Olympiáda v anglickém jazyce

22.02.2021 08:36

I v letošním školním roce proběhla olympiáda v anglickém jazyce pro  8.a 9. ročník. Věřím, že výkon soutěžících byl ovlivněn neosobním on-line prostředím a výpadky internetu. Přesto bych chtěla pochválit Klárku Kořínkovou z IX.A za vyrovnaný výkon ve všech posuzovaných kategoriích (výslovnost, plynulost, slovní zásoba, interakce a správnost). Kryštof Jenč z VIII.A  vynikal pohotovými reakcemi a plynulým projevem a Lea Guschlová též z VIII.A se vyjadřovala gramaticky správně s velmi dobrou výslovností.

Letos bude školu reprezentovat vítěz školního kola - Klára Kořínková. Gratuluji a držím palce v krajském kole.
Děkuji všem za účast.  

                                                                                                                                                      Mgr. Radana Plummer (organizátorka soutěže)