Sportovní gymnastika

 
Ve školním roce 2018/2019 bude kroužek sportovní gymnastiky ve škole probíhat každou středu v hale ZŠ od 13.00 hodin do 14.30 hodin.  Začínáme cvičit 19. září 2018 od 13.00 hod.  Těší se na Vás Martina, Katka a Míla.
 
 
I.pololetí 2018/2019
Příspěvek 300 Kč (+ 20 Kč registrace školního sportu) uhradit do 27.9. 2018
 
Sportovní oblečení nutné - elasťáky + triko s krátkým rukávem nebo gymnast. dres, cvičky
 
Při nevolnosti napsat omluvenku, že dcera nebude cvičit!!!!
 
Dnes 11.9. je již kroužek naplněn, další zájemce nepřijímáme. 
Ptejte se v lednu - pokud se někdo odhlásí, bereme nové cvičenky.
 
V hodinách hrajeme drobné pohybové hry, věnujeme se průpravným cvičením, cvičení s náčiním, cvičení na nářadí, šplhu, akrobacii, přeskokům a cvičení na lavičkách a kladinách, nácviku na soutěž ve všestrannosti, Zálesáckého závodu zdatnosti (ZZZ).
 
Spolupracujeme s místní T. J. Sokol Český Dub, účastníme se společných akcí, závodů a výletů za poznáním.
 
Od 9.11. mohou zájemci navíc chodit trénovat do sokolovny v úterý od 17.00 hodin do 18.00 hodin, kvůli pojištění je nutné být členem TJ Sokol Český Dub (děti platí členský příspěvek 350 Kč na kalendářní rok a mohou navštěvovat veškeré aktivity TJ)
 

 

Kontakty: havelkovamilena@seznam.cz, 736 764 619.

 

_________________________________________________________________________________________________________________