Charitativní akce

10.02.2022

Na podzimní charitativní akci Život dětem získala naše škola prodejem předmětů s logem částku 6850 Kč, prodejem kytiček (Český den proti rakovině) 7852 Kč a výtěžek tradiční Tříkrálové sbírky je 6331 Kč. Děkujeme žákům 9. ročníku za realizaci obou akcí a všem, kdo na tyto projekty přispěli.

                                                                                                                                                     Mgr. Kateřina Kotrbatá