Osvědčení o přínosu pro životní prostředí

23.03.2023

Drazí přátelé,

dovolte, abychom Vám z celého srdce poděkovali za spolupráci v loňském roce. Rok 2022 byl pro naši společnost obzvláště výjimečný – oslavili jsme totiž 20 let! Jsou to již dvě dekády, co se všichni společně zasazujeme o čistší a zdravější přírodu a svět kolem nás. Každým rokem, i v roce 2022, se nám daří plnit sběrové kvóty stanovené EU a rozšiřovat sběrnou síť – a to jen díky vám!

Baterie najdeme již v podstatě všude a jejich prodej každým rokem víc a víc narůstá. S počtem baterií však také roste důležitost jejich zpětného odběrupoté co doslouží. Bez Vaší pomoci by se odpadní baterie dostaly do přírody, kde by došlo ke znečištění životního prostředí a tím i k ohrožení lidského zdraví. Každá zpětně odebraná baterie má tedy velký význam.

Jako poděkování za spolupráci si Vám dovolujeme zaslat Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2022. Dočtete se v něm, jaké množství odpadních baterií jste v minulém roce odevzdali a také přepočet na množství druhotných surovin získaných jejich recyklací.

Bude nám ctí, pokud si naše Osvědčení vystavíte nebo uveřejníte na Vašich webových stránkách či sociálních sítích. Osvědčení stačí vytisknout na běžné barevné tiskárně.

Ještě jednou Vám děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

A nezapomeňte, jsme tu pro Vás.

Za tým ECOBAT,

Helena Janouškovcová

Podpora Obchod & Marketing