Přednášky pro rodiče

20.12.2021

Letos v rámci programů sekundární prevence na naší škole probíhaly také programy pro rodiče. První přednáška proběhla 5. října a vedl ji Mgr. Jan Molnár. Téma přednášky bylo Děti dneška - rodiče se dozvěděli informace týkající se různých závislostí, sebepoškozování, poruch příjmu potravy a závislosti na sociálních sítích. Povídali jsme si o tom, jaký je svět dnešních dětí a co můžeme jako rodiče dělat a případně, kde najít pro své dítě odbornou pomoc. Druhá přednáška s názvem Bezpečnost na internetu, kyberšikana se konala 2. listopadu a vedl ji také Mgr. Jan Molnár. Podrobněji jsme zkoumali, co děti často vyhledávají na internetu, co je to kyberšikana a jak ji můžeme rozpoznat. Poslední přednáška proběhla 2. prosince a vedla ji Mgr. Anna Jirsáková z PPP Liberec. Tématem byla Psychika dětí a dospělých po uzavření škol a problémy s tím spojené, což je stále velice aktuální.

Tento projekt navazuje na komplexní programy specifické primární prevence, které na naší škole realizuje společnost Maják o.p.s.

Projekt Intervence a Programy pro rodiče byl realizován za finanční podpory Libereckého kraje a města Český Dub.

Mgr. Kateřina Řídká