Harmonizační kurzy v 6. třídách

16.11.2022

Žáci 6. tříd absolvovali v měsíci říjnu dvoudenní harmonizační pobyt v Hořeních Pasekách. Společně s třídním učitelem, metodikem prevence a etopedem Petrem Šolcem pracovali na vztazích v nově vzniklých třídních kolektivech. Děti lépe poznaly sebe i svého třídního učitele, pracovaly v týmech na společných úkolech a rozebraly také problémy, se kterými se dosud ve své třídě setkaly. Ve večerních hodinách se užily stezku odvahy a program, který si vzájemně pro sebe nachystaly. Následující den jsme si užili ještě procházku Podještědím a program jsme zakončili v Českém Dubě. Věříme, že si děti pobyt užily a nadále budou o své vztahy pečovat. Kurzy byly finančně podpořeny Libereckým krajem a městem Český Dub.

Mgr. Ivana Kotíková (metodik prevence)