Intervence etopeda Petra Šolce

30.09.2020 12:36

Intervence proběhly formou setkání na výjezdových pobytech pod vedením zkušeného etopeda Mgr. Petra Šolce. Součástí intervencí byla diagnostika vztahů ve třídách a následná systematická práce s třídním kolektivem. Cílem těchto intervencí je dosáhnout změny v chování žáků, urovnání vzájemných vztahů a posílení zdravého třídního klimatu.

Etoped úzce spolupracuje s třídním učitelem, který navazuje na jeho odborné vedení. Naší snahou je naučit děti řešit problémy, se kterými se setkávají, přebírat za své chování odpovědnost a tím předcházet vzniku rizikového chování. Intervence poskytují odborný přístup třídním kolektivům a žákům, u kterých se řeší časté vztahové problémy či se u nich vyskytují patologické jevy.

Snažíme se tak dalšímu rizikovému chování předcházet či zamezit jeho případné recidivě. Tento projekt navazuje na komplexní programy specifické primární prevence, které na naší škole realizuje společnost Maják o.p.s. 

Projekt Intervence byl realizován za finanční podpory Libereckého kraje a města Český Dub.)

Jan Goll (ředitel školy)