Sportovní gymnastika

II. pololetí - platba do 29.1. 2020 na období únor - 10. června 2020
Poslední platba do 7.2.2020. 
Všechny cvičenky dostaly písemnou zprávu (lístek) s termínem platby 300 Kč.
Po uplynutí prodloužené lhůty budou za nezaplacené cvičenky přijaty náhradnice.
                                 Děkujeme za pochopení, příspěvky musíme odevzdat do termínu. M+K+M
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve školním roce 2019/2020 bude kroužek sportovní gymnastiky ve škole probíhat každou středu v hale ZŠ od 13.00 hodin do 14.30 hodin.  Začínáme cvičit 25. září 2019 od 13.00 hod.  
                                                             Těší se na Vás Martina, Katka a Míla.
 
 
I.pololetí 2019/2020
 
Dne 2.9. 2019 - kroužek už je naplněn, nepřijímáme další děvčata!!!!! 
Pokud přihlášená děvčata nezaplatí do 25.9., je možné vzít náhradnice dle data přihlášení.
 
Příspěvek 300 Kč (+ 20 Kč registrace školního sportu) na kroužku 
25. 9. 2019 nebo Míle a p. vychovatelkám Nadě a Katce ve ŠD.
Zaplatit nutné do termínu - nejpozději 25.9.!!!!!
 
Sportovní oblečení nutné - elasťáky + triko s krátkým rukávem nebo gymnast. dres, cvičky
 
Přihlaste se co nejdříve, kroužek bývá brzy naplněn!!!!!! - 25 dívek
Přihlásit se na email havelkovamilena@seznam.cz, (napište mi zároveň kontakt na rodiče - mobil, případně  zdravotní omezení)
Přednostně bereme dívky, které cvičily v minulých letech a které se přihlásí do 5.9. 2019 a zaplatí příspěvek v termínu - nejpozději 25.9.!!!!!
 
Při nevolnosti dcery a neúčasti na cvičení napište prosím omluvenku nebo omluvte emailem nebo SMS.
 
V hodinách hrajeme drobné pohybové hry, věnujeme se průpravným cvičením, cvičení s náčiním, cvičení na nářadí, šplhu, akrobacii, přeskokům a cvičení na lavičkách, kladinách, nácviku na soutěž ve všestrannosti, Zálesáckém závodu zdatnosti (ZZZ).
 
Spolupracujeme s místní T. J. Sokol Český Dub, účastníme se společných akcí, závodů a výletů za poznáním.
 
 

Kontakty: havelkovamilena@seznam.cz, 736 764 619.

 

_________________________________________________________________________________________________________________