Od Jeřmanské skály ke Kotelské lípě

29.04.2019 08:22

Ani výrazně chladné počasí neodradilo 12.4. žáky VII.A od ekologické vycházky do okolí. Statečně absolvovali cestu z Hodek přes Jeřmanskou skálu, Janův Důl, prameny Ploučnice, kolem Kotelské lípy a došli pěšky až do Českého Dubu. Po cestě jsme si na 5 zastaveních připomněli spisovatelku K. Světlou a podještědské nářečí, pod Jeřmanskou skálou jsme si vysvětlili vznik pískovce a nálezy nejstaršího osídlení v těchto místech. U Jeníšovského rybníka jsme se koukli na "vyvěračku" Ploučnice. Ukázali jsme si území, kde stále hrozí těžba uranu a změřili obvod nejstarší lípy v Kotli a zkusili, jestli se dovnitř vejdeme všichni najednou.

Stejný program za výrazně lepšího počasí absolvovali i žáci VII.B a to 26.4. 

Fotografie VII.B zde

Mgr. Dana Škodová (koordinátor EVVO)