„MagicBox“ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

11.12.2019 08:25

Velké poděkování patří firmě LUKOV Plast za sponzorský dar ve formě peněžního příspěvku, který jsme využili na nákup špičkového moderního produktu „MagicBox“. Toto zařízení bylo zafinancováno převážně z Dotačního fondu Libereckého kraje a chybějící prostředky, které si základní škola měla zajistit, poskytla právě firma LUKOV Plast.

Jedná se o nenáročné mobilní zařízení s pracovní plochou o velikosti 200 x 125 cm. Interaktivní projektor promítá obraz na podlahu nebo speciální podložku. Žáci ovládají objekty pomocí dvou interaktivních per. Stačí připojit herní sestavu k elektrické zásuvce, zapnout ji a můžete žákům promítat na vybranou plochu cokoli, co se jinak běžně promítá na plátno či tabuli.

„MagicBox“ učí žáky spolupracovat a vzájemně si pomáhat.  Všichni žáci sedí kolem interaktivní plochy a dohromady tvoří celkový výsledek. Jedná se tak o vhodnou pomůcku pro inkluzi handicapovaných dětí mezi zdravé.

Zkušenosti z minulých let nás přesvědčily, že nejúčinnějšími učebními pomůckami jsou ty, které žáci používají rádi. „MagicBox“ se stane velkým pomocníkem pro žáky všech stupňů postižení.

Mgr. Renata Polcarová (speciální pedagog) a Mgr. Jan Goll (ředitel Základní školy Český Dub)