Přihlášení dítěte k docházce do ŠD:

Zápisní lístky: vyplňte i vzadu - odchody, zda jde dítě samo či v doprovodu rodičů, sourozence apod. Zápisní lístek doneste pokud možno už následující den. Kroužky dodatečně doplníte. Pokud některý den bude dítě odcházet jinak než na ZL, vždy donést písemné sdělení rodičů se změnou oproti zápisnímu lístku (po telefonu nelze z bezpečnostních důvodů!!!!)

Příspěvek na ŠD: 440Kč - září – prosinec  zaplatit do 20. 9. 

                                 660 Kč - leden – červen  zaplatit do 20. 1. 

Hradí se z něho nábytek, hry a pomůcky do ŠD + šťáva, drobné ceny při soutěžích.

Zápisní lístky odevzdejte co nejdříve, nejdéle 5. 9. Děti budou do družiny přijaty dle data, kdy byla přihláška odevzdána a dle kritérií pro přijetí žáka do ŠD. Při naplnění maximální kapacity ŠD (120 dětí) nemohou být další zájemci přijati.

Do ŠD dítě potřebuje: bačkory na přezutí, tepláky na vycházky. Věci v látkovém pytlíku - vše označit celým jménem a příjmením. Nedávejte dětem cenné věci a hračky do ŠD. Peníze si dítě nosí v taštičce na krku nebo nechává u vychovatelek. Za případnou ztrátu peněz, cenných věcí a mobilů ponechaných v šatně neručíme!  

Prázdniny: provoz je pouze tehdy, pokud je přihlášeno k docházce alespoň 10 dětí. Před každými prázdninami zašlete 14 dnů předem písemné sdělení, ve kterých dnech bude dítě do ŠD docházet. Při malém počtu dětí je ŠD uzavřena.

Úplata za školské služby v ŠD o hlavních prázdninách je 75 Kč za den.

Prázdninový provoz: 7.00 – 14.30 hodin.

Hlavní prázdniny – přihlášky do 31. 5. (z důvodů plánování prázdninové dovolené)

 VĚŘÍME, ŽE SE BUDE VAŠIM DĚTEM VE  ŠD LÍBIT!