1. A a 1. B na školním výletě v Mnichově Hradišti

06.06.2018 14:52

V úterý 5. 6. jely obě třídy na svůj první školní výlet. Navštívili jsme zámek v Mnichově Hradišti. Postupně jsme prošli dílničkou, kde si všichni vyrobili své divadlo s dvěma rytíři. S průvodkyní v dobovém kostýmu jsme si prohlédli zámek a vyslechli legengu o dvou rytířích, kteří zde kdysi strašili. Shlédli jsme loutkové divadlo o Zlatovlásce a nakonec nakoupili suvenýry a dárky. Nejen dětem se vše líbilo. Foto 1.A  ZDE a 1.B ZDE.

Mgr. J. Pacltová a Mgr. D. Lohnická (tř. učitelky 1. tříd)