánková (učitelka M a F)

Změna termínu prvních lekcí kroužků

12.09.2016 13:45

Změna!

Netradiční hry

Přesun první lekce na 23.9.2016 13:00.

Atletika

Přesun první lekce na 22.9.2016 14:30.

Děkuji za pochopení.

Matěj Hodač (vedoucí kroužků)

Sběr papíru

06.09.2016 10:17

Začínáme se sběrem papíru: středa 21.9. a  pátek 23.9.2016 vždy od 7:15 do začátku vyučování. Nezapomeňte, že výběr urychlíte, když bude papír zvážený a roztříděný na karton a ostatní.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

 

Školní rok zahájen

04.09.2016 16:48

Ve čtvrtek 1. září 2016 jsme zahájili nový školní rok slavnostním uvítáním nových žáčků. Děti navštěvující už II. stupeň základní školy přivítaly prvňáčky krátkým vystoupením v obřadní síni Městského úřadu v Českém Dubu. Starší děti popřály nováčkům mnoho školních úspěchů a spoustu dobrých kamarádů!

PaedDr.Pavla Pižlová (organizátorka kulturních akcí)

                                                                                                                                                           

Kroužky (vedoucí Matěj Hodač)

04.09.2016 00:00

Netradiční hry 1.–5. třída

Kroužek netradiční hry je určen pouze pro děti v 1.–5. třídě. Za 1. pololetí lektor garantuje 15 lekcí pravidelně v pátek 13:00–14:30. Příspěvek 300 Kč / pololetí. Maximální kapacita je 25 dětí. První lekce proběhne 16. září 2016 ve sportovní hale. Více o kroužku zde.
ONLINE PŘIHLÁŠKA

Parkour

Kroužek Parkour je určen pro všechny věkové kategorie pro mírně pokročilé děti. Podmínkou je zvládnutí základních skoků (více zde). Za 1. pololetí lektor garantuje 15 lekcí pravidelně ve středu 14:30–15:30. Příspěvek 400 Kč / pololetí. Maximální kapacita je 10 dětí. První lekce proběhne 14. září 2016 ve sportovní hale. Více o kroužku zde.
ONLINE PŘIHLÁŠKA

Atletika

Kroužek Atletika je určen pro všechny věkové kategorie. Za 1. pololetí lektor garantuje 15 lekcí pravidelně ve čtvrtek 14:30–16:00. Příspěvek 400 Kč / pololetí. Maximální kapacita je 15 dětí. První lekce proběhne 15. září 2016 ve sportovní hale. Více o kroužku zde.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Kurz inline bruslení

Kurz seznámí účastníky s technikou bruslení a bezpečným pohybem na inline bruslích. Proběhne v podzimním a jarním termínu od pondělí do pátku v 16:30 na cyklostezce v Osečné. Cena 750 Kč za 5 lekcí po 1,5 h. Maximální kapacita skupiny je 5 dětí. Doprava na místo vlastní. Více o kurzu zde.
ONLINE PŘIHLÁŠKA

Pozn. Pojištěnci VZP mohou čerpat příspěvek na školní kroužky AŠSK do výše 500 Kč za kalendářní rok.

Mgr. Matěj Hodač (vedoucí kroužků)

Helena Kaulfussová vás co nejsrdečněji zve

13.08.2016 01:21

Projekt Matematický Dubák je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Sponzoři:

 
 

Projekty: