Nadace Terezy Maxové dětem

27.07.2022

Díky CTP Fondu Nadace Terezy Maxové a jejich projektu "Podpora vzdělávání ukrajinských žáků v ČR" naše škola na základě žádosti získala finanční příspěvek ve výši 80.000Kč. Tato částka bude použita na úhradu kurzu českého jazyka, který se koná v měsících červenec a srpen 2022.

Tímto chceme nadaci poděkovat za možnost uskutečnit kurz, který pomůže žákům prolomit jazykovou bariéru a tím usnadnit nástup do nového školního roku 2022/23.