EKOsběr zahájen

26.09.2021

Ve středu 22. 9. 2021 byl opět zahájen sběr recyklovatelných materiálů. Vybíráme každou středu a pátek od 7,25 do 7,40 za šatnami před vchodem do tunelu. Co všechno můžete nosit, najdete na školním webu v sekci Aktivity - sběr - recyklovatelné suroviny. Prosíme mít vše vymyté, roztříděné, spočítané. Děkujeme, že pomáháte třídit odpady.

Mgr. H. Knoblochová a Mgr. M. Růžičková (koordinátorky ekosběru)