Nový učební systém LOGICO PICCOLO a sada programů LOGO

09.12.2021

Díky opětovnému poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, jejímž účelem je "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" získali naši žáci nový učební systém. LOGICO PICCOLO se skládá z rámečků a různých souborů, kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní procesy s manuálními, učení s hrou. Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání. Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole (omyl - oprava - správné řešení), motivující forma práce bez strachu z neúspěchu. Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí. Sada LOGO je soubor výukových programů pro rozvoj řečových a komunikativních dovedností. Programy jsou navrženy tak, aby s nimi mohli žáci pracovat zcela samostatně, nechybí zde krátké a veselé animace a vyhodnocení řešení jednotlivých úkolů. Přitažlivou formou rozvíjí komunikativní schopnosti žáků. 

Liberecký kraj poskytl finanční prostředky ve výši 25.000,- Kč, zbývající 3.658,-Kč věnovala firma LUKOV Plast spol. s.r.o. 

Touto cestou děkujeme za opakovanou finanční podporu.

Mgr. Renata Polcarová