Rozloučení s deváťáky a Dubák 2023

10.07.2023

Ve čtvrtek 29. června jsme se rozloučili s našimi deváťáky. Slavnostní den začal špalírem. Ten od školy až k České besedě vytvořili všichni žáci a učitelé naší školy, kteří cinkali deváťákům na rozloučenou a určitě i pro štěstí. Po vystoupení ZˇUˇŠ a proslovech pana starosty, pana ředitele a zástupců žáků došlo za přítomnosti rodičů k předání pamětních listů. Předávání bylo doprovázeno prezentací z fotek - nejen z druhého, ale i z prvního stupně. Na závěr zazněla píseň All of me, kterou za podpory ostatních spolužáků na pódiu zazpívaly naše 3 zpěvačky Bára, Janička a Monča....Dopoledne program pokračoval Dubákem 2023 ve sportovní hale naší školy, kde už se sešli všichni žáci. Vybraní učitelé předávali ceny nejlepším žákům školy v kategoriích umělec, sportovec, vědec, skokan a osobnost. Vše bylo doprovázeno programem, který si připravili deváťáci - dopoledne za velkého ohlasu zahájil parkour, nechyběl ani tanec či závěrečný společný zpěv. Všem deváťákům děkujeme nejenom za tento den, ale za celých devět let. Přejeme vám hodně štěstí a budete nám chybět...!

Fotogalerii a celý videozáznam naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1MfcOrD0RwFVSrbRI68WKknhi8epbDJmh

                                                                     Třídní učitelky Mgr. Ivana Kotíková a Mgr. Kamila Špirková