Zaměstnanci

Vedení školy

 Mgr. Jan Goll  – ředitel školy

Mgr. Škodová Dana – zástupkyně ředitele školy

 

Učitelé

Mgr. Altmanová Květoslava

Mgr. Blahovcová Petra

Mgr. Filová Jiřina

Mgr. Gulyas Julius

Mgr. Hladká Blanka

Mgr. Hodač Matěj

Mgr. Horáčková Věra

Charvátová Milena

Mgr. Jáčová Věra

Mgr. Knoblochová Helena

Mgr. Kotrbatá Kateřina

Mgr. Košková Lenka

Mgr. Lohnická Dagmar

Mgr. Lohnickij Vladimír

Mgr. Pacltová Jitka

Mgr. Pánková Martina

PaedDr. Pižlová Pavla

Mgr. Plummer Radana

Mgr. Polcarová Renata

Mgr. Pražák Tomáš

Mgr. Růžičková Martina

Mgr. Růžičková Zdeňka

Mgr. Řídká Kateřina

Mgr. Suchánková Dana

Mgr. Tejnská Radoslava

 

 

Asistentka pedagoga

 

Vychovatelky

Havlíková Jana

Kaulfussová Helena

Kindlová Naděžda

Rybářová Kateřina

 Havelková Milena 

 

Administrativní pracovnice

Romana Červová

 

Školník

Honzejk Pavel

 

Uklízečky

Bartošová Eva

Bonzetová Martina

Davidová Milena

Klímová Hana

Kydlíčková Iva

Vítová Dagmar

 

Vedoucí školní jídelny

Havlíková Zdena

Šéfkuchař

Resl Jan

Kuchařky

Knéblová Helena

Šrýtrová Danuše

Tomášová Marie