Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

Přijatí žáci pro školní rok 2017/2018

Pozvánka na schůzku pro rodiče budoucích žáků prvních tříd - Schůzka pro rodiče.docx (15121)  

Aktuality

Hubertka

22.09.2016 11:47

Také letošní osmáci měli možnost  zúčastnit se 15. - 16.9. dvoudenního semináře na chatě Hubertka v Jizerských horách. Za luxusního počasí vystoupali z Bílého Potoka na horu Smrk, objevili pramen Jizery a přes Tišinu se vrátili na chatu Hubertku. Večer absolvovali seminář o možnostech recyklace druhotných surovin. Během pobytu se každý z nich podílel na vaření, mytí nádobí nebo úklidu chaty. Druhý den ještě vystoupali na Kočičí kameny a stihli nanosit na chatu dříví na topení. Pak už jen s plnou polní sestoupili k vlaku a domů. Jak jinak, než s úsměvem.

Mgr. Dana Škodová, Mgr. Matěj Hodač (organizátoři akce)

Matematický kroužek pro 9. ročník

22.09.2016 11:30

Žáci 9. tříd mohou i letos navštěvovat Matematický kroužek. Scházíme se každý týden ve středu ve 13:30. Začínáme 5. října.

Mgr. Martina Pánková (vedoucí kroužku)

Sedmáci navštívili Prahu

20.09.2016 17:52

Autobus zaplněný sedmáky a desítkou deváťáků vyrazil v pondělí ráno do Prahy. Naším hlavním cílem byl Senát a muzeum voskových figurín Grévin. Také jsme měli v plánu projít areálem Pražského hradu. Bohužel kvůli ranní dopravní zácpě na dálnici jsme stihli jen rychlé foto před Katedrálou sv. Víta. V 11 hodin jsme byli očekáváni v Senátu, kde se nás ujala milá paní průvodkyně. Po prohlídce historické budovy Valdštejnského paláce jsme v jedné ze zasedacích místností mohli pohovořit s tiskovou tajemnicí Evou Davidovou. Někteří využili této příležitosti a snažili se zjistit odpovědi na otázky, které byly na pracovním listě od paní učitelky Lacinové na hodinu občanské výchovy. Po polední přestávce příjemně strávené v zahradách paláce, jsme se vydali rušnými ulicemi velkoměsta, přes starobylý Karlův most na Staroměstské náměsti, kam jsme dorazili  právě minutu před 13. hodinou, a tak jsme viděli orloj v celé své kráse. Do muzea voskových figurín už jsme to měli jen kousek. Na prohlídku tří podlaží jsme si stanovili hodinu a kromě prohlížení a vzájemného focení se slavnými osobnostmi jsme měli možnost prostřednictvím počítačové techniky vytvořit postavu s naším obličejem. A pak už jsme jen svižným tempem dorazili na smluvené místo a nechali se pohodlně odvézt autobusem zpátky do Českého Duba. Praha je krásná a míst, která bychom rádi viděli, je spousta. Rádi bychom jezdili častěji.

Mgr. P. Blahovcová a Mgr. D. Suchánková (třídní sedmých tříd)

FOTO ZDE.

Exkurze do mokřadu v Jablonném

18.09.2016 22:15

Ve čtvrtek 8. září se 11 žáků naší školy s paní učitelkou Horáčkovou vypravilo na exkurzi do mokřadu v Jablonném v Podještědí. Byla to odměna za jejich práci na projektu „Mapování obojživelníků a plazů v Podještědí“, s jehož výsledky vás také brzy seznámíme.

Lektoři ze Společnosti přátel přírody Čmelák pro nás připravili velice zajímavý, poučný, ale i zábavný a dobrodružný program. Vybaveni holínkami jsme procházeli mokřinou v rákosí, po mechem zarostlých kmenech přecházeli přes potok, prošli jsme blátem a kopřivami i po dřevěných hatích v miniaturním lužním lese. Někteří prolezli i spadlým dutým kmenem. Ukázalo se, kdo se umí pozorně pohybovat v přírodě -  ten nezapadl do bahna, ale našel v blátě zamaskované dřevěné nášlapy.  Viděli jsme „ještěrkovník“ i „hadník“, místa, která lidé upravili k rozmnožování, úkrytu i zimování plazů. V „hadníku“ jsme zahlédli ještěrku živorodou i slepýše. Dozvěděli jsme se, že tento mokřad vznikl ze zanedbané plochy se spoustou černých skládek, že mokřady patří k druhově nejbohatším ekosystémům s nezastupitelným významem pro lidi i přírodu. Sami jsme mohli prozkoumat život v tůni: vyzbrojeni síťkami jsme lovili živočichy v mělčině u břehu tůně, obsah síťky jsme vypláchli ve vodě v miskách a překvapeně pozorovali, kolik různých živočichů bylo ukryto mezi řasami a vegetací. Pomocí určovacích klíčů a kelímkové lupy jsme objevili splešťuli blátivou, chrostíky, vírníky,  koretry, larvy motýlic, klešťanky, boduli i voduli, a další živočichy. Všechny jsme samozřejmě nakonec vypustili zpět do vody. Někteří odvážlivci natáhli i „broďáky“ a zkoumali život i ve hlubších vodách. Prostě jsme si to v mokřadu užili a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí.

Chtěli bychom za krásný program poděkovat Společnosti přátel přírody Čmelák, odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, který pro nás zajistil bezplatně mikrobus, dále panu Studenému z odboru životního prostředí za podporu v našem projektu Mapování.

Další foto zde

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka akce)

Žáci pomáhají chovatelům

17.09.2016 11:43

Žáci 8. ročníku Barbora Hornová, Pavel Rybář, Kristýna Stará a Nikola Fričová pomáhali s přípravou Podještědské výstavy zvířat Český Dub 2016. Chystali kotce, přenášeli zvířata, asistovali při jejich vážení a vypisovali identifikační štítky. Všichni „školní účastníci“ akce projevili cit pro práci se zvířaty! 

Těšíme se na další spolupráci s Českým svazem chovatelů Český Dub!

Další fotografie naleznete ZDE

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Žáci základní školy si připomněli Dny evropského dědictví

17.09.2016 10:49

Žáci Základní školy Český Dub za podpory Podještědského muzea navštívili významná historická místa Českého Dubu. Ve věži kostela Seslání svatého Ducha si vyslechli novinky o českodubských zvonech, výstava v knihovně jim blíže představila místního továrníka Franze von Schmitt a v jeho noblesním bydlení, Schmittově zámku, dnešním Domově důchodců, je doprovodili muzejní průvodci, aby jim ukázali, jak se žilo průmyslníkům za „Franze Josefa“. Tradice velela připomenout si rovněž Karolinu Světlou v prostorách Podještědského muzea a středověkou minulost města Český Dub v Johanitské komendě! Architektonické a historické „perly“ regionu a „motivační kartičky“ pro děti přilákaly na muzejní akci četné žákovské zástupy!

Děkujeme muzejníkům za spolupráci!

Další fotografie naleznete ZDE

Mgr. Jan Goll (ředitel ZŠ Český Dub)

Sportfest 2016

17.09.2016 09:20

Ve čtvrtek 8. 9. 2016 „zaplavili“ Sportovní halu Základní školy Český Dub mladí zájemci o sport. Základní škola Český Dub pod vedením učitele tělesné výchovy Mgr. Matěje Hodače zorganizovala další ročník Sportfestu, akce, jež dala příležitost sportovním organizacím, které zaštiťují různé sportovní aktivity na Českodubsku, aby se představily dětskému a rodičovskému publiku. Florbal, stolní tenis, parkour, sebeobrana, in-line bruslení, atletika, tanec, netradiční hry, … To všechno u nás lze navštěvovat a provozovat!

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Změna termínu prvních lekcí kroužků

12.09.2016 13:45

Změna!

Netradiční hry

Přesun první lekce na 23.9.2016 13:00.

Atletika

Přesun první lekce na 22.9.2016 14:30.

Děkuji za pochopení.

Matěj Hodač (vedoucí kroužků)

Sběr papíru

06.09.2016 10:17

Začínáme se sběrem papíru: středa 21.9. a  pátek 23.9.2016 vždy od 7:15 do začátku vyučování. Nezapomeňte, že výběr urychlíte, když bude papír zvážený a roztříděný na karton a ostatní.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

 

Školní rok zahájen

04.09.2016 16:48

Ve čtvrtek 1. září 2016 jsme zahájili nový školní rok slavnostním uvítáním nových žáčků. Děti navštěvující už II. stupeň základní školy přivítaly prvňáčky krátkým vystoupením v obřadní síni Městského úřadu v Českém Dubu. Starší děti popřály nováčkům mnoho školních úspěchů a spoustu dobrých kamarádů!

PaedDr.Pavla Pižlová (organizátorka kulturních akcí)

<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >>

Sponzoři:

Projekt Matematický Dubák je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Projekty: