Nové interaktivní programy pro žáky ZŠ speciální

18.11.2020 13:16

Díky poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, jejímž účelem byla „Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální “ získali naši žáci soubor tematicky zaměřených interaktivních programů pro celoroční vzdělávání. Programy mohou být nainstalovány do všech interaktivních přístrojů, kterými disponujeme. Licence je trvalá a funguje současně pro tři přístroje. Software je složen z devíti dílů s názvy měsíců a tematicky je vždy zaměřen na přírodu, počasí, lidové tradice a zvyky, zdraví a bezpečné chování. Žáky provází a úkoly nabízí vždy jiná, milá animovaná postavička, která se s dítětem raduje při splnění úkolu. Věříme, že „ technologie pomáhají “ – není jen prázdné heslo.

Liberecký kraj poskytl částku 15.420 Kč, zbývající 4.749 Kč věnovala firma LUKOV Plast spol. s.r.o.

Touto cestou chceme poděkovat za opakovanou finanční podporu. 

Mgr. Renata Polcarová (realizátor projektu) a Mgr. Jan Goll (ředitel školy)