K+M+B

06.01.2017 17:37

Děkujeme všem, kteří přispěli do tříkrálových kasiček - výtěžek sbírky bude zaslán Oblastní charitě v Liberci, částka, kterou obdrží místní organizátor - naše ZŠ, bude věnován Centru LIRA.

Mgr.Kateřina Kotrbatá, garant charitativních akcí