Výjimka z povinného testování ve školách s účinností od 31. 1. 2022

28.01.2022

Testovat antigenními testy se nemusí žáci a zaměstnanci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 30 dnů. Pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení.