Den v Gymnáziu F. X. Šaldy

10.03.2019 14:14

V pátek 1. března strávili žáci 7. tříd příjemné a zároveň poučné dopoledne - byli pozváni na projektový den na Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci. Absolvovali tu čtyři netradiční hodiny: v rámci geografie pracovali s aplikací Mapy.cz, při hodině biologie se zabývali biometrií a ve fyzice se seznámili s některými optickými jevy. Novinkou pro naše žáky byla filtrace a další pokusy v chemické laboratoři, kde se poprvé setkali s chemickým názvoslovím - při práci v pláštích a brýlích děti vypadaly jako opravdoví vědci! Po celou dobu se nám věnovali nejen profesoři, ale asistovali jim i starší studenti. Pro naše žáky to byla nejen zajímavá zkušenost, ale pro některé to možná bude impuls, který v 9. ročníku rozhodne o jejich profesní orientaci. Děkujeme vedení gymnázia za pozvání a perfektní zajištění programu.

Mgr. Kateřina Kotrbatá