Sportovní gymnastika

Ve školním roce 2017/2018 bude kroužek sportovní gymnastiky ve škole probíhat každou středu v hale ZŠ od 13.00 hodin do 14.30 hodin.  Začínáme cvičit 20. září 2017 od 13.00 hod.  Těší se na Vás Martina a Míla.
 
Do kroužku se  přihlaste online přihláškou nebo osobně u Míly nebo Martiny.
 
I.pololetí 2017/2018
Příspěvek 300 Kč (+ 20 Kč registrace školního sportu) uhradit do 27.9. 2017
Kapacita kroužku je 22 dětí, hlaste se co nejdříve.
 
Dnes 15.9. je již kroužek naplněn, další zájemce nepřijímáme. 
Ptejte se v lednu - pokud se někdo odhlásí, bereme nové cvičenky.
 
V hodinách hrajeme drobné pohybové hry, věnujeme se průpravným cvičením, cvičení s náčiním, cvičení na nářadí, šplhu, akrobacii, přeskokům a cvičení na lavičkách a kladinách, nácviku na soutěž ve všestrannosti, ZZZ.
 
Spolupracujeme s místní T. J. Sokol Český Dub, účastníme se společných akcí, závodů a výletů za poznáním.
 
Od 3.10. mohou zájemci navíc chodit trénovat do sokolovny v úterý od 18.00 hodin do 19.00 hodin, kvůli pojištění je nutné být členem TJ Sokol Český Dub (děti platí členský příspěvek 350 Kč na kalendářní rok a mohou navštěvovat veškeré aktivity TJ)
 

V letošním roce budeme v rámci cvičení v TJ Sokol nacvičovat skladby pro XVI. všesokolský slet. Budeme rády, když nás podpoříte svou účastí při nácviku dětských i dospěláckých skladeb.

S nácvikem sletových skladeb začneme v polovině měsíce října při cvičebních hodinách v sokolovně.

Kontakty: havelkovamilena@seznam.cz, 736 764 619.

 

_________________________________________________________________________________________________________________