Andělský den

06.12.2018 19:40

Letos s maličkým předstihem, možná proto nečekaně,  přišel mezi andílky z druhých tříd Mikuláš, anděl a čerti už 4. prosince.  Děti odměnil sladkostmi za připravenou básničku, ovšem některým slíbil, že se příští rok zeptá, jestli už se polepšily. Všichni se snažili, nebrečel nikdo. Proč taky, když byli vlastně v nebi, i když dostat se tam, znamenalo připravit si kostým, vyrobit klíč k nebeské bráně a hned ráno, ještě před vstupem do tříd se na chodbě naučit krátkou básničku. A pak už to běželo nebeskou rychlostí: vymyslet si andělské jméno, odemknout klíčem zámek, vyslechnout andělský příběh, zpracovat pracovní listy, plnit úkoly na jednotlivých stanovištích, vyrobit si andílka, zazpívat andělskými hlasy. To vše pod vedením (nikoliv paní učitelek), ale dvou archandělů. A ještě najít sílu na sportovní a taneční dovádění při odpoledním vyučování ve školní družině. Ale to každý správný anděl dokáže a umí, všech cca 40 andílků se snažilo a určitě se tím připravili na následující den, kdy Mikuláši, čerti a andělé přišli k nim domů. Byl to prostě příjemný začátek Adventu! Foto 2. A ZDE a 2.B ZDE.

Mgr. J. Pacltová a Mgr. D. Lohnická ( tř. uč.)