archiv rok 2014/15

 

Návštěva ŠD u POLICIE ČR

Dne 18.6. naše školní družina navštívila místní oddělení Policie ČR. Děti zhlédly ukázku policejního vybavení a součástí policejní uniformy, nezbytných pomůcek a místní služebny. Po té jsme se přesunuli ven, kde jsme měli možnost si prohlédnout služební vozidlo a jeho vybavení

a vyzkoušet si neprůstřelnou vestu. Děti též byly poučeny o bezpečném a správném chování v různých životních situacích. Chtěli bychom poděkovat prap. Denise Jandusové a prap. Jindřichu Guschlovi za velmi zajímavé a poučné povídání nejen o službě u Policie ČR. Odnesli jsme si nejen poučení a plno zážitků, ale i malý dáreček v podobě pexesa s dopravními značkami.  

Další fotky zde                                                                                  

                                                                                                                       Vychovatelky a děti ŠD.

Blíží se nám konec školního roku a i konec prvního roku ve školní družině 1. oddělení

24.05.2015 13:26

Zavzpomínám, co se událo, co jsme zažili a co vše vytvořili – vyrobili, namalovali, vystříhali z papíru.

Vezmeme to pozpátku – je konec května a vrhli jsme se na lehkou atletiku – skok do dálky, běh na 50 m, štafetové závody( umíme si předávat štafetový kolík – jupí), skok snožmo z místa a trojskok – výsledkovou listinu máme vyvěšenou ve svém oddělení.

Vyrobili jsme dárky pro tatínky k jejich budoucímu svátku a maminkám již jsme předali ručně vyrobenou kuličku z 12 korálků a někteří stihli i udělat náušnice ze stejných korálků a techniky. Samozřejmostí je i přáníčko pro oba rodiče.

Naše družinka hodně chodí na turistické vycházky, kde ujdeme okolo 5-6 km za 1,5 hodiny – stihneme si povídat o přírodě, o městech a vesnicích v okolí, o slunečních panelech, o kamarádství, ale i o květinách, keřích – zvládáme při turistice zpívat, sportovat a hrát různé hry.

Na tanečním sále pravidelně cvičíme zdravotní tělesnou výchovu, tancujeme, pořádáme závodivé hry, cvičíme aerobik a cvičíme i na velkých míčích.

V zimním období jsme hodně malovali, vystřihávali vánoční dekoraci, ale i papírové kočičky, vyrobili jsme na vánoce z korálků srdíčko buď na pověšení  nebo i jen položit jako dekoraci na stůl, vytvořili jsme i svícínek, malý vánoční stromeček – bylo toho dost, co jsme udělali.  Zpívali a hráli jsme hry.  Chodili jsme ven se klouzat na pytlích, stavět sněhuláky – prostě si užívat sněhu ( když ovšem byl)

Na podzim jsme se začali seznamovat s okolím Českého Dubu, protože hodně dětí vůbec nevědělo, kde je studánka, kde je koupaliště, Hellerův rybník, kde se říká „ Na struhách „, kde jsou technické služby, kde jsou hasiči, střelnice, ….

O těchto místech si stále hodně povídáme, mluvíme i o první pomoci, o číslech záchranného systému a velice mě těší, že hodně prňáků už umí hodiny a vědí, kde mají být ručičky, když jdou domů.

Ale  máme starosti s chováním a mluvou některých dětí  - nestačí říci jednou, dvakrát – tohle dělat nesmíš, takhle se nemluví, nepoužívej sprostá slova, spory se neřeší rvačkou,….. opakuji to denně několikrát a někdy více, někdy méně mi to bere energii. Je mi líto ostatních dětí, že ztrácíme mi všichni ten čas, kde bychom si mohly zpívat, hrát, sportovat, vyrábět a prostě jen tak si užívat volného času po vyučování.

Všechny fotky ukládám na:https://sportcdub.rajce.idnes.cz/   Helena Kaulfussová

 

Jaro ve ŠD

I když se paní zima brání předat své žezlo jaru a stále ještě vysílá zimní signály, prožili jsme pár krásných slunečných dnů v jarní přírodě. Bylo to opravdu osvěžující a milé, některé dny se vyšplhala teplota na teploměru  až na 17 ° C. Byli  jsme tolik zahřátí honičkami a různými hrami, že jsme s radostí odkládali zimní bundy a čepice. Sotva jsme se namlsali krásným a teplým počasím a obuli se do nových jarních bot, paní zima se opět chopila vlády a poslala nám kupu mokrého sněhu. Už Vás, paní zimo, opravdu nechceme, zase za rok se budeme těšit na změnu. Když jsme nemohli vyrazit do přírody, chopili jsme se malování a tvorby jarní a velikonoční výzdoby a přáníček. Některým z nás se to opravdu povedlo. Uznejte sami. Je to někdy fuška, vyrábíme a máme různé projekty ve škole a pokud se počasí nevyvede, pokračujeme ve družině. My, holky, to docela uvítáme, pro kluky je to však většinou problém. Sedět a tvořit, to je vážně těžké, raději prohánějí míč a hokejky nebo pokouší holky. To je pro každého kluka lákavější forma zábavy. Ale co se dá dělat. Letos je hala každý den obsazena různými kroužky, takže na sportování za špatného počasí nemáme šanci. Proto naše paní vychovatelky musí vymýšlet malování, tvoření, různé soutěže a kvízy, při kterých zažijeme zábavu i poučení. Už aby nám zavonělo to pravé a trvalé jaro, které nás každé odpoledne vytáhne do přírody.

Přejeme všem krásné Velikonoce a alespoň trochu sluníčkové počasí. 

Dne 14. a 15.2. jsme pro naše družinové děti domluvili program ,,Den s dopravní výchovou“ V odpoledním čase proběhl program pro děti na témata: zádržné systémy, cyklista, chodec, viditelnost a zdravověda, která byla prezentována členy záchranného týmu Českého červeného kříže z Liberce.V odpoledním programu se děti dozvěděly zásady poskytování první pomoci a jak se například zachovat, když se stanou účastníky nějakého zranění, ať už u sebe na škole, nebo  při hrách někde venku.  Dále jim bylo prakticky ukázáno, jak by se měly správně poutat do dětské autosedačky, jak se bezpečně pohybovat na veřejných komunikacích, na co jsou reflexní materiály a proč je důležité je nosit na sobě. Pro přímé zapojení dětí do výuky jednotlivých témat byla použita interaktivní hra: ,, Škoda hrou“.  

Děti se bez ostychu zapojily do spolupráce, zkusily si první pomoc při drobných i větších zraněních, umělé dýchání.

Nakonec jsme si připomněli, na co nesmíme zapomenout, když je nutné přivolat  profesionální pomoc, na důležitá telefonní čísla, která musíme znát – 150, 155, 158, 112.

Myslíme si, že tato akce byla pro děti velkým přínosem a týmu ČSČK z Liberce patří náš velký dík.

 

Tajuplný a dlouho očekávaný Advent začíná svátkem Barbory a následují oblíbené postavičky Mikuláše a jeho pomocníků – čerta a anděla. A než jsme se párkrát vyspali, byly za dveřmi prázdniny a nejkrásnější svátky v roce Vánoce. Celý měsíc prosinec se proto nesl v duchu nastávajících a dlouho očekávaných Vánoc. Malovali jsme, četli jsme si příběhy o sv. Martinovi, sv. Kateřině, sv. Barboře, sv. Mikuláši, sv. Lucii, o tom, jak to bylo v Betlémě, o zrození Ježíše. I na tento měsíc jsme se učili různé pranostiky a pořekadla, zpívali jsme koledy a písničky o zimě. Měsíc prosinec je opravdu ten kouzelný korálek na konci každého roku, který vnáší do našich duší hodně lásky, vděčnosti, světla i tepla, které každý z nás moc potřebuje.

Listopadové dny bývají většinou deštivé, proto se věnujeme tvoření a malování. Připomínáme si různé zvyky staré i novodobé, které se u nás začínají objevovat, i když nejsou přímo naší národní tradicí. Z naší národní tradice jsou to Dušičky a přejatý  je Halloween.Tyto tradice se nesou v barvách oranžové a černé. Děti vytvářely dýně, skřítky, strašidla, skřítky aj. Každý dal do svého obrázku díl své fantazie a zručnosti. Měli jsme všichni radost z vydařené zábavy.

 

V červnu 2012 naše praktikantka Dáša s sebou jedno odpoledne přivedla svého pejska Charlieho  a seznámila děti s tím, jak je možné zachránit některé pejsky a dopřát jim, aby dožili svůj život v důstojném a klidném prostředí. Jedná se o dostihové chrty z Irska a Velké Británie, kteří končí po ukončení závodní činnosti většinou nemilosrdnou smrtí. Existují proto organizace, které se snaží alespoň část těchto pejsků zachránit a najít jim nový domov. Po skončení vyprávění děti malovaly obrázky a letos jim Dáša donesla odměnu za účast v soutěži. Vítězem v soutěži se stal Dan Teleky, který vytvořil dokonce leporelo s pejsky.

 

 

   

,Knížka je má kamarádka"  Ve středu 3.10. jsme v rámci ,,Týdne knihoven" navštívili s dětmi místní knihovnu. Zde nás mile přivítala paní Tvrzníková a provedla nás knihovnou. Ukázala nám oddělení pro děti a kde se jaké knihy nacházejí. Pověděla nám, jak se správně v knihovně chovat, jak s knihami zacházet, o půjčovním řádu. Děti si zkusily knihy vyhledávat a zpět zařadit. Na základě této návštěvy jsme dětem připravili kvíz o knihovně a o knihách. Též jsme se zapojili do výtvarné soutěže ,,Podej ruku své knihovně" a soutěže na téma ,,Podzim", které byly knihovnou pro podzimní období vyhlášeny. Kolektivní výtvor našich dětí si můžete v knihovně prohlédnout. V naší odpolední družinové činnosti se též věnujeme doplňkové četbě a průběžně se zapojujeme do projektu ,,Čtení pomáhá". Snad se nám alespoň u některých malých čtenářů podaří najít cestu k dnes poněkud zanedbávané četbě krásně ilustrovaných knih. Vždyť ,, Knížka je má kamarádka".                                                                      

Podzim hýří pestrými barvami a láká nás ke sběru rozličných přírodních pokladů. Sbíráme pestré kytice nádherných javorových listů, které jsme vylisovali a využili k tvoření různých obrázků. Tvořili jsme ježky, sovy a jiná zvířátka. Některým z nás se to opravdu povedlo.

V úterý 9.10. jsme s dětmi putovali prosluněnou podzimní přírodou. Během našeho putování děti hledaly a plnily různé úkoly o přírodě, o lese a jeho obyvatelích, o stromech a plodech, které nám na podzim les poskytuje. Poznávali jsme společně houby jedlé, nejedlé a též i jedovaté, které nám mohou ublížit. Děti se formou hry seznámili s pravidly správného a bezpečného chování v lese, v přírodě. Pověděli jsme si, jak je pro nás příroda důležitá a jak ji máme chránit.

 

Zátopkova štafeta

Každý rok se naše školní družina zúčastňuje Zátopkovy štafety. Nanečisto jsme si ji zaběhali na jaře a v pondělí 24. 9. 2012. Bylo krásné počasí, ale někteří dobří atleti byli zrovna na sborovém zpěvu. Proto jsme se rozhodli, že si běh zopakujeme v rámci sportovního dne na naší škole pod názvem ,,Den zdraví“a to 27.9. 2012.

 Dopoledne pršelo, proto jsme s velkými obavami čekali, zda se počasí umoudří a my si budeme moci obléknout startovní čísla. Stále se snažíme zaběhnout co nejlepší čas a dosáhnout co nejlepšího umístění. Fandíme těm nejrychlejším běžcům, kteří mohou zvednout laťku našich výkonů. Samozřejmě fandíme všem, snažíme se totiž přiblížit naše výkony kamarádům z roku 2008, kteří obdrželi pohár. Zatím se nám to nepodařilo zopakovat. Budeme se však snažit každý rok. Je to zábavné, děláme něco pro své zdraví a pan Emil Zátopek si  zaslouží, abychom propagovali to, v čem nás kdysi proslavil. Náš letošní celkový čas byl 18:57,03. Nejrychlejší běžci byli Pavel Dostál, Vojta Třešňák a Toni Makowski  z dívek Lucka Cimrmanová, Anička Řídká a Adéla Šenberková. Běhání a sportu zdar! 

                                                                                    Děti a vychovatelky ŠD z Českého Dubu

  

Podzim ve školní družině

 

Jelikož byl podzim příhodný k vycházkám, věnovali jsme se zejména činnostem v přírodě.

  1. Stopovaná s úkoly ,,Poznáváme podzimní přírodu“

Děti si prověřily znalosti a poznatky o přírodě, zdolávaly přírodní překážky, např. slalom mezi stromy, hod šiškou na cíl, klacek jako šíp, přecházení klády, s velkou vervou a chutí využívaly prolézačky a hrazdy na hřišti v parku i za školou.

  1. Za nepříznivého počasí jsme se věnovali výtvarné a pracovní činnosti, luštili jsme různé kvízy, hádali hádanky, vyplňovali jsme pracovní listy s podzimní tématikou, kde byly hádanky, přesmyčky, přísloví, srovnaní správných pohádkových dvojic, poznatky o zvířatech, květinách aj.

  Výtvarné náměty: ,,Podzimní královna“, Podzim listy maluje“, ,,Ježek v listí“, ,,Skřítek  Podzimníček“

  1. Zátopkova štafeta – děti běhaly tradiční ,,Zátopkovu pětku“ - 25 dětí uběhlo 5 km.
  2. ,,Týden knihoven“ – návštěva knihovny, kde se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o našem významném spisovateli O. Sekorovi. Celý měsíc jsme průběžně dělali různé projekty se zaměřením na známé a oblíbené postavičky – Ferda, Brouk Pytlík, Beruška – četli jsme knihy, jednotlivé příběhy, tvořili jsme rýmy a ilustrovali je.

 

  1.  Kvízy: ,, O. Sekora a hrdinové jeho knížek“ ,

 

  1. Výtvarná činnost: ,, Ferda a jeho přátelé“ – různé techniky – křídy, tempery, koláž

  1. Tělovýchovná činnost: ,, Mravenčí Olympiáda“  - plnění úkolů ve družstvech na hřišti za jídelnou.
  2. Dušičky a Halloween – vyprávěli jsme si o původu svátků, o zvycích, tradicích a pověrách, které se udržují mnoho let, malovali jsme veselé dýně.

            Kvízy: ,, Dušičkový a Halloweenský kvíz“

  1. Svatý Martin. Čas uběhl tak rychle a najednou tu byl svátek sv. Martina. Na bílém koni sice nepřijel, ale volné chvíle jsme si zpříjemnili četbou a vyprávěním o tomto oblíbeném světci. Vyprávěli jsme si o tradicích, o původu a zvycích, na které se dříve lidé tolik těšili, protože to byl čas dobrého jídla a veselosti i pro chudé lidi. Povídali jsme si o původu ,,Martinských hus“ a ,, Martinských rohlíčků“o tom, jak se dnes snažíme tyto hezké tradice obnovit a dodržovat. Hráli jsme tematické scénky zaměřené na to, jak je důležité vytvářet příjemné ovzduší a vztahy mezi dětmi i dospělými, v rodině, ve škole. Povídali jsme si o tom, co znamená vnitřní světlo a jak ho každý z nás může kolem sebe šířit.                                                   Celodružinová soutěž: ,, Malý kvíz o sv. Martinovi“ + pracovní list + výtvarná činnost, pranostiky, hádanky a básničky.

 

Podzim nám zamával a my se těšíme na čas adventní, na vonné svíčky, stromeček, černé hodinky, vyprávění a tvoření.