Sborový zpěv

Kroužek probíhá každé úterý od 14:05 do 15:50 v hudebně II. stupně a vede ho paní učitelka Pavla Pižlová.