Školní družina, školní klub

Školní družina - navštěvují ji žáci 1. - 4. ročníků

Provoz: pondělí - pátek 6.30 - 7. 40 a 11.00 - 16.30

vychovatelky: Kindlová Naděžda, Rybářová Kateřina, Havelková Milena, Kaulfussová Helena

 

Školní klub - navštěvují žáci 4. - 9. ročníků

Provoz: pondělí - pátek   6.30 - 7.40 a 11.00 - 15.45

vychovatelka: Havlíková Jana