Nové masážní křeslo

15.12.2022

Opakovaně i v letošním školním roce jsme využili možnosti čerpání účelové dotace poskytované z fondu Libereckého kraje z programu Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními. Obohatili jsme stávající relaxační prostředí tzv. Snoezelen o nové masážní křeslo, které slouží k masáži téměř celého těla. Tato pomůcka nabízí uklidňující relaxaci, redukci stresu a stereotypního chování. Je doporučována pro uživatele s lehkým, těžkým a vícenásobným postižením či autismem. Věříme, že tento moderní produkt s řadou funkcí a možností, rozšíří naši nabídku pro podporu a rozvoj osobnosti žáka. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje činila 48.987 Kč. Tímto děkujeme za poskytovanou finanční podporu. 

Velký dík patří také advokátní kanceláři Ladislava Pavlů za finanční dar, který posloužil na nákup materiálu, pomůcek a vybavení relaxačního prostředí dekorativními paravány.

Mgr. Renata Polcarová (třídní učitelka)