Preventivní program "Drogy"

08.11.2016 20:53

Na tři vyučovací hodiny nás navštívila obecně prospěšná společnost Maják s preventivním programem "Krása" - v říjnu a "Drogy" v listopadu. Oba programy byly vydařené. Blok "Drogy " byl zaměřen na prevenci užívání návykových,  omamných a psychotropních látek a experimentování s nimi. Program vysvětloval vznik a závažnost závislosti.