Aktuality

Návštěva knihovny

08.10.2019 11:20

V rámci akce "Týden s českodubskou knihovnou" naše ŠD navštívila 2. 10. 2019 městskou knihovnu v Českém Dubu. Akce byla spojena s připomenutím 120. výročí narození spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory. Děti se seznámily s jeho knihami, prohlédly si výstavku a při té příležitosti se od paní knihovnice dozvěděly, jak se  chovat v knihovně a jak se nechovat ke knížkám. Paní knihovnice dětem přečetla krátkou, ale poučnou pohádku z Ferdova slabikáře, pak si děti poskládaly puzzle s obrázky z knih O. Sekory a na závěr "prošly" bludištěm s Ferdou. Domů si pak odnesly kromě milých zážitků také záložku s tímto pohádkovým hrdinou.

Paní knihovnici Alence Tvrzníkové moc děkujeme za milé a vstřícné přijetí a za velkou trpělivost s dětmi.

Kateřina Rybářová, Naděžda Kindlová (vychovatelky ŠD)

 

Svoz papíru

04.10.2019 08:55

2.10.2019 10 hochů z VIII. a VII. tříd naložilo 1. kontejner sběrového papíru. Za deštivého počasí jim rukama prošlo téměř 6 tun papíru. Podrobnější tabulka je uvedena v sekci aktivity sběr. Děkuji všem, kteří se opět do sběru zapojili, ale hlavně hochům, které neodradilo špatné počasí a odvedli pořádný kus práce.

Mgr. Dana Škodová(koordinátor sběru)

Pohádkové putování

30.09.2019 17:51

V rámci čtvrtečního projektového Dne pro zdraví uchystali žáci devátých tříd pro své malé spolužáky z I. stupně tradiční Pohádkový park. Na deseti stanovištích na ně čekaly nejroztodivnější úkoly. Podle míry jejich splnění obdrželi malí školáčci penízky, za které si v cíli mohli nakoupit drobné hračky. Největší radost měly děti z barevných balónků, které dostaly na památku na dnešní soutěžení, a ti starší si odnášeli aršík samolepek.

FOTO ZDE

Mgr. Radana Plummer a PaedDr. Pavla Pižlová (třídní učitelky)

 

Svoz papíru

30.09.2019 08:43

Ve čtvrtek 3.10.2019 proběhne svoz papíru. Starý papír můžete odevzdávat od 7:15 te ntokrát do cca 10:00.

Mgr. Dana Škodová(koordinátor sběru)

Preventivní programy společnosti Maják

29.09.2019 20:17

I v letošním školním roce nás navštěvují lektoři společnosti Maják o. p. s. a realizují na naší škole preventivní programy. Ve 3. ročníku se děti v programu s názvem Agrese učí vzájemnému respektu a naučí se rozlišovat, co je legrace a co už je ubližování. V programu Já a internet se  dozví o zásadách bezpečného pohybu na internetu a také o rizicích, která mohou nastat při nadměrném trávení času na médiích. Ve 4. ročníku jsme si povídali o alkoholu a kouření a ještě budeme utužovat vzájemné kamarádské vztahy při programu s názvem Jsme parta. Páťáci měli program Jsem originál, který vede žáky k uvědomování si své jedinečnosti, svých silných stránek a také k porozumění pojmu záměrného ubližování - šikany. Druhým programem bude Kybersvět, při kterém se děti zamýšlejí nad klady a zápory virtuálního světa a jsou upozorňovány na možná rizika např. kyberšikany, gamblingu a závislosti na médiích. Programy jsou realizovány díky příspěvkům rodičů a také za finanční podpory města Český Dub.

Mgr. Kateřina Řídká (školní metodik prevence na 1. stupni)

                   

Projektový den Pravěk

29.09.2019 19:52

V pátek 27. září měli čtvrťáci projektový den na téma Pravěk. Mnoho dětí si doma za pomoci rodičů připravilo oblek vhodný pro pračlověka, abychom  si navodili tu správnou atmosféru. Potom  jednotlivé tlupy plnily nelehké úkoly. Nejprve jsme hráli scénky ze života pravěkých lidí, nejčastěji jsme viděli lov zvěře, ale Venuše nám předvedly vytváření jeskynních maleb. Čekala nás také pravěká módní přehlídka a také zajímavé matematické úlohy a práce s textem. V závěru projektového dne jsme výtvarně tvořili - modelovali jsme pravěké venuše, udělali jsme si náhrdelník ze zvířecích zubů, malovali jsme jeskynní malby a každá tlupa si vyrobila model své chýše. Atmosféru pravěku jsme si pořádně užili a doufáme, že si vše díky tomu lépe zapamatujeme. 

                                                                                                                                                         Mgr. Kateřina Řídká a Mgr. Blanka Hladká (třídní učitelky IV. ročníků)

Další foto ZDE:

Harmonizační pobyt 6. A

27.09.2019 21:27

Náš dvoudenní harmonizační pobyt proběhl v příjemné atmosféře v příjemném prostředí penzionu Horka v Hořeních Pasekách za přítomnosti etopeda Petra Šolce a preventistky Ivy Kotíkové. Program byl pestrý a náročný, takže jsme docela přivítali páteční nepříznivé počasí, díky kterému jsme si mohli ještě celé dopoledne hrát a vyměnit pěší túru do Českého Duba za jízdu autobusem. Jsem ráda, že jsme se se šesťáky lépe poznali, trochu se sehráli a také jsme zjistili co ještě vylepšit, na čem zapracovat. Také děkuji panu asistentu Jiřímu Mášovi, který je nedílnou součástí naší třídní party.

Fotky

Mgr. Petra Blahovcová (třídní učitelka)

Orientační běh na Den pro zdraví

26.09.2019 17:30

Děti 5. - 8. tříd závodily v orientačním běhu v centru Českého Dubu. Čtyřčlenné týmy sestavené z různých tříd objevovaly na základě speciální mapy lampionky pro orientační běh v různých částech města. Nejlepší tým trasu překonal za  31 min. 22 s. Děti si vyzkoušely zajímavou sportovní disciplínu, která jistě zaslouží pozornost.

Fotogalerie

Mgr. Matěj Hodač (učitel tělesné výchovy)

Atletický čtyřboj

26.09.2019 17:21

Chlapci 9. tříd skvěle reprezentovali školu v závodě Atletický čtyřboj, který se konal 24. 9. 2019 v Liberci. V některých disciplínách obsadili první místa, celkově těsně získali druhé místo.

Výsledky

Mgr. Matěj Hodač (učitel tělesné výchovy)

Hubertka

24.09.2019 08:40

I letošní osmáci se vydali do Jizerských hor na dvoudenní pobyt na chatě Hubertka (VIII.B 11.-12.9., VIII.A 16.-17.9.2019). Pod vedením pana Jana Zemana vystoupali na Smrk a podívali se k prameni Jizery. Součástí programu byla přednáška o nakládání s odpady, také s pomocí promítání zaskočili na hory do Rumunska. Nedílnou součástí těchto pobytů je i nácvik sebeobsluhy - takže  si sami uvařili, co si uvařili, to si snědli a nakonec po sobě uklidili. A protože se na Hubertce topí dřevem, tak také nanosili dříví na zimu. O drobné epizody typu vypuštění duše při výstupu na Smrk, či utopení boty v rašeliništi nebyla nouze, přesto se vrátili domů v pohodě.

Fotky 8. A  zde .

Fotky 8.B zde.

 Mgr. Dana Škodová, Mgr. Martina Pánková (doprovod)

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SPONZOŘI:

 

 

Projekt Matematický Dubák je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Projekty:

 
 

 Zapojení do charity