Dopravní soutěž - KK

14.06.2018 10:48

Mladší družstvo žáků (Gatterová, Mohelská, Řídký, Tesner) se umístilo v krajském kole DS na pěkném 5. místě. Žákům gratulujeme a děkujeme paní asistentce, Mileně Beranové, která žáky na dvoudenní soutěž ve Frýdlantě doprovázela.

K. Altmanová - garant DV