Exkurze do mokřadu v Jablonném

18.09.2016 22:15

Ve čtvrtek 8. září se 11 žáků naší školy s paní učitelkou Horáčkovou vypravilo na exkurzi do mokřadu v Jablonném v Podještědí. Byla to odměna za jejich práci na projektu „Mapování obojživelníků a plazů v Podještědí“, s jehož výsledky vás také brzy seznámíme.

Lektoři ze Společnosti přátel přírody Čmelák pro nás připravili velice zajímavý, poučný, ale i zábavný a dobrodružný program. Vybaveni holínkami jsme procházeli mokřinou v rákosí, po mechem zarostlých kmenech přecházeli přes potok, prošli jsme blátem a kopřivami i po dřevěných hatích v miniaturním lužním lese. Někteří prolezli i spadlým dutým kmenem. Ukázalo se, kdo se umí pozorně pohybovat v přírodě -  ten nezapadl do bahna, ale našel v blátě zamaskované dřevěné nášlapy.  Viděli jsme „ještěrkovník“ i „hadník“, místa, která lidé upravili k rozmnožování, úkrytu i zimování plazů. V „hadníku“ jsme zahlédli ještěrku živorodou i slepýše. Dozvěděli jsme se, že tento mokřad vznikl ze zanedbané plochy se spoustou černých skládek, že mokřady patří k druhově nejbohatším ekosystémům s nezastupitelným významem pro lidi i přírodu. Sami jsme mohli prozkoumat život v tůni: vyzbrojeni síťkami jsme lovili živočichy v mělčině u břehu tůně, obsah síťky jsme vypláchli ve vodě v miskách a překvapeně pozorovali, kolik různých živočichů bylo ukryto mezi řasami a vegetací. Pomocí určovacích klíčů a kelímkové lupy jsme objevili splešťuli blátivou, chrostíky, vírníky,  koretry, larvy motýlic, klešťanky, boduli i voduli, a další živočichy. Všechny jsme samozřejmě nakonec vypustili zpět do vody. Někteří odvážlivci natáhli i „broďáky“ a zkoumali život i ve hlubších vodách. Prostě jsme si to v mokřadu užili a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí.

Chtěli bychom za krásný program poděkovat Společnosti přátel přírody Čmelák, odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, který pro nás zajistil bezplatně mikrobus, dále panu Studenému z odboru životního prostředí za podporu v našem projektu Mapování.

Další foto zde

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka akce)