Aktuality

Srdíčkový den

19.10.2017 09:50

16. 10. uspořádali žáci 6. tříd sbírku Život dětem. Výtěžek z prodeje drobných dárkových předmětů (reflexní srdíčka, náramky, magnetky, káva) ve výši 6 900 Kč pomůže vážně nemocným dětem. Děkujeme všem za příspěvek! 

Mgr. Kateřina Kotrbatá, koordinátor charitativních akcí

Florbal 6. a 7. třídy chlapci

17.10.2017 15:36

Chlapci 6. a 7. tříd se zúčastnili základního kola ve florbalu. V prvním zápase s Gymnáziem Jeronýmova ztratili brankový náskok a remizovali. Poté již vyhráli všechny zápasy s Hodkovicemi nad Mohelkou a s Hrádkem nad Nisou a postupují do dalšího kola.

Mgr. Matěj Hodač (učitel tělesné výchovy)

Přírodovědný klokan

11.10.2017 14:12

Ve středu 11.10.2017 se 11 žáků z osmých a devátých tříd potýkalo se záludnými otázkami celorepublokové soutěže Přírodovědný klokan. Ve školním měřítku byla první Lucie Pytlounová , na druhém místě shodně Lucie Rybářová a Michaela Kovářová a na třetím místě Max Prošek. Na porovnání s výsledky v ČR si musíme pár dní počkat.

Mgr. Dana Škodová(organizátor soutěže ve škole)

Srdíčkový den

10.10.2017 20:38

V pondělí 16. října proběhne v naší škole tradiční Srdíčkový den. Výtěžek sbírky drobných předmětů s motivem sluníčka pomůže vážně nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem z celé republiky získat prostředky na léčbu, speciální pomůcky a přístroje. Více na www.zivotdetem.cz.

Mgr. Kateřina Kotrbatá, koordinátor charitativních akcí

Harmonizační kurz 6.B

10.10.2017 20:17

Harmonizační kurz 6. B vedený panem Mgr. Petrem Šolcem se konal 5. a 6. října v Chatě Pláně pod Ještědem. Kromě různých her venku i v chatě měla úspěch i večerní show, dobrodružné povahy potěšil cyklón s deštěm a částečný výpadek proudu na chatě, údajně byl v noci spatřen i duch.

                                      Mgr. Kateřina Kotrbatá a Mgr. Kateřina Řídká

FOTO ZDE:

Den pro zdraví a Pohádková škola

10.10.2017 08:09

Letošní Den pro zdraví provázelo špatné počasí, proto většina aktivit probíhala uvnitř školy. 

Pohádkový park se nám mávnutím proutku a díky přípravě 9. ročníků změnil v Pohádkovou školu. Menší děti z prvního stupně procházely chodbami školy za pohádkovými postavami a plnily tematické úkoly.

 Fotografie Pohádková škola 

 

Žáci 2. stupně trávili zachmuřelý čtvrtek sportem. Vybírali si z několika sportovních disciplín, ve kterých se utkali turnajovým způsobem. Někteří navštívili bazén v Liberci či horolezeckou stěnu. 

Fotogralerie Den pro zdraví

Děkujeme žákům z 9. ročníku za krásné kostýmy pohádkových postav a poděkování patří i garantům sportovních disciplín.

Mgr. Julius Gulyas a Mgr. Matěj Hodač (koordinátoři akce)

Bramborové království

08.10.2017 18:15

V prvních podzimních dnech měli  druháci projektový den- Bramborové království. Vymýšleli jsme myšlenkovou mapu, jak asi vypadá Bramborové království? Kdo tam žije, jaké jsou tam stavby, jídla, lidé... Potom jsme pomocí klíčových slov vymýšleli ve skupinách pohádku O Bramborovém království. Srovnali jsme vymyšlené příběhy s původní verzí pohádky. Dále jsme měli bramborovou matematiku - porovnávali jsme brambory podle velikosti, tvaru, barvy, počítali jsme bramborové pyramidy a slovní úlohy. Vybarvovali jsme podle geometrických tvarů bramborový zámek, vybarvovali jsme princezně poztrácené korálky a skládali jsme rozstříhané básně o bramborách a dále je ilustrovali. Nejvíce se však dětem líbila bramborová olympiáda, při které házely bramborou do košíku, nosily bramboru na lžíci, na hlavě či si s ní házely školku. Po olympiádě jsme vytvářeli z brambor postavy z bramborového království a také jsme z bramborových razítek tiskali zámek. Projektový den se nám moc líbil a děti vytvořily spoustu hezkých prací.

Mgr. Kateřina Řídká a Mgr. Blanka Hladká ( učitelky 2. ročníků)

FOTO ZDE:

Sběr papíru

04.10.2017 14:13

Dnes jsme naložili a nechali odvézt první kontejner se starým papírem - žáci s rodiči nanosili 5 204,7 Kg a k tomu jsme přidali další papír od učitelů, ze školy a ze školní jídelny. Pořadí tříd uvádím v záložce aktivity.

Další možnost odevzdat sběrový papír budete mít v úterý 10.10. a v pátek 13.10., vždy od 7:15 do začátku vyučování.

Mgr. Dana Škodová(koordinátor sběru)

Třeťáci a Noc na Kabikule

25.09.2017 17:44

Konečně se splnila naše přání a mohli jsme využít úžasné nabídky rodičů Kabátkových a přenocovali jsme na jejich krásné chatě Kabikule. V úterý 12. 9. naše třída vyjela autobusem pod Ještěd. Prvním velkým zážitkem byla jízda lanovkou. Někteří z nás jeli úplně poprvé. Pokochali jsme se výhledy z Ještědu, pokoupili suvenýry, dobroty a vydali se na pěší cestu na Pláně. Tam jsme měli zajištěný výborný oběd (polévku a řízky s bramborem). Za ten děkujeme rodičům Bartošovým. Z Plání už je to jen kousek na Kabikulu. Když jsme přišli na chalupu, rozdělili jsme se do pokojů a zabydlili se. Po krátké pauze jsme posvačili výborné buchty od maminek. Pak nás čekal odpolední program v přírodě. Večer jsme opékali buřty, plnili soutěže, hráli hry a zpívali u kytary naše oblíbené písně. Jakmile se setmělo, přišla na řadu noční stezka odvahy. Světýlková cesta nás zavedla pro sladkou odměnu. Čas letěl a nastal čas jít spát. Objevilo se pár slziček stesku po rodičích, ale nakonec to všichni zvládli a spali krásně až do rána. Po snídani jsme se sbalili, uklidili chaloupku a vydali se na cestu domů. Cestou jsme si prohlédli pomník K. Světlé a světelský kostel. Pak už nás čekala jen trochu deštěm promáčená cesta do Jiříčkova, kde jsme nastoupili na autobus a jeli zpátky do Českého Dubu. Velké poděkování patří Kabátkovým, Bartošovým a všem maminkám či babičkám, které nám napekly výborné buchty na středeční snídani. A také děkuji mojí paní asistentce Z. Třešňákové, že se se mnou vydala a pomohla zabavit, nakrmit, ohlídat a v pořádku dovést zpět 22 odvážných holek a kluků z naší třídy.

Fotografie ZDE.

Mgr. Helena Knoblochová (tř. učitelka III. A)

Preventivní programy Maják

22.09.2017 17:15

I v letošním školním roce začínají probíhat na naší škole preventivní programy, které realizuje společnost Maják, o. p. s. Jsou to programy všeobecné primární prevence, jejichž cílem je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy a efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků. Programy probíhají od 3. do 8. ročníků a zabývají se nejrůznějšími tématy. Ve 3. ročnících jsou to programy Agrese, Já a internet. Ve 4. ročnících program Alkohol a kouření a druhý program Jsme parta? V 5. ročníku se žáci seznámí s programy Jsem originál, Kybersvět - cílem tohoto programu je zvýšit povědomí dětí o možném nebezpečí pohybu na internetu a přibližuje problematiku kyberšikany a hazardního hráčství. V 6. ročnících žáci absolvují programy Závislosti a Čas změny. V 7. ročnících se bude u dětí rozvíjet úcta k sobě i k ostatním, proto si projdou programem Krása. Druhé téma je Návykové látky, jehož cílem je vést žáky k životu bez návykových látek a bez experimentování s nimi. Osmákům jsou připraveny programy Digitální domorodci a Sexualita, ve kterých se dotknou témat bezpečného užívání internetu, problematiky kyberšikany, ale také lidské sexuality a zodpovědnosti v sexuálním chování. Časová dotace  je šest vyučovacích hodin pro jednotlivé ročníky a program je  rozdělen do dvou oddělených tematických celků.

Preventivní programy probíhají za finanční podpory města Český Dub a také Libereckého kraje.

Mgr. Kateřina Řídká - koordinátor  primární prevence

FOTO ZDE:

Září v V. A

22.09.2017 11:53

Tak už je tu skoro konec září a naše třída zažila mnoho zajímavých věcí.

Nocování na Kabikule

Nejdříve jsme využili nabídku Markéty a Jirky Kabátkových na přenocování v jejich krásné chalupě pod Pláněmi. Ráno 11. 9. jsme čekali na Kačenky maminku, která nám naložila velké batohy. Pak jsme šli na chvíli do třídy a v 9.40 jsme autobusem vyjeli na Výpřež. Všude kolem nás byla mlha, letos nám počasí moc nepřálo. Z Výpřeže jsme šli nahoru na Ještěd. Na Ještědu jsme si dali svačinku a něco teplého na zahřátí. Moc jsme toho neviděli, byla hrozná mlha, zima a vítr. Rychle jsme spěchali dolů. Po chvíli jsme našli chatu Na Pláních, kde jsme měli domluvený oběd. Každý si dal svou oblíbenou pochoutku. Pak už jsme rychle spěchali ke Kátě na chalupu. Nejdříve jsme se ubytovali, pak jsme měli polední klid. Po chvíli odpočinku jsme si dali svačinku a už jsme spěchali ven, protože Sárka s Julinkou pro nás připravili stopovanou. Vymysleli zajímavé i zábavné úkoly, nejlepší byl poslední, lovení bonbónu z mouky. Nakonec jsme našli schovaný sladký poklad. A už byla správná chvíle na večeři. Rozdělali jsme oheň a upekli jsme si buřty. Když se setmělo, šli jsme všichni stezku odvahy. Šli jsme lesem úplně sami a byla hrozná tma. Zvládli jsme to všichni! Nakonec byla diskopárty. Tancovali jsme a hráli hry až do půlnoci. Druhý den jsme se nasnídali, uklidili a vyrazili jsme zpátky do Dubu. Letos jsme šli na Vápenici, na Basu, a pak z Jiříkova domů autobusem. Nohy nás trochu bolely, ale jinak to bylo fajn. Děkujeme Kabátkovým za chalupu a všem maminkám za dobroty, které nám napekli.

Julinka Knoblochová a Sárinka Erbertová, V. A

Vlastivědná exkurze do Prahy

V úterý 19. 9. v 7.00 nám jel autobus z Českého Dubu do Prahy. V Praze jsme vyjeli lanovkou na Peřín. Rozdělili jsme se, část dětí šla do Zrcadlového bludiště, další vystoupali 290 schodů na Petřínskou rozhlednu. Pak jsme se vydali na procházku Prahou. Viděli jsme Strahovský klášter, Loretánské náměstí a před Hradem na nás čekala paní průvodkyně. Po bezpečnostní prohlídce jsme prošli Jelení příkop a už jsme byli na Hradě. Tam jsme navštívili 4 hradní nádvoří a šli jsme do Katedrály sv. Víta. Prošli jsme i Vladislavský sál a prošli jsme Zlatou bránou. Nejlepší byl oběd v McDonaldu. Po obědě jsme pokračovali na Karlův most a na Staroměstské náměstí. Tam jsme viděli orloj a měli jsme krátký rozchod. Rozloučili jsme se s paní průvodkyní, a pak jsme vyrazili na cestu domů. Bylo to úžasné!

Anet Honzejková a Šárka Chlebnová, V. A

 

VIII.B na Hubertce

20.09.2017 19:43

Také VIII.B se vypravila za objevováním krás a drsné tváře Jizerských hor. Z Bílého Potoka jsme s bagáží na zádech vystoupali k horské chatě Hubertka, která byla postavena v roce 1903. Seznámili jsme se s naším horským vůdcem, učitelem tance a znalcem tříděného odpadu Honzou Zemanem. Ten nás hned po obědě zavedl k Sedmitrámovému mostu, odkud jsme tzv. murou stoupali na Smědavskou horu. Díky povodním v roce 2010 se vyplavila vrstva hornin a odkryla vzácné geologické podloží, které nám Honza při výstupu popisoval. V polovině začalo poprchávat, tak jsme se vydali po Čínské stezce zpět do Bílého Potoka. Unavení z náročného stoupání a trochy adrenalinu v krvi jsme se těšili na večeři. Jaké jsme si to uvařili, takové jsme to měli. Karbanátky s bramborem a zeleninou byly skoro beze zbytku snězeny. Po večerní přednášce o třídění odpadů následoval kurz country tanců, které zúčastněné nadchl a ještě si ho zopakovali druhý den před odjezdem. V jedenáct hodin večer chata ztichla a zázračně to vydrželo až do budíčku v 7:30. Pak snídaně a hurá na výlet. Tentokrát po stopách zdejších osadníků, kteří se tu ukrývali před francouzskými vojáky. Přelézali a podlézali jsme jizerskou žulu, přeskakovali rozmáčené listí, přelézali vlhké klády. Nejeden z nás překvapil sám sebe a ostatní tím, co dokáže. Bylo to báječný. Jsem ráda, že mám tak skvělou VIII.B. Honzovi a paní učitelce Blahovcové děkujeme za společnost. A kdo nevěří, ať se podívá ZDE.

                                               Mgr. Dana Suchánková  (třídní učitelka)

Svoz papíru

20.09.2017 09:43

Ve středu 4.10.2017 proběhne první svoz papíru. Starý papír můžete odevzdávat od 7:15 do cca 10:00.

Mgr. Dana Škodová(koordinátor sběru)

Osmáci na Hubertce

16.09.2017 16:33

Jako každý rok i letos se osmáci vydali do Jizerek strávit dva dny na chatě Hubertka, pokořit Smrk i vyslechnout si přednášku na téma třídění odpadu, kterou si pro nás připravil Jan Zeman, ekolog, ochránce přírody a horský vůdce v jedné osobě.. Ačkoli počasí nám příliš nepřálo - déšť, zima, vítr - na dobré náladě nám to neubralo. Výhled ze Smrku jsme si nevychutnali, ale byli jsme tam! Večerní zábava na chatě nám nevlídnost počasí bohatě vynahradila. Také jsme se přesvědčili o tom, že se o sebe vzájemně dokážeme hezky postarat. Rozděleni do čtyř skupin jsme pro všechny vařili i uklízeli. Druhý den jsme pomohli nanosit větve z lesa na topení. A když jsme po obědě opouštěli Hubertku a svižným tempem mířili k vlakové zastávce do Bílého Potoka, litovali jsme, že si nemůžeme pobyt o pár dní protáhnout. Děkujeme panu Zemanovi za zajímavý program a paní učitelce Suchánkové za doprovod.

Foto ZDE.

Mgr. Petra Blahovcová (třídní učitelka)

Sběr papíru

14.09.2017 13:07

Odevzdat starý papír do sběru můžete v úterý19.9. a ve středu 20.9.2017. Vždy od 7:15 do začátku vyučování.Vybírání můžete urychlit tím, že papír budete mít již zvážený. Připomínám, že třídíme pouze na 2 kategorie: karton a ostatní papíry.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Lukov prvňákům

13.09.2017 07:23

Generální ředitel LUKOV Plast s. r. o. Ing. Tomáš Lukeš v rámci akcí souvisejících s oslavami 25. výročí vzniku této úspěšné rodinné firmy zpestřil úvodní minuty prvňáků ve škole svou návštěvou, aby jim předal „prvňáčkovské bagy“ plné výtvarných potřeb a dalších školních pomůcek. 

Další fota naleznete ZDE

Děkujeme za podporu a těšíme se na spolupráci ve školním roce 2017/2018.

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Sbírejte šípky

12.09.2017 15:00

Začala šípková sezóna, šípky se vybarvují krásně do oranžova a to je správný čas vyrazit ven s košíkem a nějaké šípky natrhat a nasušit, dříve než přejdou mrazíkem a změknou. V zimě si pak můžete udělat výborný šípkový čaj. Nasušené šípky můžete donést také do školy.

Vykupujeme 1 kg sušených šípků za 30 Kč.

Tak neváhejte, využijte pěkné počasí a vydejte se na šípky.

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka sběru léčivých bylin)

Výlet do historické Žitavy

12.09.2017 10:39

V pátek 8. září se skupina deváťáků s paní učitelkou Horáčkovou a panem učitelem Gulyasem vypravila poznávat krásy starobylé Žitavy. Prošli jsme se historickým centrem s nádhernými kašnami, objevili jsme stezku žitavských pověstí, viděli jsme vzácné postní plátno, které je v Německu jediné svého druhu, a prohlédli jsme si Městské muzeum ve Františkánském klášteře. Návštěva Žitavy určitě stojí za to, podívejte se na fotky:  https://drive.google.com/drive/folders/0B8AGMBQt_N9COTRvckxUV1gtVGM

Za krásné fotky děkujeme panu učiteli Gulyasovi.

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka akce)

Přivítání prvňáků

12.09.2017 10:37

V pondělí 4. 9. 2017 proběhl na českodubské radnici slavnostní akt „Vítání prvňáků“. Úvod obstarali pod vedením PaedDr. Pavly Pižlové za podpory textu Zdeňka Svěráka žáci druhého stupně naší školy. Po odzpívaném pohádkovém příběhu následovala slova starosty města Český Dub PhDr. Jiřího Milera, PhD., ředitele školy Mgr. Jana Golla, třídních učitelek Mgr. Jitky Pacltové, Mgr. Dagmar Lohnické a vychovatelky Heleny Kaulfussové. Děti si převzaly pamětní list a květinu a za doprovodu třídních učitelek vyrazily vstříc „průčelnímu portálu“ budovy, kde se bude odehrávat jejich základoškolský příběh. A věřme, že bude také pohádkový!

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Sběr papíru

07.09.2017 15:47

V úterý 12.9.2017 a v pátek 15.9.2017 zahajujeme sběr papíru. Vybíráme vždy od 7:15 do začátku vyučování.

Mgr. Dana Škodová(koordinátor sběru)

1 | 2 >>

Sponzoři:

Projekt Matematický Dubák je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Projekty: