VIII. A

Třídní učitelka: Mgr. Petra Blahovcová

AKTUALITY:

ZAŽILI JSME:

Digitální domorodci 2. 10. 

Hned v úvodu programu vedeného lektorem Honzou jsme se dozvěděli, že digitální domorodci jsme právě my. Jsme zvyklí pohybovat se v digitálním světě, avšak i přes to nám zde může hrozit nebezpečí. Diskutovali jsme, ale i nacvičovali, jak se v takových nebezpečných situacích zachovat.
 

Pobyt na Hubertce 13. - 14. 9.

Jako každý rok i letos se osmáci vydali do Jizerek strávit dva dny na chatě Hubertka, pokořit Smrk i vyslechnout si přednášku na téma třídění odpadu, kterou si pro nás připravil Jan Zeman, ekolog, ochránce přírody a horský vůdce v jedné osobě. Ačkoli počasí nám příliš nepřálo - déšť, zima, vítr - na dobré náladě nám to neubralo. Výhled ze Smrku jsme si nevychutnali, ale byli jsme tam! Večerní zábava na chatě nám nevlídnost počasí bohatě vynahradila. Také jsme se přesvědčili o tom, že se o sebe vzájemně dokážeme hezky postarat. Rozděleni do čtyř skupin jsme pro všechny vařili i uklízeli. Druhý den jsme pomohli nanosit větve z lesa na topení. A když jsme po obědě opouštěli Hubertku a svižným tempem mířili k vlakové zastávce do Bílého Potoka, litovali jsme, že si nemůžeme pobyt o pár dní protáhnout. Děkujeme panu Zemanovi za zajímavý program a paní učitelce Suchánkové za doprovod.
Další fotky ZDE.
 

ROZVRH HODIN - školní rok 2017 / 2018

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15 11.25-12.10 12.15-12.55 13.00-13.40 13.45-14.25
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pondělí                
úterý                
středa                
čtvrtek                
pátek                

Naši vyučující:

Petra Blahovcová - Čj, Aj, Vv, Ov
Dana Suchánková - M, Tv d
Maťej Hodač - D, Tv ch
Julius Gulyas - Z, Inf
Květa Altmanová - F, Čp
Dana Škodová - Př
Radana Plummer - Aj
Věra Horáčková - Nj, Ch
Tomáš Pražák - Vkz
Vladimír Lohnickij - Hv

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ:

Známky

Známky jsou do el. žk zadávány jednotlivýmí učiteli v co nejkratší době. Rodič při kontrole známek svého dítěte podepíše nové známky - kliknutím "podepsat" zmizí hvězdičky u nových známek.  Rodiče kontrolují el. žk ze svého RODIČOVSKÉHO účtu. Rodiče nesvěří svým dětem heslo k rodičovskému přístupu. Žáci mají vlastní přístup do el. žk.
 

Pochvaly, zapomínání, kázeňské přestupky

Zápisy - pochvaly, zapomínání i kázeňské přestupky - se z třídního deníku přesunuly do elektronické ŽK a stejně jako loni jsou převáděny na body.
Pravidla jsou následující:

zapomenutí pomůcek -1  bod

kázeňský přestupek -2  body

pochvala +1 - 2 body (zváží tř. uč.)

 

Bodový postup je hodnocen takto:

- 10 bodů = napomenutí tř. učitelky

- 20 bodů = třídní důtka

- 30 bodů = ředitelská důtka

- 40 bodů = návrh na snížený stupeň z chování

každých + 10 bodů = pochvala a zvýhodnění (kartička výhod, kterou může žák uplatnit)

 

Body se sčítají do konce pololetí. S novým pololetím se začíná opět od nuly. Prosím Vás o průběžnou kontrolu a podepisování el. ŽK minimálně jednou za týden. Věřím, že díky Vaší informovanosti a naší spolupráci předejdeme vážnějším problémům. Nechť jsou žáčci, jejich rodiče i učitelé v pohodě :-).

 

Archiv

rok 2016/17Více zde: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.zscdub.cz/tridy/a2-stupen/ix-a/