Zájmové

Kroužek Den  Čas Vedoucí kroužku Přihláška
         
Matematika IX.r. pondělí    13:30–14:15 Mgr .Martina Pánková od 30. září 2019
Matematika VIII. ročník        čtvrtek 14:45 – 15:15 Mgr. Ivana Kotíková  
         
 Keramika  středa čtvrtek pátek 13:00–15:30 Jana Havlíková ve školním klubu