Návštěva "Ztraceného kláštera"

21.06.2021 13:00

V návaznosti na účast v literárně výtvarné soutěži a návštěvu knihovny jsme byli pozváni panem Havlem z Lemberka na putování napříč staletími do johanitské komendy. Pan Havel z Lemberka nám poutavě vyprávěl o tom, proč byla založena ve 13.století a k čemu sloužila, pověděl nám i o své ženě Zdislavě, o dalším osudu komendy až po její znovuobjevení panem Phdr.Tomášem Edelem před 30 lety.

Chtěli bychom moc poděkovat panu Martinovi Hessovi za poučné i zabavné provedení komendou i celému kolektivu Podještědského muzea a místní knihovny za vstřícnost a pořádání takto povedených akcí.

Děti a vychovatelky ŠD a  Matěj Paclt