Druháci na výstavě betlémů

04.12.2016 18:19

S příchodem Adventu se třída 2. A vydala na návštěvu Husova sboru v Českém Dubu, kde jsme si prohlédli výstavu betlémů. Velmi mile nás přivítala paní Havelková, slovem i cukrovím. Pověděli jsme si o narození Ježíška a o tradici výroby betlémů. Pak už jsme si šli prohlédnout krásné betlémky, které shromáždil a řemeslně  připravil pan Petr Dědek. Dostali jsme obtížný úkol - spočítat všechny Ježíšky, které v místnosti najdeme. Společnými silami jsme to nakonec dokázali. Bylo jich 23! Děkujeme paní Havelkové za milé přijetí a za čas, který nám věnovala.

Mgr. Helena Knoblochová (třídní učitelka 2. A)