Exkurze v autoservisu

05.06.2017 15:44

Ve čtvrtek 1. června 2017 měli chlapci a také dvě děvčata z osmých tříd možnost prohlédnout si vybavení a technická zařízení autoservisu pana Aleše Kabátka. Chlapci pozorovali odborné práce při opravě automobilů a zhlédli průběh diagnostiky geometrie kol. Při práci jsme zastihli i naše bývalé žáky. Exkurze pořádáme s cílem seznámit chlace, ale i dívky s technickými obory a představit jim náplň jednotlivých profesí v rámci přípravy na volbu povolání. Děkujeme touto cestou panu Aleši Kabátkovi za velmi vstřícný přístup a omlouváme se za zdržování od práce, ale pro chlapce má takové poznání profesí zblízka nenahraditelný význam.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce)