I. A

Třídní učitelka Mgr. Kateřina Řídká    

  Dobrý den, vítejte na stránkách třídy I. A!

ROZVRH HODIN

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15 11.25-12.10 12.30-13.15 13.15-14.00  
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
pondělí HV ČJ M ČJ        
úterý ČJ M ČJ Prv        
středa ČJ M VV Prv        
čtvrtek ČJ ČJ M TV                     
pátek ČJ ČJ VV TV        

               

                  

CO NÁS ČEKÁ:

Letní prázdniny!!!

Děkuji všem rodičům za pohodový školní rok, který proběhl bez problémů. Vážím si Vaší péče a starostlivosti o Vaše děti. Doufám, že naše spolupráce bude takto pokračovat i v dalších letech.

Přeji Vám pěkné, slunečné léto a dovolenou. Užijte si krásných chvil s Vašimi dětmi!

Budu se na Vás a Vaše děti těšit opět v září.

 

 

 

 

 

  Poslední školní dny: Když už bylo vše dokončeno a naučeno, tak jsme si užívali trochu oddechu. Chodili jsme na výšlapy do okolí, mlsali jsme lesní jahůdky a borůvky. Vyzkoušeli jsme vodu v koupališti, užívali jsme si společných her v parku a na hřišti. Největším zážitkem však byla návštěva v Osečné u pana včelaře Mgr. Františka Nováka. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informacích o včelách a včelařství. Ochutnali jsme výborné perníčky a někteří za včelí taneček dostali voskové andělíčky. Kluci si zkusili včelařskou kombinézu a všichni jsme ochutnali lahodný med. Potom jsme si udělali piknik u Lázeňského rybníku a společnost nám dělaly krásné nutrie. Nezapomněli jsme také na dobrou zmrzlinu v cukrárně. Loučili jsme se na radnici s žáky 9. ročníků, pro které jsme si připravili krátké vystoupení a také jsme zhlédli Dubáka roku. Pak už jen to nej, nej nakonec - VYSVĚDČENÍ a odměny za celoroční práci ve škole a sběr recyklovatelných materiálů a papíru.

                                      

                      

Další foto ZDE:

První pomoc pro prvňáčky aneb Když medvědům někdo stůně.  V pondělí 19. června k nám přijela paní lektorka Jana Kučerová, která seznámila děti se situacemi, při kterých je nutná první pomoc. Hlavním aktérem byl medvěd Míša, který měl několik úrazů - porazilo ho auto, opařil se, řízl se a zlomil si nohu. Děti se tak seznámily s tím, co mají dělat, když je někdo zraněn. Program byl moc pěkný a děti si vše prakticky vyzkoušely.

          

                                      

DALŠÍ FOTO ZDE:

 

Školní výlet: ve středu 14. června jsme vydali na náš první školní výlet. Vyjeli jsme autobusem na zámek v Mnichově Hradišti, abychom poznali zajímavosti našeho nejbližšího okolí. Po příchodu na zámek jsme zhlédli trochu netradiční a vtipnou pohádku O Zlatovlásce a potom nás čekala prohlídka zámku a výtvarná dílnička. V přestávkách měly možnost děti nakupovat suvenýry, což byl pro některé opravdu silný zážitek. V dílničce si děti vyrobily krásné divadélko s loutkami dvou rytířů - Václava Budovce a Albrechta z Valdštejna. Lukášek si doma divadélko rozšířil o spoustu dalších loutek - je to šikula. Výlet se dětem moc líbil a i počasí nám letos přálo. co více si přát?

            

FOTO ZDE:

 

Slavnost slabikáře: V pátek 9. 6. měla naše třída Slavnost slabikáře. Připravili jsme si pro rodiče krátký program sestavený z básní, které nás provázely nejprve v Živé abecedě a později také ve Slabikáři. Zazpívali jsme naše nejoblíbenější písničky, zatancovali jsme a také jsme hráli divadlo. Zahráli jsme rodičům dvě pohádky - O řepě a Paleček a jeho kamarádi. Na závěr jsme skládali čtenářský slib, dostali jsme diplom čtenáře a medaili, kterou nám vyrobila paní J. Havlíková ze školního klubu, tímto jí moc děkujeme. Dalším překvapením byla knížka, kterou děti dostaly za odměnu od svých rodičů. Rodiče jsme odměnili  potleskem a diplomem za přežití 1. třídy svého dítěte. Největší radost nám však udělala paní Šiknerová, která nám upekla dort, který vypadal jako náš slabikář. Protože některé děti tak potrápil, tak jsme ho s chutí hned snědli. Byl opravdu krásný a výborný. Moc za něj děkujeme. Slavnost slabikáře se opravdu povedla.

FOTO ZDE:

                                         

Návštěva knihovny: V  úterý 6.6. jsme navštívili opět místní knihovnu. Nejprve si děti prohlédly své obrázky, které malovaly ve školní družině ke knížce Povídání o pejskovi a kočičce. Potom nám paní knihovnice A. Tvrzníková přečetla pohádku o pečení narozeninového dortu. Dále děti hledaly v bludišti cestu kuchaře k upečenému dortu a samy také narozeninový dort malovaly. Ve zbylém čase děti hádaly hádanky a zdatnější čtenáři nám předčítali. Čas v knihovně utekl jako voda a my se těšíme na další návštěvu.

FOTO ZDE:

Den dětí: Mezinárodní den dětí se nám letos opravdu vyvedl. Rozhodli jsme se, že ho oslavíme výletem do přírody. Počasí nám přálo, takže jsme si vzali na záda připravené batůžky a vyrazili jsme směrem k myslivecké chatě. Tímto bych chtěla moc poděkovat Martinu Rechcígelovi z místního mysliveckého spolku, že nám dovolil na myslivně opékat a dokonce nám připravil i třísky a dřevo na opékání. Moc jsme si to tam užili- hry, opékání, legrace, utužování kamarádských vztahů a na závěr nechyběla ani sladká tečka v podobě výborných nanuků.

FOTO ZDE:
Výtvarné tvoření:
        
          

Příprava na oslavu Dne matek: Maminky jsou pro nás moc, moc důležité, a proto jsme se snažili vyrobit jim nějaký drobný dáreček a přání pro radost. Dětem se dařilo, takže doufám, že mamince pěkně popřály a daly jí velkou pusu.

                                            

Tomášek oslavil své 7. narozeniny a přinesl nám výborný dort. Děkujeme! Byl opravdu skvělý.
       
        
Velikonoční přípravy: Již celý březen jsme si povídali o přicházejícím jaru a Velikonocích. Připomněli jsme si jaké zvyky a tradice dodržujeme. Vyráběli jsme různé velikonoční dekorace a přání. Poslední den před prázdninami jsme také pekli jidášky. Terezka nám také přinesla beránka, kterého jsme s chutí snědli k svačině. Moc jí děkujeme. Učení bylo také velikonoční - počítání s velikonočním zajíčkem, spojovačka podle čísel či podle abecedy. Samozřejmě nechyběla přehlídka básniček a písniček o jaru a Velikonocích. Ať jsou Velikonoce krásné jako naše přípravy na ně!

FOTO ZDE: 

Den podle Amose:  V pátek 31. března si vyzkoušeli žáci 9. ročníků, jaké to je, být učiteli. Nás navštívila tři děvčata - Natálka, Nela a Adélka. Musím je pochválit, protože si vše hezky připravily. Holky byly překvapené, že učit není žádná legrace.
        

 
Lukov PLAST dětem:  Ve čtvrtek 23. 3. nás přišel navštívit pan Ing. Tomáš Lukeš, generální ředitel firmy LUKOV Plast s. r. o., aby dětem rozdal knížky Dědečku vyprávěj od Ladislava Špačka. Firma totiž slaví své 25. narozeniny a chce podpořit děti ve čtenářské gramotnosti. Kromě knížky si děti odnesly také balonky a sladkou odměnu. Děkujeme!

Návštěva Naivního divadla v Liberci: V pátek 3. března jsme navštívili představení Zapomněli na mě v Naivním divadle v Liberci. Představení se dětem moc líbilo. Hlavní postavou byl chlapec Vendelín, který občas rodičům odmlouval a jednou vyslovil přání, aby se o něj rodiče nestarali a zapomněli na něj. Kouzelné hodiny s kukačkou mu toto přání splnili, zmenšil se a rodiče na něj opravdu zapomněli. Vendelín se pak musel hodně snažit, aby kouzlo pominulo a jeho rodiče si na něj zase vzpomněli.

Hrajeme si na indiány:
V matematice nás při počítání do 10 provázejí indiáni. Počítáme pera na čelenkách, střílíme na terč, zdobíme kánoe, porovnáváme délku indiánských kopí, řešíme rébusy. Ve výtvarné výchově jsme si také čelenky vyrobili a hoši hned stavěli ohniště, luky, šípy a totemy. Děti se chtěly vyfotit s paní učitelkou, když jsem řekla, že nemám čelenku, tak okamžitě vymyslely, že budu jejich zajatec. Je s nimi opravdu legrace.
     
      

 

VYSVĚDČENÍ: První půlrok ve škole je za námi. Z malých předškoláků se stali opravdoví školáci. Naučili jsme se spoustu nových dovedností a vědomostí. Začínáme číst, počítáme do 9 , výtvarně tvoříme, zpíváme a cvičíme. Poznáváme pravidla slušného chování a také naše kamarády. Doufám, že se nám bude  dobře dařit i nadále.
               
Zimní inspirace:

 

 
 Vycházka do zimní přírody: V úterý poslední vyučovací hodinu jsme se vypravili k nejbližšímu krmelci, abychom nakrmili zvířátka. Děti byly opravdu štědré a udělaly zvířátkům opravdovou hostinu. Potom jsme ještě stavěli stavby ze sněhu, udělali jsme si otisk svého anděla či jsme házeli sněhovou koulí na určený cíl. Venku jsme si to opravdu užili, protože tolik sněhu už dlouho nebylo.

Další FOTO ZDE:

 
Návštěva Naivního divadla v Liberci: V pátek 6. ledna jsme zhlédli krásné představení s názvem Velbloud, ryba, slepice. Děj se odehrává na palubě lodi a od jednotlivých pasažérů jsme se dozvěděli zajímavé životní příběhy - pohádky. Kapitánovi lodi se také splnil jeho dávný sen, být klaunem v cirkusu, a mladý plavčík se stal kapitánem lodi.  Bylo to velice pěkné a vtipné představení.
 
  Vánoce ve škole:  Poslední školní den v tomto roce jsme si užívali pohody a klidu. Nejprve jsme očíslovali všechny dárečky do vánoční tomboly a pak jsme se věnovali výrobě přáníček pro naše nejbližší. Na 9. hodinu jsme šli do sokolovny na pohádku Oklamaný hastrman, kterou nám zahráli místní loutkáři, tímto jim velice děkujeme, protože se pohádka dětem moc líbila. Po návratu do školy pokračovala ochutnávka výborného cukroví našich maminek a také jsme si dali vánoční čaj. Nejvíce se však děti těšily na to, co jim Ježíšek nadělil pod stromeček. Bylo toho opravdu dost a dětem dárečky udělaly opravdu radost. Tímto bych také chtěla poděkovat rodičům Váňovým, Kováčovým, Červovým, Kopeckým a babičce M. Havelkové  (HPQ) za finanční dar na vánoční nadílku pro děti. Dále také L. Fantové, Bártovým, Lacinovým a Honzejkovým za dárečky. Stromeček nám zajistila Bára Zikmundová. Všem velice děkuji.
       

                                                

Další FOTO ZDE:

 Úterý 6. 12. Čertí škola: Tento den se sešli v naší třídě samí čertíci a čertice a opravdu to všem moc slušelo. Nejprve jsme si vyráběli čertovskou škrabošku a pak nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Přečetl knihu hříchů, zazpívali  jsme písničku a dostali nadílku - krásná pera a slabikáře a samozřejmě také nějaké dobroty. Pak jsme skládali čertí abecedu, ilustrovali jsme říkadla o čertech, četli jsme s porozuměním a počítali jsme pekelně těžké příklady. Zatančili jsme si čertí disko, házeli jsme uhlíkem pod kotel a skládali jsme peklo z kostek. Ke konci naší školy nás také přišli navštívit andílci a popřáli nám andělsky krásné Vánoce.

          

FOTO ZDE:

 

Pondělí 5. 12. Návštěva knihovny: Dnes jsme se vypravili na předvánoční návštěvu knihovny. Paní Alena Tvrzníková nás seznámila s jednotlivými odděleními knihovny a společně jsme si povídali o tom, jak se v knihovně a také ke knihám chováme. Dále jsme si poslechli dvě krásné čertovské pohádky a odpovídali jsme na otázky k textu. Hádali jsme hádanky, vypracovávali jsme pracovní list a také jsme měli prostor na prohlížení nebo čtení knížek. Potěšila nás také odměna v podobě záložky do knihy. Děkujeme paní knihovnici, že si pro nás přichystala zajímavý program.

       

FOTO ZDE:

Připravujeme se na Vánoce. Zdobíme stromeček.

Stavíme stavby z krychlí, buď podle fantazie nebo plánu.

 

 

 

Poznáváme ovoce a zeleninu všemi smysly, tvoříme z nasbíraných přírodnin.

FOTO ZDE:

Toulky podzimní přírodou:

      

                                       

Čas jablíčkových vůní: V pátek 21. října jsme si užívali další projektový den. Tématem dnešního dne bylo jablíčko. Nejprve jsme zkoumali jeho barvu, vůni a velikost. Snažili jsme se jablíčka podle toho uspořádat. Pak již byli všichni natěšení na pečení závinu. Vytáhli jsme škrabky a ve třídě zavládlo naprosté ticho, jak byli všichni zabraní do tohoto nelehkého úkolu. Všem se to podařilo a pak už se mohla jablíčka krájet na těsto. Vše jsme osladili, dochutili a pak honem do kuchyňky péci. Mezitím jsme počítali semínka v jablíčkách, tvořili jsme jablíčkové příklady nebo jsme také skládali slova básně podle předlohy. Nakonec si také každý svoje jablíčko namaloval. Nejlepší ze všeho však bylo ochutnávání výborného štrůdlu, po kterém se jen zaprášilo. Mňam!

                     

FOTO ZDE:

Další podzimní inspirace:

                           

Podzimní výtvarné tvoření: Podívejte se, jak nám to pěkně jde.

FOTO ZDE:

Pohádkový park: V úterý 27. září jsme měli Den pro zdraví. Žáci 9. ročníků si pro své mladší kamarády připravili zábavné úkoly, které děti s nadšením plnily. Všichni deváťáci byli opravdu pohádkoví. Děkujeme!

Protože byl krásný den, tak jsme hráli hry s míčem a malovali křídami.

 

FOTO ZDE:

Učíme se hrou: Již jsme se začali učit první písmenka! Naše učení je plné pohádek, her a tvoření. Doufejme, že si ta písmenka opravdu pěkně zapamatujeme.

FOTO ZDE:

Putování za pohádkou: První dny ve škole poznáváme nové prostředí a kamarády. Hrajeme si, povídáme si a tvoříme. První dny nás provází pohádka O perníkové chaloupce, O Budulínkovi, O pejskovi a kočičce, O slepičce a kohoutkovi a další české pohádky.

 

                             

FOTO ZDE:

Další školní dny k nám do třídy přišel Rumcajs a Manka. Přečetli jsme si pohádku Jak se Rumcajs stal loupežníkem a pak jsme obkreslovali naše nožky a hledali jsme největší "starostenskou nohu". Dále  nás potěšila pohádka O třech medvědech. Počítali jsme medvědy, porovnávali velikost postýlek a židliček. Malovali jsme, zpívali a hráli si. Bylo to fajn.

Ve čtvrtek 15. září jsme vyrazili na pěší turistický výlet do našeho nejbližšího okolí. Šli jsme nejprve do Starého Dubu, kde jsme si odpočinuli a dali jsme si svačinku. Na sluníčku se nám tak zalíbilo, že jsme na louce hráli hry s míčem a pozorovali jsme koně. Potom jsme pokračovali přes Malý Dub do parku, kde jsme si před obědem trochu pohráli. Bylo krásně a my jsme měli možnost užívat si nejen přírody a sluníčka, ale také kamarádů z vedlejší třídy, protože jsme vyrazily obě třídy najednou.

V pátek 16. září jsme se šli podívat na výstavu drobného domácího zvířectva, kterou pořádal Český svaz chovatelů. Děkujeme, že jsme si mohli prohlédnout velké množství zvířátek a poznat opět něco nového.

                          

FOTO ZDE: