Vychovatelky, vychovatel :

I. oddělení - 1. třídy: Kaulfussová Helena

II. oddělení - 2. třídy: Rybářová Kateřina 

III. oddělení - 3. třídy: Kindlová Naďa

IV. oddělení - 1., 3. třídy + ST ( smíšené oddělení): Havelková Milena

V. oddělení - 4. třídy + ST: Pacáková Martina, Paclt Matěj

 

ŠD navštěvují děti 1.- 4.tříd:  kapacita je 130 dětí, o přijetí žáků nad stanovenou kapacitu rozhoduje ředitel školy.

Provoz: 6.30 – 7.40 a 11.00 - 16.30 hodin. Dítě ze ŠD lze vyzvednout od 11.30 -13.00 hod., 14.30-16.30 hod. (ve 13.00 hod. odcházíme na vycházky). Do kroužků dítě přechází samo, odpovědnost za dítě máme až po návratu z kroužku.

 

Telefon: 481 120 307

          736 754 616

 

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD

kriteria_pro_přijímání_do_školní_družiny (1).docx (14273) 

 

Vnitřní řád ŠD 

vnitřní_řád_školní_družiny_při_ZŠ_Český_Dub_2014_-_2015.doc (73216)

 

Školní rok 2020 - 2021

Návštěva "Ztraceného kláštera"

V návaznosti na účast v literárně výtvarné soutěži a návštěvu knihovny jsme byli pozváni panem Havlem z Lemberka na putování napříč staletími do johanitské komendy. Pan Havel z Lemberka nám poutavě vyprávěl o tom, proč byla založena ve 13.století a k čemu sloužila, pověděl nám i o své ženě Zdislavě, o dalším osudu komendy až po její znovuobjevení panem Phdr.Tomášem Edelem před 30 lety.

Chtěli bychom moc poděkovat panu Martinovi Hessovi za poučné i zabavné provedení komendou i celému kolektivu Podještědského muzea a knihovny za vstřícnost a pořádání takto povedených akcí.

30 let od objevení ZTRACENÉHO KLÁŠTERA

Děti ze ŠD se zapojily do stejnojmenné literárně- výtvarné soutěže vyhlášené Podještědským muzeem a  místní knihovnou. Ač téma pro malé děti nebylo zrovna jednoduché, výtvarná dílka se jim velmi zdařila a jsou vystavena na výstace v knihovně. Jindra Holaj ze druhé třídy byl vybrán jako jeden ze tří nejšikovnějších autorů a odměněn krásnými cenami a pamětním listem. Společně s dětmi jsme si výstavu byly prohlédnout v pondělí 14.6.2021, je moc pěkná. Zajděte se také podívat:). 

 

 

O hlavních prázdninách je možnost pobytu v ŠD ve dnech 1.-2.7. a 7.-9.7.2021. Provoz ŠD o prázdninách je 7.00 -14.30 hod.

Pokud budete mít zájem o pobyt v ŠD v tyto dny, závazné písemné přihlášky odevzdejte nejpozději do 21.6.2021 ( přihlášky k vyzvednutí u vychovatelek).

Při malém počtu přihlášených dětí ( méně než 10), bude ŠD uzavřena.

Hezké a slunečné dny! Vychovatel a vychovatelky ŠD

 

Slavíme MDD - soutěžní odpoledne

S dětmi jsme jejich svátek ve družině oslavili  sportovními a různými úkoly, ve kterých předvedly svou obratnost, zručnost, trpělivost i sportovního ducha. A protože jsou to děti šikovné a dařilo se jim, po právu si  na závěr zasloužily sladké odměny:).

Informace pro rodiče o provozu školní družiny a školního klubu od 24. 5. 2021

 

Od 24.5.2021 bude provoz školní družiny v původním režimu - ranní družina od 6.30 do 7.30 hod. a odpolední družina od 11.15 do 16.30 hod.. Děti ze 2., 3. a speciálních tříd budou v prostorách ŠD, děti z 1. tříd v oddělení Soviček a  ze 4. tříd v prostorách v ŠK.

Zároveň je obnoven provoz školního klubu - ráno od 6.30 do 7.30 hod. a odpoledne od 11.15 do 15.45 hod. .                                                            

                                                                                                                                Hezké jarní dny! Vychovatelky a vychovatel ŠD a ŠK

 

 

 

 

 

Květinový věneček

 

 

Maminkám s láskou:)

Čarodějnická maturita

V pátek 30.4.2021 malí čarodějničtí učňové skládali pod vedením zkušených čarodějnic:) zkoušku, 

ve které museli prokázat  v různých úkolech své čarodějnické dovednosti, znalosti i okouzlit svým osobním kouzlem a šarmem maturitní komisi.Všichni učňové zkoušku složili úspěšně a získali čarodějnický certifikát a letecký průkaz na koště a stali se tímto malými čaroději.

 

 

 

Jarní tvoření

                                             Johanitský rytíř( výtvor na výstavu do knihovny)

 

Krabičky na poklady

 

 

Krásné svátky jara naplněné zdravím, štěstím, láskou, radostí a sluníčkem:) !

 

Hody,hody, doprovody...:)

 

Žluté úterý

 

Velikonocní tvoření

 

 

 

Vítáme jaro

 

Méďové pro radost

Modní návrháři - svetr pro medvídka

 

 

Pololetní prázdniny 29.1. 2021 a jarní prázdniny 1.-5. 2. 2021 - pokud by žáci z 1. a 2. a speciálních tříd měli zájem o pobyt v ŠD v tyto dny, přihlaste se do 27. 1.2021 u vychovatelů . Provoz ŠD o prázdninách je 7. 00 - 14.30 hod. Případní zájemci budou sloučeni v tyto dny v rámci ročníků.  Při malém počtu přihlášených dětí bude ŠD uzavřena.

Krásné zimní dny a pevné zdraví

 

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?....

 

Radovánky na sněhu

 

My tři králové jdeme k Vám....

 

Největší dary

Co nám nikdo nenadělí?

Abychom se rádi měli.

Abychom se často smáli

a nikdy jsme neplakali.

Aby slza odplavila to,

proč se nám narodila.

Aby bolest přebolela

a utekla rychle z těla.

Aby láska doma kvetla

a radost nám neulétla.

Aby štěstí při nás stálo.

A to vůbec  není málo.

                 (M. Černík)

Přejeme Vám krásné  Vánoce plné zdraví, radosti, rodinné pospolitosti a pohody a stejně tak i nový rok 2021!

  Naďa, Míla, Katka, Matěj a Martina

 

 Přišel k nám Ježíšek:)

 

Adventní tvoření

 

 

Navštívila nás Barborka

Ve čtvrtek 3. 12. nás ve školní družině navštívila Barborka. Přišla již dopoledne ( to víte, má těch pochůzek hodně), kdy byly děti ještě ve škole a poptala se  p. vychovatelek, na děti, zda nezlobí, poslouchají a zda jsou dobří kamarádi. Protože děti ve družině nezastihla, nechala jim u Míly , Nadi a Kačky dopis a sladké překvapení. Aby si ale dobrůtky děti zasloužily, připravila pro ně spolu s vychovatelkami pár tématických úkolů, u kterých si procvičily svou obratnost, trpělivost, důvtip i smysly a užily si také legraci:). Barborko, děkujeme Ti za návštěvu i dobroty a snad se příště  u nás potkáš i s dětmi.

                        Naďa, Míla a Kačka

 

 

           

 

 

 

Zvelebení prostor ŠD

Od 14. 10. 2020 došlo k uzavření škol a školních družin, rozhodli jsme se tedy tento čas využít k výmalbě, zvelebení prostor a nátěru palubek ve školní družině. Po výmalbě proběhl za pomoci našich uklízeček velmi pečlivý velký úklid všech prostor a zařízení naší družiny. Myslíme, že dílo se nám zdařilo:). Tímto bychom chtěli poděkovat  všem asistentům, kteří se s námi podíleli na této "náročné" akci, zejména Markétě Tvrzníkové, našim uklízečkám v čele s Hankou Klímovou a v neposlední řadě panu školníkovi Pavlu Honzejkovi za výmalbu stropů, stěhování a následné instalace stolků a dalšího zařízení v jednotlivých třídách.

 

 

 

Podzimní tvoření

 

Odpoledne s Policií ČR 

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 k nám do ŠD zavítala paní praporčice Denisa Jandusová. Po té, co se s dětmi přivítala a představila se jim, četla z Policejních pohádek. Každá z pohádek obsahovala výchovný ( až detektivní ) příběh. Paní policistka na závěr každé z pohádek s dětmi  zápletku rozebrala a vyvodily spolu, jak správně postupovat a jak se zachovat v té, které situaci.Děti též dostaly od paní Jandusové výchovně preventivní brožurku " Policie dětem", ze které jsme společně plnili různé tématické úkoly a zároveň se tak dozvěděli ( někteří si zopakovali ), jaké je správné chování a jak postupovat v různých životních situacích, i těch méně příjemných, se kterými bychom se mohli setkat.       

V jednom z dalších odpolední jsme s paní policistkou sešli na dopravním hřišti v Českém Dubě a věnovali se tématu " Bezpečná cesta nejen do školy". Žáčci představovali všechny účastníky silničního provozu - chodce, cyklisty, řidiče aotomobilů ( v těchto rolích se následně vystřídali ) a vyzkoušeli si, jak správně řešit dané dopravní situace a zároveň si procvičili pravidla silničního provozu a dopravní značky. Na závěr si s paní Jandusovou vše zopakovali, řekli si, jaká je povinná výbava kola, co nesmí malým ( a mladým ) cyklistům chybět, o používání bezpečnostních pásů a autosedaček či podsedáků, o nutnosti používání reflexních prvků, kde si bezpečně hrát a podobně. Nabyté vědomosti a zkušenosti ve čtvrtek 24. 9. děti společně zúročily ve stopované s tématickými úkoly.

Paní Denise Jandusové bychom chtěli moc poděkovat za věnovaný čas, poutavé povídání, vstřícnost, ochotu a především za přínos do života:).

                                                                           Vítězná družstva ve stopované

 

Sportovní odpoledne - šestiboj

Za krásného podzimního počasí si děti v pátek 2. 10. 2020 vyzkoušely svého sportovního ducha v těchto šesti disciplínách: skákání v pytli, driblování s míčem, skákání s míčem mezi koleny, slalom s florbalkou a míčem, prvky z atletické abecedy- "pletení vánočky", plang( dle Martiny Sáblíkové:) ).Nejúspěšnějšími závodníky byli:  II. třídy Kája Samešová 1. místo, Táda David 2. místo, Jára Mužák 3. místo                  III.. třídy Kuba Kovář 1. místo, Kristýnka Adensamová 2. místo, Kristýnka Samešová 3. místo, ST : Patrik Kanalas 1. místo, Jura Kanalas 2. místo, Tom Kašpárek 3. místo.