Vychovatelky, vychovatel :

I. oddělení - 1. třídy: Kaulfussová Helena

II. oddělení - 2. třídy: Rybářová Kateřina 

III. oddělení - 3. třídy: Kindlová Naďa

IV. oddělení - 1., 3. třídy + ST ( smíšené oddělení): Havelková Milena

V. oddělení - 4. třídy + ST: Pacáková Martina, Paclt Matěj

 

ŠD navštěvují děti 1.- 4.tříd:  kapacita je 130 dětí, o přijetí žáků nad stanovenou kapacitu rozhoduje ředitel školy.

Provoz: 6.30 – 7.40 a 11.00 - 16.30 hodin. Dítě ze ŠD lze vyzvednout od 11.30 -13.00 hod., 14.30-16.30 hod. (ve 13.00 hod. odcházíme na vycházky). Do kroužků dítě přechází samo, odpovědnost za dítě máme až po návratu z kroužku.

 

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD

kriteria_pro_přijímání_do_školní_družiny (1).docx (14273) 

 

Vnitřní řád ŠD 

vnitřní_řád_školní_družiny_při_ZŠ_Český_Dub_2014_-_2015.doc (73216)

 

Školní rok 2020 - 2021

 

Přejeme dětem šťastný start do nového školního roku, mnoho úspěchů ve škole a spoustu zážitků s kamarády ve školní družině:) .

 

Zvelebení prostor ŠD

Od 14. 10. 2020 došlo k uzavření škol a školních družin, rozhodli jsme se tedy tento čas využít k výmalbě, zvelebení prostor a nátěru palubek ve školní družině. Po výmalbě proběhl za pomoci našich uklízeček velmi pečlivý velký úklid všech prostor a zařízení naší družiny. Myslíme, že dílo se nám zdařilo:). Tímto bychom chtěli poděkovat  všem asistentům, kteří se s námi podíleli na této "náročné" akci, zejména Markétě Tvrzníkové, našim uklízečkám v čele s Hankou Klímovou a v neposlední řadě panu školníkovi Pavlu Honzejkovi za výmalbu stropů, stěhování a následné instalace stolků a dalšího zařízení v jednotlivých třídách.

 

Těšíme se na advent

Podzimní tvoření

 

Odpoledne s Policií ČR 

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 k nám do ŠD zavítala paní praporčice Denisa Jandusová. Po té, co se s dětmi přivítala a představila se jim, četla z Policejních pohádek. Každá z pohádek obsahovala výchovný ( až detektivní ) příběh. Paní policistka na závěr každé z pohádek s dětmi  zápletku rozebrala a vyvodily spolu, jak správně postupovat a jak se zachovat v té, které situaci.Děti též dostaly od paní Jandusové výchovně preventivní brožurku " Policie dětem", ze které jsme společně plnili různé tématické úkoly a zároveň se tak dozvěděli ( někteří si zopakovali ), jaké je správné chování a jak postupovat v různých životních situacích, i těch méně příjemných, se kterými bychom se mohli setkat.       

V jednom z dalších odpolední jsme s paní policistkou sešli na dopravním hřišti v Českém Dubě a věnovali se tématu " Bezpečná cesta nejen do školy". Žáčci představovali všechny účastníky silničního provozu - chodce, cyklisty, řidiče aotomobilů ( v těchto rolích se následně vystřídali ) a vyzkoušeli si, jak správně řešit dané dopravní situace a zároveň si procvičili pravidla silničního provozu a dopravní značky. Na závěr si s paní Jandusovou vše zopakovali, řekli si, jaká je povinná výbava kola, co nesmí malým ( a mladým ) cyklistům chybět, o používání bezpečnostních pásů a autosedaček či podsedáků, o nutnosti používání reflexních prvků, kde si bezpečně hrát a podobně. Nabyté vědomosti a zkušenosti ve čtvrtek 24. 9. děti společně zúročily ve stopované s tématickými úkoly.

Paní Denise Jandusové bychom chtěli moc poděkovat za věnovaný čas, poutavé povídání, vstřícnost, ochotu a především za přínos do života:).

                                                                           Vítězná družstva ve stopované

 

Sportovní odpoledne - šestiboj

Za krásného podzimního počasí si děti v pátek 2. 10. 2020 vyzkoušely svého sportovního ducha v těchto šesti disciplínách: skákání v pytli, driblování s míčem, skákání s míčem mezi koleny, slalom s florbalkou a míčem, prvky z atletické abecedy- "pletení vánočky", plang( dle Martiny Sáblíkové:) ).Nejúspěšnějšími závodníky byli:  II. třídy Kája Samešová 1. místo, Táda David 2. místo, Jára Mužák 3. místo                  III.. třídy Kuba Kovář 1. místo, Kristýnka Adensamová 2. místo, Kristýnka Samešová 3. místo, ST : Patrik Kanalas 1. místo, Jura Kanalas 2. místo, Tom Kašpárek 3. místo.