Keramika

Děti navštěvují kroužek ve středu, ve čtvrtek nebo v pátek, vždy po 20 - 24 členné skupině. Poplatek 300,-Kč slouží na nákup keramické hlíny, glazur, barvítek a dalších pomůcek. Většinu zhotovených výrobků si děti odnáší domů. Podílejí se také na výrobě dárků např. budoucím prvňákům, na výzdobě školního klubu, výrobky také prodáváme na tradičním dětském jarmarku. V zimních měsících probíhá kurz keramiky pro dospělé.