Intervence na naší škole

18.12.2019 22:03

V letošním roce, kromě programů primární prevence, probíhají ve vybraných třídách také intervence, které vede zkušený etoped Mgr. Petr Šolc. Součástí intervencí je diagnostika vztahů ve třídě a následná systematická práce s třídním kolektivem. Cílem těchto intervencí je dosažení změny v chování žáků, urovnání vzájemných vztahů a posílení zdravého třídního klimatu. Etoped úzce spolupracuje s třídním učitelem, který navazuje na jeho odborné vedení. Naší snahou je naučit děti řešit problémy, se kterými se setkávají, přebírat za své chování odpovědnost a tím předcházet vzniku rizikového chování. Intervence poskytují odborný přístup třídním kolektivům a žákům, u kterých se řeší časté vztahové problémy či se u nich vyskytují patologické jevy. Snažíme se tak dalšímu rizikovému chování předcházet či zamezit jeho případné recidivě. Tento projekt navazuje na komplexní programy specifické primární prevence, které na naší škole realizuje společnost Maják o.p.s. Projekt Intervence je realizován za finanční podpory Libereckého kraje a města Český Dub.

Mgr. Kateřina Řídká (školní metodik prevence pro 1. stupeň)

                                                                Mgr. Jan Goll (ředitel školy)