Pořízení produktu All-in-One a elektronické licence programu Boardmaker

10.12.2021

Opětovně jsme využili možnosti čerpání účelové dotace poskytované z fondu Libereckého kraje z programu Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními. Součástí tohoto projektu bylo získání All-in-One zařízení, které má počítač již přímo integrovaný do dotykového monitoru, samostatně se chová jako tablet, připojením klávesnice a myši získáme plnohodnotný stolní počítač. Zároveň s tímto produktem jsme zakoupili elektronickou licenci programu Boardmaker, který slouží ke zhotovování a tisku komunikačních tabulek pro osoby, které se nemohou dorozumívat mluvenou řečí. Jedná se o nejrozšířenější a nejpoužívanější program v oblasti alternativní komunikace ve světě. V tomto roce je poprvé podpora cílově zaměřena na daného žáka, ne na skupinu, jedná se o žáka s diagnózou PAS v kombinaci s těžkou mentální retardací. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje činila 32.954 Kč. Tímto bychom velmi rádi poděkovali za finanční podporu, která je nedílnou součástí tohoto projektu.

Mgr. Renata Polcarová