Nové multifunkční hřiště

11.07.2024

Základní škola Český Dub otevřela nové multifunkční hřiště

Základní škola Český Dub má po osmi měsících intenzivních prací stavařů nový outdoorový sportovní areál. Sportoviště se skládá z multifunkční hrací plochy (malá kopaná – 20x40m, volejbal, basketbal, tenis, badminton, vybíjená), rozběhové dráhy na skok do dálky, dálkařského doskočiště, sprintérských drah a workoutu.

Slavnostní akt otevření proběhl za přítomnosti ředitele školy, starosty a zastupitelů města Český Dub. Žáci prvních tříd vystoupili s krátkým recitačním, hudebním a pěveckým vystoupením a zároveň pozvaní hosté, včetně žáků prvního stupně, si mohli vyzkoušet nové hřiště na různých sportovních stanovištích.

Otevření školního sportoviště tak uzavřelo první etapu evropského projektu Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání2, který v sobě zahrnuje kromě rekonstrukce hřiště také renovaci většiny odborných učeben v historické budově školy – budově K (učebna jazyků 1, učebna jazyků 2, multifunkční učebna přírodních věd, učebna přírodopisu, učebna fyziky a chemie) a renovaci a přebudování prostor školní družiny. Celkové náklady projektu čítají cca 34 500 000 Kč (29 500 000 Kč financováno z EU, 5 000 000 Kč financováno Městem Český Dub), z toho na hřiště bylo použito 9 500 000 Kč.

Sportovní areál bude v odpoledních hodinách rovněž sloužit široké veřejnosti. Rezervace na multifunkční hrací plochu provádějte přes správce hřiště, více informací v provozním řádu a na stránkách školy zde.

Malé hřiště (dětské) a workoutové hřiště budou pro veřejnost volně přístupné od 1. září 2024.

Těšíme se na plno sportovních zážitků!

Foto

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)