Harmonizační dny s etopedem Petrem Šolcem

13.12.2021

I v letošním roce se naši šesťáci vypravili na harmonizační kurzy do penzionu Horka v Hořeních Pasekách. Jsme totiž spádová škola a do 6. ročníku k nám přichází noví spolužáci, se kterými se musíme lépe poznat a pomoci jim začlenit se do nového kolektivu. K tomu nám každý rok pomáhá etoped Mgr. Petr Šolc. Při tomto mimoškolním setkání je vždy přítomný třídní učitel a také školní metodik prevence. Pro děti je připraven velice zajímavý program, který se zaměřuje právě na upevnění vztahů mezi žáky a cílem je vytvoření příjemného třídního klimatu, v kterém se budou cítit dobře nejenom žáci, ale také jejich učitelé. Harmonizační kurzy jsou plné her, teambuildingu, legrace a kamarádství. Všichni na tyto dny rádi i po letech vzpomínají. 

Děkujeme všem, kteří se podílejí na plynulém chodu těchto kurzů, které jsou částečně financovány městem Český Dub a Libereckým krajem.

Mgr. Kateřina Řídká