Nové informace k přijímacímu řízení

31.03.2020 15:07

Vzhledem k mimořádné okolnosti uzavření škol upravilo ministerstvo školství podmínky přijímacího řízení. Jednotná přijímací zkouška se bude konat do 14 dnů po otevření škol. Proběhne pouze jeden termín zkoušek, žáci zkoušku vykonají na škole v prvním pořadí (na přihlášce byla na 1. místě). Výsledky zkoušek budou oznámeny a zveřejněny do osmi dnů ode dne konání jednotné zkoušky. Zápisový lístek musí být odevzdán do pěti dnů.  Zkracuje se tedy lhůta na jeho odevzdání. Náhradní termín zkoušek pro nemocné bude zachován a určen ministerstvem. Další kola přijímacího řízení na školách, které nebudou naplněny v prvním kole, budou zachována. Oznámení o přijetí bude zveřejněno na stránkách školy, oznámení o nepřijetí bude zasláno poštou. Odvolání proti rozhodnutí ředitele nebude možné! Pokud dojde k nějaké změně, budete okamžitě informováni.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce)