II. A

Třídní učitelka Mgr. Kateřina Řídká    

  Dobrý den, vítejte na stránkách třídy II. A!

ROZVRH HODIN

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15 11.25-12.10 12.30-13.15 13.15-14.00  
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
pondělí HV ČJ M PR        
úterý ČJ M AJ Čtení   VV VV  
středa ČJ ČJ M PR        
čtvrtek TV  ČJ M Čtení                     
pátek ČJ TV M Čtení        

                                             

                                     

CO NÁS ČEKÁ:

Moji žáčci, druháčci !

 Letos nás bude provázet pejsek Baryk, který pro Vás bude mít připraveny soutěže a úkoly. Už se  na Vás také těší.  

   Výsledek obrázku pro já baryk

 

Trénujte stále počítání do 20 s přechodem desítky. Nyní jsme se začali učit čísla do 100 - zatím se orientujeme ve stovkové tabulce nebo na číselné ose. Porovnáváme čísla, určujeme počet desítek a stovek, sčítáme a odčítáme čísla po celých stovkách. Zanedlouho budeme i sčítat a odčítat do 100- zatím bez přechodu desítky. V českém jazyce jsme se začali učit  pravopis psaní u, ů, ú a nyní také tvrdé slabiky a jejich psaní. Důležité je každodenní čtení, děti by měly mít přečtené alespoň tři knihy.V angličtině se učíme členy rodiny Happy house, abecedu, zvířátka a nyní také téma škola.Ke každému tématu je dobré trénovat písně s CD. V prvouce se učíme houby, lesní zvířata, stromy - listnaté a jehličnaté a přípravu zvířat na zimu.

V průběhu ledna nás čekají pololetní testy z ČJ, M, Prvouky, kontrolní čtení a čtení s porozuměním.

V úterý 12. 12 se bude konat další třídní schůzka od 16 hod. v naší třídě.

Středa 20. 12. Vánoční show od 17 hod. v hale naší školy.

 

 

 Andělská škola: V úterý 5.12. nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Tento den jsme měli také další projektový den Andělskou školu. Všichni jsme se na chvíli stali anděly. Nejprve jsme si vyráběli z papíru nebeský obláček, na který jsme si napsali svoje andělské jméno. Později jsme po obláčcích chodili jako v nebi, nikdo nesměl šlápnout vedle, jinak by spadl z nebe rovnou na zem. Dále jsme četli a skládali text podle časové posloupnosti, skládali jsme zimní báseň, luštili jsme, co přinesl dětem Mikuláš. Opisovali jsme andělské přání a pak ho také ilustrovali, počítali jsme vánočního kapříka a také jsme výtvarně tvořili ozdobičku anděla.

Další foto ZDE:

Geometrie je zábava:

Další FOTO ZDE:

 

Konečně vysvitlo sluníčko, tak jsme šli poznávat krásy podzimu.

Hrajeme si s abecedou:

V úterý 26. září: NÁVŠTĚVA KNIHOVNY:  Místo odpoledního vyučování jsme vyrazili do místní knihovny. Paní knihovnice A. Tvrzníková pro nás měla opět připravený zajímavý program. Nejprve jsme se dozvěděli něco ze života spisovatelky A. Lingrenové a potom jsme si četli úryvek z její velice známé knihy Pipi dlouhá punčocha. Pak jsme luštili rébusy a přesmyčky a potom si každý vybral svoji knížku, do které se začetl. Dále jsme vyprávěli  ostatním, co hezkého jsme v knížce přečetli. Na závěr jsme byli odměněni záložkou do knihy, kterou využijeme při dalším čtení ve škole.

 FOTO ZDE:

PROJEKTOVÝ DEN - BRAMBOROVÉ KRÁLOVSTVÍ: Ve středu 27. září jsme měli první projektový den v tomto školním roce. Vymýšleli jsme myšlenkovou mapu, jak asi vypadá Bramborové království, kdo tam žije, jaké jsou tam stavby, jídla, lidé... Potom jsme pomocí klíčových slov vymýšleli ve skupinách pohádku O Bramborovém království. Srovnali jsme vymyšlené příběhy s původní verzí pohádky. Dále jsme měli bramborovou matematiku - porovnávali jsme brambory podle velikosti, tvaru, barvy, počítali jsme bramborové pyramidy a slovní úlohy. Vybarvovali jsme podle geometrických tvarů bramborový zámek, vybarvovali jsme princezně poztrácené korálky a skládali jsme rozstříhané básně o bramborách a dále je ilustrovali. Nejvíce se však dětem líbila bramborová olympiáda, při které házely bramborou do košíku, nosily bramboru na lžíci, na hlavě či si s ní házely školku. Po olympiádě jsme vytvářeli z brambor postavy z bramborového království a také jsme z bramborových razítek tiskali zámek. Práce se nám opravdu povedly.

           

 FOTO ZDE: 

 

 

 

Seznam pomůcek pro letošní rok:

TV: tepláky, tričko, mikina, cvičky, malý míček, švihadlo - vše v látkovém sáčku. Igelitové tašky se trhají.

VV: tempery, vodovky, kelímek na vodu, štětce, olejové pastely, voskovky, ubrus, hadřík, zástěrku či staré tričko, slabý a silný černý fix, nůžky, lepidlo v tyčince, fixy - vše v kufříku. Spoustu věcí už děti mají, takže pouze vyčistěte a zkontrolujte. Co dosloužilo nahraďte novým.

Penál: pero, tužka, guma, trojhranné pastelky, nůžky, malé pravítko.

Třída:  malý ručník, polštář, bačkory

Všechny pomůcky dětem podepište, ať v případě ztráty víme, komu pomůcka patří.

V průběhu roku budeme číst knížku Já, Baryk od F. Nepila. Většina z Vás již  knížku má koupenou, takže ji mohou děti přinést. Kdo kupoval dětem i Encyklopedii od J. Žáčka, tak ji ve škole také využijeme. 

Doufám, že jsem na nic nezapomněla, vše doladíme na 1. třídní schůzce.

Děkuji a těším se na další spolupráci.

 

 

 

 

Archiv

rok 2012/13

rok 2013/14

rok 2014/15

rok 2015/16

rok 2016/17