Návštěva Podještědského muzea

18.10.2022

Učitelé naší školy navštívili Podještědské muzeum v Českém Dubu. Nešlo jen o povídání o vystavených exponátech a jejich někdy až podivuhodně spletité cestě do sbírek muzea, ale také o životních osudech lidí spjatých s naším krajem - Karoliny Světlé a rodiny továrníka Franze Schmitta. Stejně jako předchozí prohlídka johanitské komendy a městského opevnění byl i tentokrát výklad pracovníků muzea nesmírně poutavý a zajímavý. Naše město je plné historie a stojí za to ji poznat blíže.

Děkujeme zaměstnancům muzea, a to paní ředitelce Heleně Gollové a Martinu Hessovi, za zajímavou prohlídku a kolegovi Tomáši Pražákovi za organizaci akce.

Mgr. Alena Lacinová (účastnice akce)