Poděkování KOVO UNION s.r.o

30.11.2022

Rádi bychom poděkovali firmě KOVO UNION s.r.o za sponzorský dar, který firma věnovala na herní prvky a sportovní vybavení do tříd 8. ročníků. Za tyto peníze byly nakoupeny boxovací pytle s příslušenstvím, hrazda, gymnastické míče, sedací vaky, balanční podložky, posilovací náčiní, stolní fotbal a další pomůcky, které zpestří dětem pobyt ve škole. Velmi si tohoto daru ceníme a děkujeme nejen za žáky, ale také za třídní učitele.