Pořízení výukového softwaru

15.12.2022

Díky poskytované dotaci z Libereckého kraje, jejímž účelem je "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" získali naši žáci nové výukové programy - TS Matematika hrou I, TS Matematika hrou II. Oba animované tituly jsou zasazeny do světa pohádek a zvířat, programy jsou děleny na několik částí jako např. Číslicové puzzle, Domino, Bludiště, Matematické loto, Slovní úlohy, Bingo. Právě díky své variabilitě a členění jsou tyto tituly vhodné pro žáky speciálních škol. Dalšími z nových titulů jsou Mentio Nakupování a Mentio Hlas. Nakupování obsahuje početní úkoly podporující samostatnost v obchodě a při zacházení s penězi a program Hlas je využíván pro podporu rozvoje řeči.

  Liberecký kraj poskytl prostředky ve výši 15.000,- Kč, touto cestou děkujeme za finanční podporu.

Mgr. Renata Polcarová (třídní učitelka)