SOUTĚŽ VE SBĚRU SUŠENÉ KŮRY

02.02.2023

Sbírá se kůra z pomerančů i z citrónů

Důležité informace:
- Kůru (bez zbytků dužiny!) je potřeba dobře usušit.
- Kůra z mandarinek se nesbírá!

NEJLEPŠÍ TŘÍDA A NEJLEPŠÍ SBĚRAČI BUDOU OCENĚNI,
PROTO LOUPEJTE A SUŠTE!!!

Uzávěrka soutěže 30. dubna 2023

Sušenou kůru vybírá paní učitelka Horáčková
(1. patro staré budovy)
Nebo odevzdejte třídnímu učiteli

POMERANČOVÁ KŮRA 19 Kč/kg
CITRONOVÁ KŮRA 70 Kč/kg